Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.publica.pl

 1. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa, numer NIP 5262119383, numer REGON 001373192, prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji za pośrednictwem witryny internetowej, zwanej dalej „Księgarnią”.
 2. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000218432. Z Fundacją można skontaktować się poprzez adres e-mail: fundacja@res.publica.pl, telefonicznie: +48 22 692 47 84 lub osobiście w biurze Fundacji (Gałczyńskiego 5, Warszawa) w godzinach 10.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Księgarni.
 4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana na stronie internetowej przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające spis zamówionych publikacji, kwotę należności (koszt książek + koszt przesyłki) oraz informacje umożliwiające wykonanie płatności.
 6. Płatności obsługuje PayU SA. Możliwe jest także dokonanie płatności przelewem bankowym na konto Fundacji: 59 2490 0005 0000 4520 7698 5723.
 7. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego rodzaju płatności i produktu:
  1. Płatności za wersje elektroniczne dokonane poprzez system PayU SA: produkty są dostępne natychmiast po potwierdzeniu prawidłowości przebiegu transakcji przez system PayU SA.
  2. Płatności za wersje papierowe dokonane poprzez system PayU SA: publikacje zostaną wysłane w ciągu 24 godzin (dotyczy tylko dni roboczych) od daty potwierdzenia prawidłowości przebiegu transakcji przez system PayU SA.
  3. Płatności za wersje elektroniczne i papierowe dokonane przelewem bankowym na konto Fundacji: link do wersji elektronicznych zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Fundacji. Wersje papierowe zostaną wysłane w ciągu 24 godzin (dotyczy tylko dni roboczych) od daty zaksięgowania przelewu na koncie Fundacji.
 8. Koszty wysyłki są wliczone w cenę publikacji.
 9. Zamówione publikacje zostaną wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA Czas oczekiwania na przesyłkę jest zgodny z regulaminem Poczty Polskiej SA. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską SA. Prosimy jednak o kontakt, jeśli zamówiona przesyłka nie dotrze do Państwa w rozsądnym czasie (od 7 do 14 dni roboczych).
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że publikacje są dostępne w magazynie. W przypadku niedostępności części publikacji objętych zamówieniem, klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 11. W przypadku wyczerpania stanu magazynowego publikacji, które znajdowały się w opłaconym zamówieniu, Księgarnia zwraca przekazem bankowym na wskazany rachunek wpłaconą przez Klienta kwotę.
 12. Klient może otrzymać Fakturę VAT. Aby otrzymać Fakturę VAT prosimy o wysłanie danych do Faktury na adres fundacja@res.publica.pl razem z numerem transakcji, do której ma zostać wystawiona Faktura VAT.
 13. Klient może wycofać złożone zamówienie, o ile publikacje nie zostały już wysłane, wysyłając informację e-mailem na adres fundacja@res.publica.pl .
 14. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania publikacji i niezwłocznie zwrócić zakupione publikacje. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiona publikacja nie została w żaden sposób zniszczona publikacji. Koszty zwrotu zakupionej publikacji pokrywane są przez klienta (koszty wysyłki do siedziby Fundacji). Warunki zwrotu publikacji elektronicznych są uzgadniane indywidualnie – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy na adres fundacja@res.publica.pl. Zwroty pieniędzy dokonywane będą tymi samymi kanałami, poprzez które nastąpiła płatność.
 15. Reklamacja jest możliwa, jeśli przesłane publikacje są uszkodzone, zawierają błędy drukarskie lub też przesyłka jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Reklamowane publikacje zostaną w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji wymienione na pełnowartościowe lub zgodne z zamówieniem. Księgarnia nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje należy składać na adres e-mail: fundacja@res.publica.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 22 692 47 84.
 16. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.
 17. Jeżeli kupującym jest konsument do sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U nt 141 poz. 1176 ze zm.).
 18. Fundacja jest Administratorem Danych Osobowych klientów księgarni. Jeżeli płatności dokonywane są przez system PayU SA to firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 również staje się Administratorem Danych Osobowych. Klienci księgarni mają możliwości wglądu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z Fundacją.
 19. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Nabywcą na odległość.
 20. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.