Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie dwóch tytułów: Res Publica Nowa i Visegrad Insight.  Prowadzi projekt New Europe 100, organizuje konferencje, debaty i wydarzenia.
 

Zarząd Fundacji

Magdalena Jakubowska (wiceprezes)
Tomasz Kasprowicz (wiceprezes)
Wojciech Przybylski (prezes)

Rada Fundacji

Ireneusz Białecki

Beata Jaczewska

Igor Kaleński

Zofia Król

Paweł Lisiewicz 

Ewa Moncure

Joanna Rohozinska 

Andrzej Waśkiewicz

Praktykanci

Informacje o praktykantach, którzy współpracowali i współpracują obecnie z Res Publiką

Statut i raporty

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Działa w oparciu o Statut Fundacji. Publikuje coroczne sprawozdania i raporty.

Zrealizowane projekty

Środkowoeuropejski Słownik Pojęć Politycznych ma na celu zainicjowanie publicznej debaty w Europie na temat dylematów politycznych dotyczących Europy Środkowej (poprzez serię seminariów, warsztatów, debat publicznych, artykułów), a tym samym wyznaczanie nowych standardów opisywania języka debaty politycznej w regionie. Zwieńczeniem programu jest anglojęzyczna publikacja książkowa Understanding Central Europe, Routledge 2017.

Partnerstwo Wolnego Słowa rozwija międzynarodową współpracę czasopism z Europy Środkowej i Wschodniej, promuje wymianę intelektualną i wymianę doświadczeń oraz sieci najciekawszych regionalnych czasopism kulturalnych we współpracy z Eurozine. Program został połączony z działaniami Visegrad Insight i New Europe 100.

DNA miasta promuje włączenie opinii publicznej do tworzenia strategii kulturalnych w ośrodkach miejskich. Łączy moc podejmowania decyzji politycznych z ankietami i analizami dotyczącymi kultury oraz jej roli w przestrzeni miejskiej. Projekt ma na celu ułatwienie zmian w zakresie polityki kulturalnej miast poprzez serię debat publicznych, warsztatów twórczych, tworzenie sieci kontaktów, badań naukowych i publikacji. Projekt realizowany we współpracy z miesięcznikiem „Magazyn Miasta”.

American Center Warsaw jest specjalną przestrzenią polityki publicznej Departamentu Stanu USA, tworzoną przez Res Publikę w ścisłej współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. W ACW spotykamy ludzi, inspirujemy młodych do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku, poruszamy ważne dla nich tematy (kulturowe i polityczno-gospodarcze, aby pomóc je zrozumieć), uczymy, poznajemy z inspirującymi ludźmi. ACW to miejsce spotkań, debat, konferencji i warsztatów dla starszych uczniów, studentów oraz młodych przedsiębiorców, na tematy szeroko pojętej kultury i polityki amerykańskiej. Rozmawiamy o biznesie, technologiach, innowacjach, przedsiębiorczości, mediach, kulturze demokracji i popkulturze. Przy tworzeniu ACW współpracujemy z NGOs, uczelniami i biznesem, nauczycielami i młodzieżą, aby program skrojony był na miarę naszych odbiorców.

New Europe 100 służy identyfikacji oraz integracji środowiska wybitnych innowatorów (challengerów) z regionu – są to przedsiębiorcy, twórcy, redaktorzy i wydawcy nowych mediów, aktywiści, naukowcy i  politycy. Celem jest zogniskowanie uwagi świata na innowacyjnym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz promocja kultury przedsiębiorczości w naszych społeczeństwach. Program powstaje we współpracy z redakcją Financial Times, firmą Google oraz Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

Fundacja była operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Fundacja była współwydawcą kwartalnika Magazyn Miasta.

Współpraca