Miasto

Okręt ESK czeka na sternika

Nastroje panujące we Wrocławiu wokół tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 określić można jako nadzieję, że w pełni z niego skorzystamy. Nadzieja ta nie jest jednak pozbawiona nieufności. Powody do niej leżą po stronie władz miasta, które co chwila zmieniają swoją strategię planowania programu ESK 2016.

Czytaj więcej