Rozważne i brawurowe

Jedna piąta osób na liście "New Europe 100" to kobiety. Przygotowując listę, nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie parytetu płci. Po ustaleniu finałowej setki okazało się, że, wbrew naszym oczekiwaniom, odsetek wyróżnionych kobiet jest dosyć niski.  Dobrze […]


Jedna piąta osób na liście „New Europe 100” to kobiety. Przygotowując listę, nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie parytetu płci. Po ustaleniu finałowej setki okazało się, że, wbrew naszym oczekiwaniom, odsetek wyróżnionych kobiet jest dosyć niski.  Dobrze odzwierciedla jednak, co udało się nam do tej pory wypracować w zakresie równouprawnienia płci w krajach Nowej Europy. Zarazem wskazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia – kobiety z listy „New Europe 100” opisują Katarzyna Szajewska i Anna Wójcik.

14336286471_f22e83de8f_b
iñaki de luis / Flickr / CC 2.0

Liderki Nowej Europy wyróżnia charyzma, determinacja i wysokie kwalifikacje. Realizują swoje zawodowe ambicje, a jednocześnie działają na rzecz dobra wspólnego. Wybrałyśmy te, których zaangażowanie zrobiło na nas największe wrażenie.

1. Joanna Jurek (1996) Polska, Kinga Panasiewicz (1995) Polska, Olga Malinkiewicz (1982) Polska

Pierwsza walczy z rakiem, druga bada tajniki naszych mózgów, trzecia pracuje nad tanim źródłem łatwo dostępnej energii. Za kilkanaście lat to o nich nakręci się filmy równie popularne co bijący rekordy popuarlności film „Bogowie“.

2. Veronika Pistyur (1979) Węgry

Stoi na czele Bridge Budapest, organizacji, która wspiera młodych przedsiębiorców na Węgrzech. Doskonale rozumie, że przedsiębiorczości trzeba uczyć się od małego, dlatego część swoich działań kieruje do uczniów i studentów. Wspiera sukces „made in Hungary” promując działania firm, które powstały właśnie tam, m.in. Prezi, Ustream czy LogMeIn.

3. Teele Pehk (1981) Estonia

Miejska aktywistka z Tallina. Skutecznie przekonuje Estończyków, że ich zaangażowanie w sprawy lokalne spowoduje, że miasta staną się przyjaźniejsze do życia. Walczy z wykluczeniem społecznym.

4. Inga Spriņģe (1979) Łotwa

Kieruje centrum dziennikarstwa śledczego re:baltica. W czasach, gdy mało którą redakcję stać na pracochłonne i kosztowne artykułu śledcze, stworzyła sieć zaangażowanych dziennikarzy, którzy nie gonią tylko za sensacją. re:baltica współpracuje z najważniejszymi mediami w regionie i wywiera realny wpływ na to, o czym dyskutuje się od Tallina po Wilno.

5. Iryna Vidanava (1978) Białoruś

Walczy o wolność słowa na Białorusi. Obecnie kieruje portalem CityDog.by, internetowym magazynem o życiu Mińska. Gazeta, której redaktor naczelną była wcześniej, została zamknięta przez białoruski reżim. Nie mogąc wydawać wersji drukowanej, stworzyła magazyn dostępny na płycie CD.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa