Po co planecie demokracja?

Po co planecie demokracja?

Nie ochronimy klimatu i środowiska bez demokracji, państwa prawa i gwarancji praw człowieka. Na martwej planecie nie będzie też demokratycznego państwa prawnego, ani praw człowieka.

Po co planecie demokracja?

Res Publica Nowa