Czas przyszły nienawistny? – RPN 4/2019

Czas przyszły nienawistny? – RPN 4/2019

Wersja PDF magazynu internetowego Res Publiki Nowej 4/2019

Opcje zakupu:
Czas przyszły nienawistny? – RPN 4/2019 Kup

Opis produktu

Po Polsce krąży widmo nienawiści. Czasem rzeczywistej, czasem urojonej, niekiedy wyrażającej się słowami, innym razem konkretnymi działaniami. Dociera ona do nas z różnych stron. Rozbudza ją polityka, hejt wylewa się z internetu, szczególnie zatrważa kontakt młodzieży z patotreściami, które przesiąknięte są nienawiścią i pogardą przybierającą różne formy. Obywamy się z tym wszystkim. Rodzi to pytanie, w jaki sposób przełoży się to na naszą przyszłość. Czy czeka nas czas nienawistny, w którym będziemy się nienawiścią żywić, czy obecna sytuacja uwrażliwi nas na jej przejawy, wytworzy swoiste przeciwciała i pojawi się w nas nietolerancja na nią, która nakłoni nas do zmiany swoich przyzwyczajeń „żywieniowych”?

Spis treści:

GÓRSKI: Zwykła nienawiść

Czy w przyszłości będziemy się nienawiścią żywić, czy pojawi się w nas nietolerancja na nią, która nakłoni nas do zmiany swoich przyzwyczajeń „żywieniowych”?

RUDZIŃSKA-BLUSZCZ: Patostreaming – polski fenomen

Sąd Najwyższy stwierdził, że Internet jest miejscem publicznym i obowiązują w nim takie same zasady jak na przystanku czy w parku.

WOJTASIK: Dla młodzieży patostreamerzy stają się punktem odniesienia

Patotreści wywołują strach, niepokój i niezrozumienie, a brak dorosłej osoby, która rozładuje ten stan, sprawia, że dziecko zostaje z tym samo.

RAPORT: Jak przeciwdziałać patotreściom?

Przedstawiamy kilka sposobów, które pojawiają się w debacie publicznej.

BEAUVAIS: Facebook i Instagram to dla mnie styl myślenia o świecie

Gdy dorośli narzekają, że przez moje pisanie dzieci będą sobie bardziej dokuczać, odpowiadam: „Nie potrzebują mojej pomocy, same świetnie sobie z tym radzą!”.

HAZLITT: O przyjemności płynącej z nienawiści

Jeśli z miłości płynie niewiele przyjemności, przeradza się ona w obojętność lub wstręt. Tylko nienawiść jest nieśmiertelna.

ROGOWSKA: Tęcza w ogniu

Oburzenie, jakie wywołały wydarzenia z Białegostoku, jest niczym w porównaniu z morzem obojętności, w którym powoli zatapiamy naszą cywilizację.

JEDLICKI: Organizowanie nienawiści

Jak poznać kampanie podburzania ludzi przeciwko ludziom? Przypominamy esej Jerzego Jedlickiego sprzed 30 lat, mogący być miarą przykładaną do rzeczywistości niezależnie od czasów.

Ilustracja: Paweł Kuczyński

ISSN 2353-933X


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj