DUTKIEWICZ: Potrzeba propozycji dla Polski

DUTKIEWICZ: Potrzeba propozycji dla Polski

Żadna ze stron dzisiejszego sporu politycznego do tej pory nie zaproponowała niczego, co wyzwoliłoby energię społeczną, a jedynie licytuje się na coraz wyższe obietnice socjalne

DUTKIEWICZ: Potrzeba propozycji dla Polski
PILCH: Wykorzystany potencjał Polaków

PILCH: Wykorzystany potencjał Polaków

Samorządność to sukces nas wszystkich, świadczący o tym, że w naszym społeczeństwie istnieje bardzo duży potencjał gospodarowania i utożsamiania się z tym, co publiczne

PILCH: Wykorzystany potencjał Polaków

Res Publica Nowa