Finanse

Dane Fundacji:

Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa

REGON: 001373192
NIP: 5262119383
KRS: 0000218432 (Formularz KRS do pobrania tutaj)

 

numer konta: 59 2490 0005 0000 4520 7698 5723

 

Raport z działalności Fundacji:

Raport z działalności

Activity report

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje uzupełniające do bilansu

Bilans

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016:

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje uzupełniające do bilansu

Bilans

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje uzupełniające do bilansu

Bilans

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje uzupełniające do bilansu

Bilans

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bilans

Dokumenty statutowe:

Statut Fundacji