Państwo Obnażone – RPN 1/2020

Państwo Obnażone – RPN 1/2020

Numer 1/2020 Państwo Obnażone

Opcje zakupu:
Państwo Obnażone – RPN 1/2020 Kup

Opis produktu

W Polsce sytuacja epidemiczna wydaje się dziś bardziej opanowana niż w innych państwach europejskich. Relatywnie wcześnie rząd zdecydował o podjęciu radykalnych kroków – zamknięto szkoły, uczelnie, restauracje i granice oraz zabroniono organizowania imprez masowych. Państwo dość skutecznie narzuca obywatelom rygory związane z nadzwyczajną sytuacją.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda pod względem działań koniecznych do rozwiązania kryzysu. Państwo nie jest w stanie z dnia na dzień uzdrowić przez lata zaniedbywanej służby zdrowia, tak samo jak nie ma gotowych narzędzi, aby uzdrowić powoli upadającą gospodarkę. Ogólny obraz nie napaja optymizmem. W tym kontekście największym zagrożeniem dla funkcjonowania państwa jest brak spójnego przekazu w sferze społecznej i politycznej.

ZABOROWSKI: Państwa nie radzą sobie z epidemią

Administracje państwowe wiedzą, że pojawienie się nowych epidemii jest tylko kwestią czasu, niemniej zawsze są zaskoczone i nieprzygotowane

GÓRSKI: Państwo to my!

W tej chwili jesteśmy tak samo odpowiedzialni za służbę zdrowia, jak władza centralna finansująca usługi zdrowotne, jak władze samorządowe za organizację i utrzymanie placówek medycznych

ROGOWSKA: Czego nauczyły nas doświadczenia Włochów?

Brak skoordynowanej komunikacji w pierwszych dniach bez wątpienia przyczynił się do wywołania zbiorowej dezorientacji i nieracjonalnych zachowań

JABŁOŃSKA: Fakty zamiast lęku

Teorie spiskowe trafiają na podatny grunt w czasach niepewności i zagrożenia, gdy ludzie próbują zrozumieć, co się dzieje w chaotycznym świecie

KASPROWICZ: Nie ulec pokusie

Nadzwyczajne środki używane na dłuższą metę z jednej strony tracą skuteczność, z drugiej zyskują na toksyczności

DOMARADZKI: Paskudne prawa człowieka

Dla bułgarskich władz epidemia stałą się okazją do zawieszenia niewygodnej dla niej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka


Inglot Sp. z o.o. zwiększa produkcję żelu do mycia rąk


ISSN 2353-933X
Grafika: Rod of Asclepius by David
from the Noun Project


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj