Res Publica Nowa

Daje do myślenia

Światem rządzą idee. 
Zajmujemy się tymi, które określają kształt jutra. 
Do dyskusji zapraszamy każdego bez względu na różnice zdań. 
Idee mają konsekwencje praktyczne. Rzetelna debata o nich jest podstawą 
inkluzywnych praw, a uproszczenia są z gruntu wykluczające. 
Dlatego od trzech pokoleń nadajemy ton 
w sporze o republikę

Redakcja

Wojciech Przybylski (redaktor naczelny), Artur Celiński (zastępca redaktora naczelnego), Agnieszka Rozner (sekretarz redakcji)

Zespół redakcyjny

Hayden Berry (visegradinsight.eu), Piotr Górski (Partnerstwo Wolnego Słowa), Jakub Gradziuk (administracja), Tomasz Kasprowicz (Ekonomia), Kornel Koronowski (Nowa Europa 100), Anna Kuczyńska (Kultura, Reportaż), Maciej Kuziemski, Marcin Moskalewicz (publikacje naukowe), Agnieszka Rozner (Idee), Stanisław Skarżyński (res.publica.pl), Jędrzej Sokołowski (Fotoesej), Anna Wójcik (Kultura online, Visegrad Insight), Katarzyna Szajewska (Nowa Europa 100), Marta Żakowska (Magazyn Miasta)
oraz
Łukasz Bukowiecki, Patrycja Cembrzyńska, Justyna Czechowska, Maria Dębińska, Spasimir Domaradzki, C. Cain Elliot, Karoline Gil, Wojciech Górecki, Piotr Gruszczyński, Marcin Kilanowski, Piotr Kosiewski, Łukasz Mikołajewski, Katarzyna Młyńczak-Sachs, Marta Sienkiewicz, Małgorzata Mostek, Martyna Obarska, Kacper Pobłocki, Gabriela Sitek, Bohdan Sławiński, Filip Springer, Samanta Stecko, Stefan Szwed, Olga Urbańska, Wojciech Zajączkowski

Rada naukowa

Ireneusz Białecki (UW), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Przemysław Czapliński (UAM), Aleś Debeljak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia), Paweł Dybel (UW), Piotr Kłoczowski (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską), Marcin Król (UW), Jacek Kurczewski (UW), Kai Olaf Lang (Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych – SWP, Berlin), Andrzej Leder (PAN), Radosław Markowski (SWPS), Aleksander Smolar (CNRS, Francja), Timothy Snyder (Yale, USA), Andrzej Waśkiewicz (UW), Richard Wolin (City University NY, USA)

O nas

Res Publica Nowa ma prowokować do myślenia o polityce i kulturze. Od ponad 30 lat w jej kręgu toczy się debata trzech pokoleń intelektualistów, którzy definiują i odpowiadają na najważniejsze pytania związane z Polską, Europą i światem.

Naszymi czytelnikami są tylko ludzie ambitni i inteligentni. Są to liderzy opinii, liderzy społeczni i polityczni, dyplomaci oraz twórcy i dyrektorzy najistotniejszych instytucji kulturalnych. Czytają nas także wyróżniający się studenci, świadomi swojej roli w kształtowaniu życia społecznego i kulturalnego.

Tytuł wznowił swą działalność w 2008 roku i funkcjonuje obecnie hołdując, odziedziczonemu po poprzednikach, sposobowi myślenia i stylowi pisania. Od 2008 roku należy także do Eurozine – europejskiej sieci czasopism kulturalnych.

Archiwalne numery są dostępne w księgarni.

Kontakt:

redakcja@res.publica.pl
+48 22 692 47 84