Polityka

Obłuda europejskiej polityki zagranicznej

29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję 11317, która podnosi status Autonomii Palestyńskiej do rangi nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Rezolucja jest nie tylko zwycięstwem politycznym prezydenta Mahmuda Abbasa, ale również dowodem, iż państwa świata mają jasny stosunek do bieżącego stanu konfliktu bliskowschodniego. Tym samym dokonują trzeźwej oceny sytuacji, niekoniecznie w zgodzie z oczekiwaniami […]

Czytaj więcej