RES PUBLIKA NOWA

Archiwum internetowych wydań kwartalnika


Światem rządzą idee. Zajmujemy się tymi, które określają kształt jutra. Do dyskusji zapraszamy każdego bez względu na różnice zdań. Idee mają konsekwencje praktyczne. Rzetelna debata o nich jest podstawą inkluzywnych praw, a uproszczenia są z gruntu wykluczające. Dlatego od trzech pokoleń nadajemy ton w sporze o republikę

Archiwalne numery kwartalnika Res Publica Nowa dostępne w naszej księgarni.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa