Polityka

Jak zostać sędzią?

Zbudowanie systemu kształcenia, rekrutowania i awansowania sędziów, w którym uda się odpowiednio wyważyć wiedzę i doświadczenie,  jest wyzwaniem dla reformatorów sądownictwa. To niezwykle ważne przedsięwzięcia społeczne. Nie ulega bowiem wątpliwości, że będziemy mieli taki wymiar sprawiedliwości, jakich sędziów chowanie… 

Czytaj więcej
Polityka

Sądownictwo: między sprawiedliwością a efektywnością

We współczesnych państwach demokratycznych mamy do czynienia ze stałym wzrostem znaczenia władzy sądowniczej. Upowszechniona przed laty przez Ronalda Dworkina metafora o sędziach jak książętach w imperium prawa nie straciła na aktualności. W rękach sędziów zdeponowana została pokaźna część władzy politycznej. Stąd na wokandzie debaty publicznej nieuchronnie pojawia się problem poszukiwania odpowiednich instrumentów kontroli władzy sędziowskiej, […]

Czytaj więcej
Polityka

Za deregulacją i przeciw niej

Słowo „deregulacja” od pewnego czasu robi zawrotną karierę w dyskursie publicznym. W pewnym sensie nabrało ono cech symbolu polaryzującego poszczególne środowiska zawodowe. Jak to zwykle bywa w przypadku wszelkich haseł i symboli, ich popularność okupiona jest utratą jednoznaczności, obrastają w wiele nowych, trudno uchwytnych znaczeń.

Czytaj więcej