Aktualności

Foto-relacja z Kijowa

Prezentujemy krótką foto-relację z niezwykle interesującej konferencji, która odbyła się na początku października 2011 w Kijowie w ramach naszego programu Partnerstwo Wolnego Słowa sieciującego czasopisma ideowe z regionu Europy Wschodniej. Przez trzy dni (7-9.10.2011) w Kijowie Ukraińcy, Białorusini i Polacy, redaktorzy czasopism ideowych dyskutowali temat: „Czemu służy wolność opinii” zaproponowany przez Res Publikę Nową. Cieszy mnie nazwa […]

Czytaj więcej