Res Publica Nowa

Daje do myślenia

Światem rządzą idee. Zajmujemy się tymi, które określają kształt jutra. Do dyskusji zapraszamy każdego bez względu na różnice zdań. Idee mają konsekwencje praktyczne. Rzetelna debata o nich jest podstawą inkluzywnych praw, a uproszczenia są z gruntu wykluczające. Dlatego od trzech pokoleń nadajemy ton w sporze o republikę

Redaktor naczelny

Tomasz Kasprowicz

Redaktor prowadzący

Anna Kuczyńska

oraz

Łukasz Bukowiecki, Oliwia Bosomtwe, Patrycja Cembrzyńska, Justyna Czechowska, Marcin Czajkowski, Jędrzej Burszta, Galan Dall, C. Cain Elliot, Karoline Gil, Szymon Grela, Julia Golachowska, Wojciech Górecki, Piotr Gruszczyński, Borys Jastrzębski, Karolina Jesień, Marcin Kilanowski, Tadeusz Koczanowicz, Kornel Koronowski, Piotr Kosiewski, Artur Kula, Maciej Kuziemski, Ariadna Lewańska, Jędrzej Malko, Łukasz Mikołajewski, Katarzyna Młyńczak-Sachs, Katarzyna Szajewska, Małgorzata Mostek, Krzysztof Pacewicz, Zofia Penza, Kacper Pobłocki, Agnieszka Rosner, Michał Sęk, Michał Smoleń, Marta Sienkiewicz, Gabriela Sitek, Bohdan Sławiński, Jędrzej Sokołowski, Filip Springer, Samanta Stecko, Stefan Szwed, Jakub Szymczak, Olga Urbańska, Anna Wójcik

Rada naukowa

Ireneusz Białecki (UW), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Przemysław Czapliński (UAM), Aleś Debeljak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia), Paweł Dybel (UW), Piotr Kłoczowski (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską), Marcin Król (UW), Jacek Kurczewski (UW), Kai Olaf Lang (Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych – SWP, Berlin), Andrzej Leder (PAN), Radosław Markowski (SWPS), Aleksander Smolar (CNRS, Francja), Timothy Snyder (Yale, USA), Andrzej Waśkiewicz (UW), Richard Wolin (City University NY, USA)

Wydawca

Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa
tel. +48 22 692 47 84
fax. +48 22 343 08 33
fundacja@res.publica.pl

Kontakt z redakcją:
redakcja@res.publica.pl
tel. +48 22 692 47 84

O nas

Res Publica Nowa ma prowokować do myślenia o polityce i kulturze. Od ponad 30 lat w jej kręgu toczy się debata trzech pokoleń intelektualistów, którzy definiują i odpowiadają na najważniejsze pytania związane z Polską, Europą i światem.

Naszymi czytelnikami są tylko ludzie ambitni i inteligentni. Są to liderzy opinii, liderzy społeczni i polityczni, dyplomaci oraz twórcy i dyrektorzy najistotniejszych instytucji kulturalnych. Czytają nas także wyróżniający się studenci, świadomi swojej roli w kształtowaniu życia społecznego i kulturalnego.

Tytuł wznowił swą działalność w 2008 roku i funkcjonuje obecnie hołdując, odziedziczonemu po poprzednikach, sposobowi myślenia i stylowi pisania. Od 2008 roku należy także do Eurozine – europejskiej sieci czasopism kulturalnych.

Archiwalne numery są dostępne w księgarni.