Konferencja PWS II

Czemu służy wolność opinii?

Zapraszamy na II Konferencję „Partnerstwa Wolnego Słowa
Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina
ulica Skovorody 2, parter Starego Budynku Akademickiego, mapa
7-9 października 2011 r.

To drugie, coroczne spotkanie przedstawicieli czasopism o tematyce kulturalnej i intelektualnej z krajów byłego ZSRR. W tym roku w wydarzeniu bierze udział 35 czasopism z Ukrainy, Białorusi i Polski. Impreza organizowana jest w ramach polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Głównym tematem konferencji jest pytanie o przemiany opinii publicznej. Jaki pożytek z wolności słowa? Jak ustrzec się takich narzędzi stanowiących o kontroli jednego człowieka nad drugim? Co zrobić, by znowu nie stała się ona codziennością? Czy da się to zjawisko na dobre wykorzenić albo jak zrobić z niego użytek? Czy cenzura walczy z nami czy my z nią? Jaka jest temperatura wrzenia Internetu? To zagadnienia, o które redaktorzy najciekawszych czasopism z regionu będą spierać się przy okrągłym stole w Centrum Badań Kultury Wizualnej Akademii Mohylańskiej w Kijowie.

W spotkaniu udział biorą redaktorzy następujących czasopism.

Białoruś:
34mag, Arche, Dziejaslou*, Generation.by, Novaja Europa, pARTisan, Polityczna Sfera, Topos

Polska:
Bluszcz, Czas Kultury, Dwutygodnik.com*, Eastbook, Karta*, Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Enter, Kultura Liberalna, Liberté!, Nowa Europa Wschodnia*, Nowy Obywatel*, Pressje, Radar, Res Publica Nowa, Stosunki Międzynarodowe*, Znak

Ukraina:
ArtVertep, Commons/Spil’ne, Istoryczna Panorama, Ji, Korydor, Krytyka, Kurier Kryvbasu*, Kyivska Rus’*, Polityczna Krytyka, Prava ludyny, Telekritika, Ukrainskyi tyzhden, Ukrainskyi zhurnal, Ukrajina Moderna, Uniwersum

Konferencja w języku ukraińskim i polskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem konferencji jest Europejskie Centrum Solidarności.

II konferencję PWS współorganizują Commons/Spil’ne (UA), 34mag.net (BY) oraz Visual Culture Research Center at NaUKMA (UA)

Teksty wydane jako inspiracja dla konferencji w 3 językach (BY, PL, UA):

Program

Piątek 7 października

15:00-15:30 Powitanie
Moderuje: Anna Kuczyńska (koordynatorka konferencji)
Vasyl Cherepanyn, dyrektor Centrum Badań Kultury Wizualnej*
Wojciech Przybylski (Res Publica Nowa)
Anastasia Riabchuk (Commons/Spil’ne)
Yasia Karalewicz-Kartyel (34mag.net)

15:30-17:30   Kondycja wolności wypowiedzi na świecie. Między kryzysem a wyzwaniem
Seminarium I
Prowadzenie: Dominika Kozłowska (PL), Oleksy Radyński (UA), Valer Bułhakau (BY)
Komentatorzy: Karol Wilczyński (PL), Leszek Jażdżewski (PL), Wojciech Przybylski (PL), Wolodymyr Sklokin (UA), Oleg Romantschuk (UA), Anastasia Riabchuk (UA), Inna Zavhorodnia (UA), Aleksiej Brataczkin (BY)

17:30-18:00 Przerwa kawowa

18:00-19:00 Prezentacje czasopism

Sobota 8 października

10:00-11:30 Gdzie kończy się dziś granica wolności artystycznej?
Seminarium II
Prowadzenie: Marek Wasilewski (PL), Kateryna Botanova (UA), Tatiana Artimovich (BY)
Komentatorzy: Ostap Slywynski (UA), Marek Łuszczyna (PL), Katarzyna Kwiatkowska (PL), Alexander Sycz (UA), Timofiej i Lyumila Homlyak (UA), Jura Sidun (BY), Aleksander Dobroyer (PL), Lidzja Mihajewa (BY)

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 Co nam po prasie narodowej bez prasy lokalnej?
Seminarium III
Prowadzenie: Artur Celiński (PL), Iryna Magdysz (UA), Vladimir Bacunov (UA)

13:30-14:15 Obiad
14:15-16:30 Udział w panelu równlogełej konferencji z okazji 20-lecia Akademii Mohylańskiej pt. “Roads to Freedom” (pełny program: http://www.kmfoundation.com/documents/full_screen_eng.pdf)
Freedom of Speech: Linking Academic Discourse with the Public Sphere
Moderator: Svitlana Zalishchuk, Coordinator of New Citizen public partnership, member of civic movement “Stop Censorship!”

18:00-… Alternatywny spacer po Kijowie

Niedziela 9 października

10:00-11:30 Między Wikileaks a Egiptem. Jak wolne są social media?
Seminarium IV
Prowadzenie: Łukasz Jasina (PL), Natalia Ligaczowa (UA), Yasia Karalewicz-Kartyel (BY)
Komentarze: Artur Kacprzak (PL), Mateusz Luft (PL), Aleksiej Lastovski (BY),

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-14:00 Podsumowanie
Plany rozwoju, potencjalne wspólne projekty

Część zamknięta dla publiczności

14:00 Zakończenie

UA

Чому служить свобода думки?
Запрошуємо на ІІ Конференцію “Партнерства вільного слова”
Києво-Могилянська Академія, Київ, Україна
вул.Сковороди 2, перший поверх Староакадемічного корпусу
7-9 жовтня 2011р.

У другій щорічній зустрічі представників часописів з культурної та інтелектуальної тематики з колишнього СРСР візьме участь 35 видань з України, Білорусі та Польщі. Захід організовано в рамках президенства Польщі в Європейському Союзі.

Головною темою конференції є питання зміни громадської думки: яка користь зі свободи слова? Як уникнути засобів контролю однієї людини над іншою? Що зробити, щоб це не стало буденністю? Чи можливо остаточно викорінити це явище, або ж як користатися з нього? Чи цензура воює з нами, чи ми з нею? Яка температура мережі інтернет? Ці питання за круглим столом у Центрі Візуальної Культури Києво-Могилянської Академії обговорюватимуть редаткори найцікавіших часописів регіону.

У зустрічі візьмуть участь редактори таких видань:

Білорусь:
34mag, Arche, Дзеяслоў, Generation.by, Новая Еўропа, pARTisan, Палітычная Сфера, Topos
Польща:
Bluszcz, Czas Kultury, Dwutygodnik.com*, Eastbook, Karta*, Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Enter, Kultura Liberalna, Liberté!, Nowa Europa Wschodnia*, Nowy Obywatel*, Pressje, Radar, Res Publica Nowa, Stosunki Międzynarodowe*, Znak
Україна:
ArtVertep, Commons/Спільне, Історична панорама, Ї, Коридор, Критика, Кур’єр Кривбасу*, Київська Русь*, Політична Критика, Права людини, Телекритика, Український тиждень, Український журнал, Україна Модерна, Універсум

Конференція українською і польською мовами.

Проект фінансовано Міністерством Культури і Народної Спадщини Польщі в рамках президенства Польщі в ЄС. підтримка Європейським Центром Солідарності.

Програму “Партнерство вільного слова” проводить Res Publica Nowa. Партнери конференції: Commons/Спільне (UA), 34mag.net (BY), Науково-дослідний центр візуальної культури НаУКМА (UA). Детальніша інформація на веб-сторінці https://publica.pl/teksty/programy/partnerstwo-wolnego-slowa

ПРОГРАМА

П’ятниця 7 жовтня

15:00-15:30 Привітання
Модерує: Анна Кучинська (координаторка конференції)
Василь Черепанин, директор Центру Візуальної Культури*
Войцех Пшибильський (Res Publica Nowa)
Анастасія Рябчук (Commons/Спільне)
Яся Каралевич-Картель (34mag.net)

15:30-17:30 Стан свободи слова на світі. Між кризою і викликом
Семінар I
Ведучі:: Домініка Козловська (PL), Олексій Радинський (UA), Валер Булгакау (BY)
Kоментарі: Кароль Вільчинський (PL), Лешек Яжджевський (PL), Войцех Пшибильський (PL), Володимир Склокін (UA), Олег Романчук (UA), Анастасія Рябчук (UA), Інна Завгородня (UA), Аляксей Братачкін (BY)

17:30-18:00 Перерва на каву

18:00-19:00 Презентації часописів

Субота 8 жовтня

10:00-11:30 Де сьогодні межі мистецької свободи?
Семінар II
Ведучі: Марек Василевський (PL), Катерина Ботанова (UA), Татьяна Артімовіч (BY)
Коментарі: Остап Сливинський (UA), Марек Лущина (PL), Катажина Квятковська (PL), Олександр Сич (UA), Тимофій і Людмила Хом’як (UA), Юра Сідун (BY), Александр Доброєр (PL), Лідзія Міхеева (BY)

11:30-12:00 Перерва на каву

12:00-13:30 Що нам до всенародної преси без локальної преси?
Семінар III
Ведучі: Артур Целінський (PL), Ірина Магдиш (UA), Володимир Бакунов (UA)

13:30-14:15 Обід

14:15-16:30 Участь у панелі про свободу слова в рамках конференції “Шляхи свободи” з нагоди 20-річчя Києво-Могилянської Академії (програма і реєстрація: http://www.kmfoundation.com/documents/full_screen_eng.pdf)
Свобода слова: зв’язок між академічним дискурсом і публічною сферою
Модератор: Світлана Заліщук, координатор
громадського партнерства „Новий Громадянин”,
учасник журналістського руху „Стоп Цензурі!”

18:00-… Альтернативна екскурсія Києвом

Неділя 9 жовтня

10:00-11:30 Між вікілікс і Єгиптом. Наскільки вільними є соціальні медіа?
Семінар IV
Ведучі: Лукаш Ясіна (PL), Наталя Лігачова (UA), Яся Каралевич-Картель (BY)
Коментарі: Артур Кацпрак (PL), Матеуш Люфт (PL), Аляксей Ластоўскі (BY)

11:30-12:00 Перерва на каву

12:00-14:00 Підсумок
Плани подальшого розвитку, можливі спільні проекти
Частина закрита для широкої громадськості

14:00 Кіцень конференції

BY

Чаму служыць свабода слова?

Запрашаем на II Канферэнцыю „Партнёрства Вольнага Слова”

Кіева-Магілянская Акадэмія, Кіеў, Украіна
Адрас: вул. Скаварады 2, першы паверх Старога Навучальнага Будынку Акадэміі.
Як даехаць: станцыя метро Кантрактова Плошча. З плошчы будзе відаць Кіева-Магілянскую Акадэмію, вялікі паўкруглы жоўты будынак, а таксама меншы белы будынак злева (калі глядзець на жоўты будынак з баку плошчы)
7-9 кастрычніка 2011 r.

Гэта другая штогадовая сустрэча прадстаўнікоў культурных і інтэлектуальных часопісаў з краінаў былога СССР. У гэтым годзе, у ёй прымаюць удзел 35 часопісаў з Украіны, Беларусі і Польшчы. Гэтае мерапрыемства арганізаванае ў рамках Старшынства Польшчы ў Еўрапейскім Саюзе.

Галоўнай тэмай канферэнцыі з’яўляецца пытанне аб змене грамадскай думкі. Якая карысць ад свабоды слова? Як пазбегнуць інструментаў, якія дазваляюць кантроль аднаго чалавека над другім? Што зрабіць, каб такі кантроль зноў не стаў штодзённасцю? Ці можа быць гэтая з’ява знішчана назаўсёды альбо як можна атрымаць ад яе карысць? Ці цэнзура змагаецца з намі, ці мы з ёй? Якая тэмпература кіпення Інтэрнэта? Вось пытанні, пра якія будуць размаўляць рэдактары самых цікавых часопісаў рэгіёна падчас круглага стала ў Цэнтры Даследавання Візуальнай Культуры Магілянскай Акадэміі ў Кіеве.

У сустрэчы прымуць удзел рэдактары наступных часопісаў.

Беларусь:
34mag, Arche, Дзеяслоў, Generation.by, Новая Еўропа, pARTisan, Палітычная Сфера, Topos

Польшча:
Bluszcz, Czas Kultury, Dwutygodnik.com, Eastbook, Karta, Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Enter, Kultura Liberalna, Liberté!, Nowa Europa Wschodnia, Nowy Obywatel, Pressje, Radar, Res Publica Nowa, Stosunki Międzynarodowe, Znak

Украіна:
ArtVertep, Commons/Спільне, Історична панорама, Ji, Коридор, Критика, Кур’єр Кривбасу, Київська Русь, Права людины, Телекрітіка, Український Тиждень, Український Журнал, Україна Модэрна, Uniwersum

Канферэнцыя будзе праходзіць на польскай і ўкраінскай мовах.

Праект фінансаваны са сродкаў Міністра Культуры і Нацыянальнай Спадчыны ў рамках Польскага Старшынства ў ЕС. падтрымка: Еўрапейскага Цэнтру Салідарнасці.

партнёры канферэнцыі: Commons/Спільне (UA), 34mag.net (BY), Науково-дослідний центр візуальної культури НаУКМА (UA).
Праграму “Партнёрства Вольнага Слова” рэалізуе Res Publica Nowa. Больш падрабязна пра гэта можна пачытаць на наступнай старонцы: https://publica.pl/teksty/programy/partnerstwo-wolnego-slowa

Праграма

Пятніца 7 кастрычніка

15:00-15:30 Увядзенне
Мадэратар: Анна Кучыньска (каардынатар канферэнцыі)
Васіль Чарапанін, дырэктар Цэнтру Даследавання Візуальнай Культуры
Войцах Пшыбыльскі (Res Publica Nowa)
Анастасія Рабчук (Commons/ Спільне)
Яся Каралевіч-Картэль (34mag.net)

15:30-17:30  Сітуацыя са свабодай слова ў свеце. Паміж крызісам і выклікам
Семінар I
Вядучыя: Дамініка Казлоўска (PL), Олэксы Радыньскі (UA),Валеры Булгакаў (BY)
Каментатары: Кароль Вільчыньскі (PL), Лешак Яжджэўскі (PL), Войцах Пшэбыльскі (PL), Уладзімір Склокін (UA), Алег Раманчук (UA), Анастасія Рабчук (UA), Інна Заўгародняя (UA), Алег Шарпага (BY), Палітычная Сфера (BY)

17:30-18:00 Перапынак на каву

18:00-19:00 Прэзентацыя часопісаў

Субота 8 кастрычніка

10:00-11:30 Дзе палягае мяжа мастацкай свабоды?
Семінар II
Вядучыя: Марэк Васілеўскі (PL), Кацярына Батанава (UA), Таццяна Арцімовіч (BY)
Каментары: Астап Слівінскі (PL), Марэк Лушчына (PL), Матэуш Люфт (PL), Катажына Квяткоўска (PL), Аляксандар Сыч (UA), Цімафей і Людміла Гамляк (UA), Юра Сідун (BY), Лідзія Міхеева (BY)

11:30-12:00 Перапынак на каву

12:00-13:30 Якая нам карысць ад прэсы агульна-нацыянальнай без лакальнай?

Семінар III
Вядучыя: Артур Цяліньскі (PL), Ірына Магдыш (UA), Уладзімір Бацуноў (UA)

13:30-14:15 Абед

14:15-16:30 Удзел у панелі канферэнцыі “Roads to Freedom”, з нагоды 20-годзя адраджэння Магілянскай Акадэміі (поўная праграма: http://www.kmfoundation.com/documents/full_screen_eng.pdf)
Свабода Слова:Аб’ядноўваючы акадэмічны дыскурс з грамадскай сферай
Мадэратар: Святлана Залішчук, каардынатар New Citizen public partnership, грамадскі рух “Stop Censorship!”

18:00-…                 Альтэрнатыўная вандроўка па Кіеве
Нядзеля 9 кастрычніка

10:00-11:30 Паміж Wikileaks і Егіптам. Наколькі свабодныя сацыяльныя медыя?
Семінар IV
Вядучыя: Лукаш Ясіна (PL), Наталля Лігачова (UA), Яся Каралевіч-Картэль (BY)
Каментары: Аляксандр Доброер (PL), Артур Кацпшак (PL),  Аляксей Ластоўскі (BY)

11:30-12:00 Перапынак на каву

12:00-14:00 Падсумаванне
Планы развіцця, патэнцыяльныя супольныя праекты
Частка зачыненая для грамадскасці

14:00 Заканчэнне