Polityka

Rozważne i brawurowe

Jedna piąta osób na liście „New Europe 100” to kobiety. Przygotowując listę, nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie parytetu płci. Po ustaleniu finałowej setki okazało się, że, wbrew naszym oczekiwaniom, odsetek wyróżnionych kobiet jest dosyć niski.  Dobrze odzwierciedla jednak, co udało się nam do tej pory wypracować w zakresie równouprawnienia płci w krajach Nowej Europy. Zarazem wskazuje, […]

Czytaj więcej