Miasto

O reklamie

Nie za długo efekt cieplarniany stopi czapy polarne, podniosą się oceany i nie będzie już Wenecji, Holandii ani Polinezji. Potem przyjdą zlodowacenia. Jeszcze później Słońce zamieni się w supernową – ogień spopieli Ziemię, a wraz z nią całą ludzką historię, filozofię, nauki, sztuki piękne, komputery, muzea, biblioteki, rządy, bunkry i sztaby dowodzenia, partie, parlamenty, giełdy, […]

Czytaj więcej