WYDARZENIA

Dotychczasowe:

DEBATA: Zbrodnie i kara – czy karać Rosjan za Rosję? | 3 lipca, godz. 18:00 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

W nowym numerze Res Publiki Nowej pochylamy się nad tematem współczesnego postrzegania Rosji (i Rosjan) w cieniu trwającej wojny w Ukrainie. ZOBACZ NOWY NUMER.W trakcie debaty zorganizowanej wokół nowego numeru rozmawialiśmy o tym, jak dziś obchodzić się z rosyjską kulturą, oraz o tym, jak kształtują się relacje z Rosjanami, szczególnie tymi migrującymi.

Data: 3 lipca, godzina 18:00.
Miejsce: Siedziba Res Publiki Nowej, ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa

W debacie udział wzięli:

  • Andrzej Leder – filozof, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, praktykuje też psychoterapię. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, i Był kiedyś postmodernizm, książkę podejmującą filozoficzną analizę języków ekonomii: Ekonomia to stan umysłu. Ćwiczenie z semantyki języków gospodarczych, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge. Naucza w Szkole Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN, a także Uniwersytecie paryskim (Sorbona). Mieszka w Warszawie.
  • Katarzyna Roman – Rawska – pisarka, publicystka, tłumaczka literacka. Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN, gdzie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przecięcia sztuki i polityki. Tłumaczka rosyjsko- i białoruskojęzycznej poezji antywojennej. Autorka książki naukowej o rosyjskiej prozie antysystemowej “Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991 roku”, atakże eseju “Zaśniecie Anisy. Opowieść o polskich starowierach”, który ukaże się nakładem wydawnictwa Czarne we wrześniu 2024 roku. Pisała m.in. dla OKO.press, „Krytyki Politycznej” i „Małego Formatu”.
Debatę moderowała Magda Jakubowska – wiceprezes fundacji Res Publica.

DEBATA: Jak wygrać z populizmem politycznym? | 5 czerwca, godz. 18:00 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego sfera medialna została zalana dezinformacją, która ma wpływać na decyzje polityczne wyborców. Czy rządy krajów mają narzędzia, aby skutecznie jej przeciwdziałać? Jak Unia Europejska może walczyć z antyunijnymi narracjami, które radykalizują i dzielą już spolaryzowane społeczeństwa? Jak zwalczać populizm polityczny?

 

5 czerwca o godzinie 18:00, w naszej siedzibie przy ul. Gałczyńskiego 5 w Warszawie, rozmawialiśmy o populizmie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Udział w debacie wzięli:
Helene Bienvenu – dziennikarka współpracująca z tytułami międzynarodowymi, m.in. Le Monde.
Łukasz Grzesiczak – starszy analityk w demagog.org.pl. Ekspert ds. Czech i Słowacji.
Veronica Laputska – współzałożycielka EAST Center, starsza analityczka MEMO98, ekspertka ds. mediów w międzynarodowych misjach obserwacji wyborów.
Katarzyna Leder-Salgueiro – adwokat, obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych, Jako Szef Działu Prawa Karnego w KA Romana Giertycha występowała w sprawach przedsiębiorców i osób ze szczebla rządowego,np. SKOK Wołomin, SK Bank.
Debatę moderował Tomasz Kasprowicz – redaktor naczelny Res Publiki Nowej.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Streaming był dostępny na Facebooku. Wydarzenie organizowane było przy współpracy z The Eurasian States in Transition Research Center (EAST Center).

The event was part of the project Strengthening the Resilience of Czech, Slovak and Polish Societies Prior to the 2024 European Parliament Elections supported by the EU. 

DEBATA: Rodzina rozszerzona | 26 marca, godz. 17:00 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

W wiosennym numerze Res Publiki postanowiliśmy przyjrzeć się, jak dzisiaj patrzymy na związki i czy społeczne i prawne postrzeganie (nie)nadąża za rzeczywistością i potrzebami ludzi. I choć pojęcie “rodzina rozszerzona” często odnosi się raczej do rodziny szerszej niż rodzina nuklearna, to przewrotnie pytamy, czy nie rozszerzamy rozumienia tego, czym dziś rodzina jest. Patrzymy na rodzinę podkreślając znaczenie więzi i wsparcia, ale rozszerzając ją poza podstawową definicję.

Udział w debacie wzięli:
Paweł Knut – adwokat, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się tematyką ochrony przed dyskryminacją oraz przestępstwami z nienawiści. Prowadzi kancelarię specjalizującą się w ochronie prawnej osób LGBT+. Stypendysta Komisji Fulbrighta (2019/2020, The New School w Nowym Jorku).
Maciej Makselon – pochodzi z Knurowa, miasta tak małego, że gdyby było ładne, można by je nazwać kameralnym. Redaktor inicjujący i prowadzący, który opieką otaczał książki zarówno książki nominowane do najważniejszych nagród literackich, jak i te, które dominowały na rodzimych listach bestsellerów. Nauczyciel akademicki, który prowadzi autorskie zajęcia z rynku książki, redakcji oraz podstaw kreatywnego pisania na Uniwersytecie Jagiellońskim, gościnnie wykłada na uniwersytetach w całym kraju. Uczy sztuki redakcji, kreatywnego pisania, języka inkluzywnego i skupionego na drugim człowieku. Popularyzator wiedzy o języku polskim, członek jury konkursów literackich, dwukrotny mówca TEDx. Do redakcji książek używa memów, a w ramach gry wstępnej opowiada o wariantywnych formach językowych i zastosowaniu analizy samogłoskowej w budowaniu stosunku emocjonalnego do bohaterów.
Mirosława Makuchowska – związana z Kampanią Przeciw Homofobii od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do warszawskiego zespołu, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą jest do dzisiaj. W 2014 roku objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa odpowiedzialnej za współpracę z politykami.

DEBATA: Prywatność w cieniu Pegasusa? | 20 marca, godz. 16:30 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

 

Systemem Pegasus podsłuchiwani mieli być nie tylko przeciwnicy ówczesnego obozu władzy, ale i przedstawiciele jego frakcji. Wobec tych doniesień, kwestie bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony prywatności stają się priorytetem dla społeczeństwa.

Goście:

Wojciech Klicki – prawnik i aktywista od lat związany z Fundacją Panoptykon. Specjalizuje się w tematyce uprawnień policji i służb specjalnych oraz relacji praw człowieka i bezpieczeństwa. Członek Komisji Ekspertów do spraw przestrzegania praw obywatelskich w działaniach służb specjalnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Obywatelskiego Forum Legislacji i Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy. Współautor raportu „Jak osiodłać Pegaza? Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych – założenia reformy”. Prowadzi podcast Panoptykon 4.0.
Michał Kokot – doświadczony dziennikarz, od wielu lat związany z Gazetą Wyborczą. Od 2013 roku specjalizuje się w międzynarodowych śledztwach dziennikarskich. Autor książki „Polska na podsłuchu. Jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki”.
Katarzyna Leder-Salgueiro – adwokat, obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych, zabezpiecza i reprezentuje kadrę menadżerską, chroni interesy spółek i przedsiębiorców, reprezentuje liderów rynku w procesach sądowych i sprawach o czyn nieuczciwej konkurencji. Jako Szef Działu Prawa Karnego w KA Romana Giertycha występowała w sprawach przedsiębiorców i osób ze szczebla rządowego, w tym w sprawach społecznie ważnych, jak np. SKOK Wołomin, SK Bank, Afera podsłuchowa, śledztwo smoleńskie.

DEBATA: Nowe porządki. Jak oczyścić Polskę z chaosu? | 13 marca, godz. 16:30 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

W Polsce wychodzimy z długiego okresu postępującego chaosu, pogłębianego kolejnymi kryzysami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Po ostatnich 8 latach wiele instytucji leży w gruzach, zaś odchodzący rządzący zastawili na nowy rząd wiele pułapek.

Debata towarzyszyła premierze rocznego papierowego numeru Res Publiki, w którym przyglądamy się, jak porządkowana jest Polska po PiSie i czy z tych porządków nie tworzy się może jeszcze większy bałagan.

Kup numer w formie papierowej: https://publica.pl/produkt/wielkie-porzadki-wydanie-papierowe-nr-1-2023-236

Kup numer w formie PDF: https://publica.pl/produkt/wielkie-porzadki-wydanie-online-pdf-nr-1-2023-236

Goście:

Magdalena Góra – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie nauk o polityce w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na wyzwaniach demokracji w Unii Europejskiej po rozszerzeniu, kryzysie demokracji przedstawicielskiej, stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej i praktykach demokratycznych w bliskim sąsiedztwie UE. Pracowała i wykładała w wielu instytucjach akademickich na całym świecie.

Krzysztof Izdebski – prawnik specjalizujący się w polskich i zagranicznych aspektach dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Autor publikacji na temat dostępu do informacji, konfliktu interesów, korupcji i kontroli społecznej. Marcin Król Fellow w Visegrad Insight, ekspert w Open Contracting Partnership i Fundacji im. Stefana Batorego. Został wymieniony przez Dziennik Gazetę Prawną jako jeden z 50 najbardziej wpływowych prawników w 2020 roku.

Małgorzata Kopka-Piątek – dyrektorka Programu Polityki Europejskiej i Migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych. Sprawami europejskimi i polityką międzynarodową zajmowała się przez 15 lat w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Wcześniej pracowała w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a jeszcze wcześniej prowadziła szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej międzykulturowej. Współzałożycielka i prezeska stowarzyszenia “FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej”.


DEBATA: POLSKA ENERGETYKA NA ROZDROŻU | 18 stycznia, godz. 16:00 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

 

Kolejne przekroczenia norm pyłu zawieszonego w powietrzu są tylko jednym z sygnałów, że Polska pilnie potrzebuje transformacji energetycznej, która jednocześnie podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego.

Goście:

Beata Jaczewska – była Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Była członkinią Rady Zielonego Funduszu Klimatycznego (przy ONZ). W latach 2015–2018 pełniła funkcję dyrektor wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i członkini unijnego panelu do spraw ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Od 2021 jest Doradcą ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju w Deloitte.

Katarzyna Jagiełło – ekspertka ds. różnorodności biologicznej, aktywistka klimatyczna, współinicjatorka ruchów oddolnych. W latach 2014-2018 członkini Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa. Wieloletnia frontmenka Greenpeace. Była doradczyni Polski 2050 Szymona Hołowni ds. przyrody i klimatu. Wolontariuszka.

Joanna Maćkowiak-Pandera – prezeska zarządu Forum Energii. Specjalistka w obszarze europejskich regulacji energetycznych, rynkach energii i wyzwaniach transformacji energetycznej. W przeszłości szefowa projektu współpracy energetycznej w Europie Wschodniej w think tanku Agora Energiewende. W czasie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Debatę moderował Tomasz Kasprowicz – redaktor naczelny „Res Publiki Nowej”.


DEBATA: JAK PRZYGOTOWAĆ POLSKĘ NA PRZYJĘCIE EURO | 30 listopada, godz. 16:30 | ul. Gałczyńskiego 5, Warszawa i online na Facebooku

Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Operacja ta wymaga jednak kompleksowego działania, aby w pełni móc wykorzystać możliwości płynące ze wspólnej waluty. Jak uniknąć przykrych niespodzianek?

Goście:
Katarzyna Zajdel-Kurowska – dyrektor wykonawcza w Banku Światowym. W latach 2013–2018 była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Była wiciminister finansów w latach 2007-2009.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – polska ekonomistka, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości była Członkinią Rady Gospodarczej przy Premierze RP w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Janusz Jankowiak – Od 2006 roku jest głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu. Doradzał społecznie wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi. Wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie.

Debatę poprowadził Tomasz Kasprowicz – redaktor naczelny „Res Publiki Nowej”.

Projekt, w ramach którego organizujemy to wydarzenie, jest realizowany we współpracy z Fundacją Wolności Gospodarczej.


DEBATA: POLSKA NA ROZDROŻU: DEMOKRACJA, AUTORYTARYZM, DECENTRALIZACJA | 26 czerwca 2023 godz. 16:00 | Warszawa, Gałczyńskiego 5 i online na Facebooku

REJESTRACJA: https://forms.gle/NtH1ZQv1xRY1AUHu7

 

 

 

DEBATA: POLSKA 2023: LEPIEJ JUŻ BYŁO | 20 marca 2023 godz. 17:00 | Warszawa, Gałczyńskiego 5 i online na Facebooku

REJESTRACJA: https://forms.gle/a8bY2hSXczudNWgq7

 

KONFERENCJA: Euro: strefa bezpieczeństwa | 26 kwietnia 2022 | Warszawa, Radisson Collection, ul. Grzybowska 24

REJESTRACJA: https://forms.gle/BJuskWrPXvtBM9LCA

 

 

_________

100 dni Bidena: Zmiana czy kontynuacja?

środa, 28 kwietnia 2021, godz. 17:00

27-28 Oct. 2020  NEW EUROPE 100 FORUM

AGENDA&INFO

REJESTRACJA

 

Co dalej na wschodzie?

Nagranie dyskusji

Sto lat Trianon. O Węgrzech i ich polityce historycznej

Obejrzyj nagranie z dyskusji

Jaką Europę Środkową pozostawi koronawirus?

Obejrzyj nagranie z dyskusji

Czy będziemy ufać informacjom w internecie?

Wolne media gwarantem suwerenności informacyjnej

Przeczytaj relację z dyskusji

Jak oszukują nas boty?

Debata #WomenAreNATO w Lublinie

Społeczeństwo obywatelskie. Regeneracja

The State of the Third Sector in Poland

How to defeat illiberalism in Central Europe?

Why has Central Europe become so upsetting?Krok w nowy rok, czyli o innowacjach 2018

Kołakowski na co dzień i na dobranoc

MYTH and REALITY – Countering Disinformation in the V4

New Europe 100 Gala 2017

Politics of Memory. Disinformation in CEE

Przyszłość edukacji w cyfrowym świecie

Prawda, kłamstwo, dziennikarstwo

 Prawdą w kłamcę

Koniec pracy

Mobilizing for the Commons