Absolwentka Instytutu Socjologii UW oraz Polskiej Szkoły Reportażu przy Instytucie Reportażu. Dokształcała się m.in. na Uniwersytecie w Mannheim, w Brandbjerg i Kopenhadze oraz Brukseli, a także w Rajk László College for Advanced Studies w Budapeszcie, Gyuli i Bradze. Autorka badań socjologicznych i publikacji naukowych, a także reportaży i szkoleń.

Zakres specjalizacji:

  • socjologia internetu,
  • społeczne aspekty nowych mediów, dyfuzja innowacji i cyfrowe umiejętności,
  • badania społeczne,
  • uczenie się przez całe życie, w tym metody nieformalne i pozaformalne,
  • literatura, zwłaszcza literatura faktu i reportaż.

Członkini zespołu redakcyjnego Res Publiki Nowej, działów Kultura i Reportaż.

Res Publica Nowa