Polityka

Ukraina. Osiołkowi w żłoby dano

Ukraina utrzymuje równorzędne stosunki handlowe z Rosją i Unią Europejską. Łącznie stanowią one około 2/3 ukraińskich obrotów handlowych. Dlatego umowa stowarzyszeniowa z UE stworzy podwaliny praworządności, zmieni gospodarkę, klimat inwestycyjny oraz zwiększy dynamikę ukraińskiej gospodarki. W wymiarze geopolitycznym – oderwie Ukrainę od Moskwy za sprawą zmian w strukturze ukraińskiego handlu. Tylko czy do tego dojdzie?

Czytaj więcej
Polityka

Bułgaria. O antykomunistycznych protestach

Protesty w Bułgarii nie ustają. Choć – tak jak większość współczesnych manifestacji – cechuje je antysystemowość, to są przede wszystkim antykomunistyczne. W debatach o kondycji Unii Europejskiej właściwie się je pomija. Tymczasem, jak twierdzi Robert Cooper, to od integracji centrum i peryferii zależy przyszłość wspólnotowego projektu

Czytaj więcej
Polityka

Ukraina w drodze do autorytaryzmu

Demokracja nieliberalna? Za wschodnią granicą UE rośnie potęga poważnie myśląca o likwidacji ostatnich zdobyczy pomarańczowej rewolucji.Potencjalne fiasko starań o zbliżenie Ukrainy do Europy, coraz liczniejsze przypadki nadużywania władzy oraz brak długookresowej strategii tego państwa zagrażają prozachodniemu kierunkowi i skazują Kijów na dryf ku nowo powstającej Unii Euroazjatyckiej.

Czytaj więcej
Polityka

Obłuda europejskiej polityki zagranicznej

29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję 11317, która podnosi status Autonomii Palestyńskiej do rangi nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Rezolucja jest nie tylko zwycięstwem politycznym prezydenta Mahmuda Abbasa, ale również dowodem, iż państwa świata mają jasny stosunek do bieżącego stanu konfliktu bliskowschodniego. Tym samym dokonują trzeźwej oceny sytuacji, niekoniecznie w zgodzie z oczekiwaniami […]

Czytaj więcej