Finanse

Dane Fundacji:

Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa

REGON: 001373192
NIP: 5262119383
KRS: 0000218432 (Formularz KRS do pobrania tutaj)

 

numer konta: 59 2490 0005 0000 4520 7698 5723

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2020:

Sprawozdanie finansowe 2020

2020 Informacja dodatkowa

dzialalność fundacji 2020

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2019:

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z działalności_2019

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2018:

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa 2018

Sprawozdanie mertytoryczne_2018

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje uzupełniające do bilansu

Bilans

 

Dokumenty statutowe:

Statut Fundacji