JEŚLI NIE KOŚCIÓŁ, TO CO?

JEŚLI NIE KOŚCIÓŁ, TO CO?

Wydanie PDF „Res Publiki Nowej” nr 12/2021 „Jeśli nie Kościół, to co?”

Opcje zakupu:
JEŚLI NIE KOŚCIÓŁ, TO CO? Kup

Opis produktu

Ostatnie w tym roku wydanie „Res Publiki” poświęcamy tematyce wiary, religii i Kościoła w Polsce i Europie Środkowej. Naszych autorów interesowały zwłaszcza związki polityki z Kościołem, duchowość Polaków, a także szanse ugrupowań chadeckich w wielkiej polityce.

Kościół katolicki cieszy się w Polsce przywiązaniem większości społeczeństwa oraz uprzywilejowaną pozycją. Jest potężną instytucją dysponującą bogatą bazą materialną, własnymi mediami, uczelniami i przedsiębiorstwami. Także większość sił politycznych w Polsce nie kwestionuje tejże pozycji, czego symbolem jest między innymi krzyż w sali sejmowej, czy lekcje religii w szkołach.

Jednocześnie, warto zauważyć, że zasady wpajane przez Kościół katolicki odstają coraz wyraźniej od życia codziennego Polaków, szczególnie młodego pokolenia, któremu ciężko przyjąć sztywne i surowe zasady dotyczące życia małżeńskiego, planowania rodziny a także narrację, w której pobrzmiewa niechęć i brak akceptacji dla niektórych środowisk czy mniejszości. Słowem, rozmijanie się nauki Kościoła z rzeczywistością życia wiernych, ołtarzowi nie służy. Podobnie jak brak pokory w reakcji na skandale w łonie Kościoła.

O pozycji i szansach partii chadeckich w Europie oraz w Polsce pisze Wojciech Przybylski.

O kondycji współczesnego Kościoła katolickiego i pogłębiającym się stanie jego kryzysu zaufania i utraty wiarygodności dyskutuje Jarosław Makowski.

Wojciech Bonowicz podejmuje temat polskich lęków, które składają się na specyficzny obraz rodzimej religijności, w której ofiarność sąsiaduje ze strachem, a żarliwość z brakiem nadziei.

Spis treści 12/2021
Spis treści 12/2021

Czy Kościół potrzebuje zmian? Co do tego nikt nie ma wątpliwości? Jakie to jednak zmiany i na ile są realne? Aleksandra Olearczyk zabiera nas do świata pastorek – kobiet silnych, odważnych i pełnych determinacji, takich których potrzebuje polski Kościół.

O tym, jak wielka polityka upomina się o Kościół na Węgrzech i jak rząd Viktora Orbána pozyskuje poparcie religijnych konserwatystów pisze Zsuzsanna Szabó. Z kolei Jiří Schneider ukazuje nam współczesną panoramę jednego z najbardziej zsekularyzowanych państw w Europie – Czech. Czy religia zniknęła całkowicie tam całkowicie ze sfery publicznej, polityki i przekazu medialnego, jak to się często dzieje w innych krajach europejskich?

Wreszcie Anna Kuczyńska zadaje pytanie o alternatywne źródła moralności, drogowskazy, których ludzie od lat poszukują nie mogąc, coraz częściej, znaleźć ich w Kościele.

Zatem, jak nie Kościół, to co? Zapraszamy do lektury.

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj