Gruzja: między Rosją a Zachodem

Gruzja: między Rosją a Zachodem

Czy małe państwa mogą uzyskać przewagę nad mocarstwami w nowym porządku świata?

Gruzja: między Rosją a Zachodem
Naruszenia własności intelektualnej osłabiają demokratyczne podstawy

Naruszenia własności intelektualnej osłabiają demokratyczne podstawy

W Rumunii problem plagiatów jest powszechny. Nie tylko podkopują one zaufanie do instytucji akademickich, ale także osłabiają demokrację, gdyż pozwalają osiągać wysokie pozycje nieodpowiednim osobom.

Naruszenia własności intelektualnej osłabiają demokratyczne podstawy

Res Publica Nowa