GÓRSKI: Zwykła nienawiść

GÓRSKI: Zwykła nienawiść

Czy w przyszłości będziemy się nienawiścią żywić, czy pojawi się w nas nietolerancja na nią, która nakłoni nas do zmiany swoich przyzwyczajeń „żywieniowych”?

GÓRSKI: Zwykła nienawiść

Res Publica Nowa