Foto-relacja z Kijowa

Prezentujemy krótką foto-relację z niezwykle interesującej konferencji, która odbyła się na początku października 2011 w Kijowie w ramach naszego programu Partnerstwo Wolnego Słowa sieciującego czasopisma ideowe z regionu Europy Wschodniej. Przez trzy dni (7-9.10.2011) w […]


Prezentujemy krótką foto-relację z niezwykle interesującej konferencji, która odbyła się na początku października 2011 w Kijowie w ramach naszego programu Partnerstwo Wolnego Słowa sieciującego czasopisma ideowe z regionu Europy Wschodniej.

Dominika Kozłowska, Valer Bulhakau, Oleksy Radynski

Przez trzy dni (7-9.10.2011) w Kijowie Ukraińcy, Białorusini i Polacy, redaktorzy czasopism ideowych dyskutowali temat: „Czemu służy wolność opinii” zaproponowany przez Res Publikę Nową.

Cieszy mnie nazwa konferencji, wolność opinii, a nie wolność słowa, bo o wolności słowa już dość dużo zostało powiedziane – mówił podczas rozpoczęcia Vasyl Cherepanyn, dyrektor Centrum Badań Kultury Wizualnej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, gdzie odbyła się konferencja.

Vasyl Cherepanyn, Anna Kuczyńska

Była to już drugie, coroczne spotkanie przedstawicieli czasopism o tematyce kulturalnej i intelektualnej z krajów byłego Bloku Wschodniego, organizowane w ramach programu Res Publiki pt. Partnerstwo Wolnego Słowa. Pierwsze odbyło się w 2010 w Warszawie. W tym roku konferencja odbyła się w ramach polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele blisko 35 redakcji z trzech państw.

Robimy to przede wszystkim, aby wydobyć więcej ciekawych refleksji i aby zestawić je z problemami, dyskusjami, które istnieją na Zachodzie. Obszary tematyczne okazują się podobne i nie zależą to od kierunku geograficznego – mówił podczas otwarcia Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa.

Wojciech Przybylski, Anna Kuczyńska

Dyskutowano o politycznym kontekście wolności wypowiedzi na świecie, o tym co nam po prasie narodowej bez prasy lokalnej, jak wolne są media społeczne i gdzie kończy się dziś granica wolności artystycznej.

Kiedy myślimy o granicach wolności artystycznej, często myślimy o prowokacji artystycznej i o takim oczywistym styku pomiędzy artystami i kościołami. A często wolność artystyczna jest też związana z prawem artystów do zabierania głosu w sprawach publicznych, do bycia obywatelami, którzy wypowiadają się na tematy, które dotyczą wszystkich – mówił Marek Wasilewski, Czas Kultury.

Wspominał też o mecenasach, którzy uzurpują sobie prawo do wpływania na wybory artysty. Wskazywał na granice wewnątrz świata artystycznego, mechanizmy autocenzury, autokontroli i tego, co kuratorzy narzucają artystom.

Nawet jeżeli dzisiaj granice dla wolności wypowiedzi się zakłada, to ta wypowiedź może się stać hybrydą i przeskakiwać te granice. I to, co w niej najważniejsze, nabiera jeszcze większej mocy, jeszcze większego rażenia niż artysta zamierzał.

Kateryna Botanova, Marek Wasilewski, Tatiana Artimovich

Konferencja to nie tylko debaty, to też prezentacja czasopism, wymiana doświadczeń, ale też alternatywny spacer po Kijowie, który uwzględniał miejsca, gdzie mieszkańcy walczyli o prawo do miasta.

Ten spacer pokazuje przykłady tego, jak widzimy transformację przestrzeni miejskiej, jak wygląda zaangażowana refleksja – Anastasia Riabchuk, Commons/Spil’ne

Anastasia Riabchuk

W ramach dalszego współdziałania i budowania środowiska w 2012 planowana jest kolejna III konferencja Partnerstwa Wolnego Słowa.

Do końca tego roku opublikujemy wybrane zapisy debat, które zorganizowaliśmy w Kijowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współorganizatorzy konferencji: Europejskie Centrum SolidarnościCommons/Spil’ne (UA), 34mag.net(BY) oraz Visual Culture Research Center at NaUKMA (UA)

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa