Polityka

Rozważne i brawurowe

Jedna piąta osób na liście „New Europe 100” to kobiety. Przygotowując listę, nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie parytetu płci. Po ustaleniu finałowej setki okazało się, że, wbrew naszym oczekiwaniom, odsetek wyróżnionych kobiet jest dosyć niski.  Dobrze odzwierciedla jednak, co udało się nam do tej pory wypracować w zakresie równouprawnienia płci w krajach Nowej Europy. Zarazem wskazuje, […]

Czytaj więcej
Kultura

Młodzi twórcy dają znaki ostrzegawcze

Młodzi twórcy skupieni wokół inicjatywy „Żółta kartka” nie zgadzają się na festiwalizację oferty kulturalnej Poznania. Obok krytyki miejskiej polityki proponują również działania pozytywne, zmierzające do konsolidacji środowisk artystycznych. Czy różnica oczekiwań między władzami a sygnatariuszami listu jest wyłącznie pokoleniowa?

Czytaj więcej
Kultura

Szyldy na medal

Kilkunastu projektantów graficznych o społecznikowskim zacięciu zaproponowało nowy wygląd szyldów pawilonu usługowego na Bemowie. O tym, jak typowy „blaszak” stał się miejscem współpracy urzędników, spółdzielców, drobnych przedsiębiorców, architektów i projektantów opowiadają organizatorzy i jeden z uczestników inicjatywy „Przeliteruj miasto“.

Czytaj więcej
Kultura

O wyśnionych ekspedycjach

Jak zaspokoić pragnienie włóczęgi, gdy białe plamy na mapach zostały już wielokrotnie nadpisane? Anna Molska i Judith Schalansky sugerują, że warte zachodu są przede wszystkim wyprawy wyśnione. Takie, na które ekwipunek zdobywa się podczas kwerendy w filmowych archiwach i bibliotekach.

Czytaj więcej