Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie dwóch tytułów: Res Publica Nowa i Visegrad Insight.  Prowadzi projekt New Europe 100, organizuje konferencje, debaty i wydarzenia.
 

Zarząd Fundacji

Magdalena Jakubowska (wiceprezes)
Tomasz Kasprowicz (wiceprezes)
Wojciech Przybylski (prezes)

Redakcja Res Publiki Nowej

Dominika Rafalska (sekretarz redakcji)
i zespół redakcyjny

Redakcja Visegrad Insight

Wojciech Przybylski
Miles M. Maftean
Kamil Jarończyk
i inni.

Rada Fundacji

Ireneusz Białecki
Igor Kaleński
Paweł Lisiewicz
Andrzej Waśkiewicz

Praktykanci

Informacje o praktykantach, którzy współpracowali i współpracują obecnie z Res Publiką

Statut i raporty

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Działa w oparciu o Statut Fundacji. Publikuje coroczne sprawozdania i raporty. Pobierz publikację – Raport z działalności.

Zrealizowane projekty

Środkowoeuropejski Słownik Pojęć Politycznych ma na celu zainicjowanie publicznej debaty w Europie na temat dylematów politycznych dotyczących Europy Środkowej (poprzez serię seminariów, warsztatów, debat publicznych, artykułów), a tym samym wyznaczanie nowych standardów opisywania języka debaty politycznej w regionie. Zwieńczeniem programu jest anglojęzyczna publikacja książkowa Understanding Central Europe, Routledge 2017.

Partnerstwo Wolnego Słowa rozwija międzynarodową współpracę czasopism z Europy Środkowej i Wschodniej, promuje wymianę intelektualną i wymianę doświadczeń oraz sieci najciekawszych regionalnych czasopism kulturalnych we współpracy z Eurozine. Program został połączony z działaniami Visegrad Insight i New Europe 100.

DNA miasta promuje włączenie opinii publicznej do tworzenia strategii kulturalnych w ośrodkach miejskich. Łączy moc podejmowania decyzji politycznych z ankietami i analizami dotyczącymi kultury oraz jej roli w przestrzeni miejskiej. Projekt ma na celu ułatwienie zmian w zakresie polityki kulturalnej miast poprzez serię debat publicznych, warsztatów twórczych, tworzenie sieci kontaktów, badań naukowych i publikacji. Projekt realizowany we współpracy z miesięcznikiem „Magazyn Miasta”.

American Center Warsaw jest specjalną przestrzenią polityki publicznej Departamentu Stanu USA, tworzoną przez Res Publikę w ścisłej współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. W ACW spotykamy ludzi, inspirujemy młodych do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku, poruszamy ważne dla nich tematy (kulturowe i polityczno-gospodarcze, aby pomóc je zrozumieć), uczymy, poznajemy z inspirującymi ludźmi. ACW to miejsce spotkań, debat, konferencji i warsztatów dla starszych uczniów, studentów oraz młodych przedsiębiorców, na tematy szeroko pojętej kultury i polityki amerykańskiej. Rozmawiamy o biznesie, technologiach, innowacjach, przedsiębiorczości, mediach, kulturze demokracji i popkulturze. Przy tworzeniu ACW współpracujemy z NGOs, uczelniami i biznesem, nauczycielami i młodzieżą, aby program skrojony był na miarę naszych odbiorców.

New Europe 100 służy identyfikacji oraz integracji środowiska wybitnych innowatorów (challengerów) z regionu – są to przedsiębiorcy, twórcy, redaktorzy i wydawcy nowych mediów, aktywiści, naukowcy i  politycy. Celem jest zogniskowanie uwagi świata na innowacyjnym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz promocja kultury przedsiębiorczości w naszych społeczeństwach. Program powstaje we współpracy z redakcją Financial Times, firmą Google oraz Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

Fundacja była operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Fundacja była współwydawcą kwartalnika Magazyn Miasta.

Współpraca