Polityka

Prokuratura wciąż na rozdrożu

Prokuratura od wielu lat jest przedmiotem reform, które budzą nieustające emocje. Wśród nich niewątpliwie najszerzej komentowaną jest rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Należy jednak pamiętać, że jest ono jedynie elementem szerszych przemian tej instytucji. Przemiany te, choć zachodzą już od wielu lat, wciąż nie mają wyraźnie określonego kierunku.

Czytaj więcej
Polityka

Sędzia koroną zawodów prawniczych?

Kształcenie i rekrutowanie sędziów do służby w wymiarze sprawiedliwości jest jednym z centralnych zagadnień reform sądownictwa i zawodów prawniczych. Szczególnie intensywnie w ostatnich latach dyskutowany jest model, w którym sędziego określa się koroną zawodów prawniczych. Polega on na tym, że do służby sędziowskiej powinno się powoływać prawników posiadających już poważne doświadczenie zawodowe. Wciąż jest on […]

Czytaj więcej
Polityka

Niemoc reformatorska w sądownictwie

Reformowanie sądownictwa i zawodów prawniczych było od początku nieodzownym elementem transformacji ustrojowej. Sukces w tym obszarze uważany jest nie tylko za część przemian ustrojowych, bez których nie można mówić o przejściu do ustroju demokratycznego opartego na rządach prawa, ale również za warunek zmian społecznych i gospodarczych. Pomimo tego w reformowaniu sądownictwa od lat panuje niemoc […]

Czytaj więcej
Aktualności

Konieczny radykalizm deregulacji

Narzucający się i narzucany przez logikę sporów politycznych podział na zwolenników i przeciwników deregulacji jest nieadekwatny. Tego typu projekt powinien być traktowany nie tylko jako problem polityczny, ale także jako istotne zagadnienie teoretyczne, które musi prowadzić do formowania się również innych stanowisk niż proste „za” i „przeciw”.

Czytaj więcej