Raj utracony – 230

Raj utracony – 230

Od dziś w sprzedaży na publica.pl/sklep nowy numer Res Publiki

Opcje zakupu:
Plik MOBI (Kindle), ePub, PDF 4/2017 (230)
Kup
Wydanie papierowe 4/2017 (230) 20  Kup

Opis produktu

Res Publica Nowa „Raj utracony” (nr 230, 4/2017) numer dwujęzyczny; dostępny w wersji polsko-angielskiej 

Nowy numer dostępny w Empikach i dobrych księgarniach od 23.01.2018 roku.

Opis numeru:

„Kołakowski wpisany jest w naszą samoświadomość. Owszem, byli w Polsce uczeni światowej sławy w jakiejś dziedzinie, znani nie tylko u nas filozofowie, myśliciele, którzy potrafili poruszyć umysły i wrażliwość moralną – ale nigdy wszystko to nie było skupione w jednym człowieku. Może tylko Brzozowski miałby szanse, gdyby żył dłużej”

SPIS TREŚCI:

Kołakowski

Leszek Kołakowski. Życie z historią w tle Wiesław Chudoba

Wywiad

Polityczna droga filozofa – z profesorem Andrzejem Friszke rozmawia Tadeusz Koczanowicz

Sympozjum Kołakowskiego

„Chcę wierzyć”: Kołakowski między mitem a horror metaphysicus Agata Bielik-Robson

Krzysztof Michalski i poszukiwanie autentyczności Andrzej Gniazdowski

Utopia aktywnego obywatela Andrzej Waśkiewicz

Filozof na wagarach Marcin Szuster

Archiwum

Zawód błazna jest mi bliższyz Leszkiem Kołakowskim rozmawia (korespondencyjnie) Paweł Śpiewak

Mapa – Kołakowski. Miejsca

Res Publica Nowa „Paradise lost” (nr 230, 4/2017)

Issue’s description:

„Kołakowski lives in our self-consciousness. There has never been something like this in Poland before: there were, indeed, the world-famous scholars in some disciplines, world-renowned philosophers who were able to move our minds and our moral sensibility, but it all has never been gathered in one man. Perhaps only Brzozowski could have had a chance if he would have lived longer”

Table of contents

Kołakowski

Leszek Kołakowski. His Life with History as Backdrop Wiesław Chudoba

Interview

Leszek Kołakowski’s Political Path – Tadeusz Koczanowicz in conversation with professor Andrzej Friszke

Vienna Symposium

‘I Want to Believe’: Kołakowski Between Myth and Metaphysical Horror Agata Bielik-Robson

Krzysztof Michalski and the Search for Authenticity Andrzej Gniazdowski

The Utopia of Active Citizenship Andrzej Waśkiewicz

Playing truant Marcin Szuster

Archive

I Am More of a Court Jester Paweł Śpiewak talks with Leszek Kołakowski (by mail)

Map – Kołakowski. Places

Dodatkowe informacje

Prenumerata: Rok

2017

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj