Polska potrzebuje spójnej polityki migracyjnej

Polska potrzebuje spójnej polityki migracyjnej

W obliczu kryzysu ekonomicznego i nadciągającej kolejnej fali migrantów, polityka migracyjna i integracyjna powinny stać się jednym z priorytetów dla polskich decydentów.

Polska potrzebuje spójnej polityki migracyjnej

Res Publica Nowa