CZERNECKI: Szkoła może być wehikułem rozwoju lokalnego

CZERNECKI: Szkoła może być wehikułem rozwoju lokalnego

Jeżeli zależy nam na jakości edukacji w Polsce, to nie możemy polegać tylko na zagranicznych modelach. Dyskusja musi wypływać z naszego doświadczenia

CZERNECKI: Szkoła może być wehikułem rozwoju lokalnego

Res Publica Nowa