Miejskie Polityki Kulturalne – konferencja prasowa

UWAGA! Ze względu na nagłą zmianę terminu konferencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza konferencja prasowa odbędzie się o godz. 14.00 (zamiast planowanej godziny 13.00). 28 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Galerii Kordegarda […]


UWAGA! Ze względu na nagłą zmianę terminu konferencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza konferencja prasowa odbędzie się o godz. 14.00 (zamiast planowanej godziny 13.00).

28 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Galerii Kordegarda (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) odbędzie się wspólna konferencja Res Publiki Nowej i Narodowego Centrum Kultury, na której zaprezentowany zostanie raport o stanie miejskich polityk kulturalnych oraz plany NCK dotyczące wsparcia miast w tworzeniu strategii rozwoju kultury.


W dyskusji o miejskich politykach kulturalnych w Polsce wciąż więcej mówi się o tym, co powinno być, niż o tym, co rzeczywiście istnieje. Co więcej – spotkać można również takie osoby, które w ogóle podważają istnienie jakiejkolwiek polityki publicznej w obszarze kultury w polskich miastach. Jednak czy prawie 3 mld zł, jakie 66 przebadanych przez Res Publikę Nową miast planowało wydać na kulturę w 2012 roku, to wypadkowa bezcelowych i chaotycznych działań?

W jaki sposób władze miast myślą dzisiaj o kulturze? Jakie jest miejsce kultury w polityce miejskiej? Czy kultura służy tylko promocji? Ile pieniędzy władze miast przeznaczają na kulturę i na co je wydają? To tylko część pytań, na które odpowiada przygotowany przez Res Publikę Nową raport „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. To unikalne ujęcie tematu kultury polskich miast, w którym opinie na temat kultury uzupełnione zostały z analizą miejskich budżetów.

W dyskusjach o polityce kulturalnej polskich miast często pojawia się przekonanie, że jest ona przysłowiowym kwiatkiem do kożucha i jako taka jest marginalizowana przez władze samorządowe. Nasze badanie pokazuje jednak, że o ile wciąż najczęściej wymienianym celem polityki kulturalnej jest wykorzystanie kultury do budowania wizerunku miasta i przyciągnięcia turystów bądź potencjalnych mieszkańców, to w wypowiedziach zaangażowanych w jej tworzenie osób można odczytać zwiększone zainteresowanie wykorzystaniem kultury jako instrumentu zmiany społecznej.

W oparciu o dane z 66 miast i analizę 393 uchwał budżetowych z lat 2007-2012 oraz ponad 200 wywiadów z urzędnikami miejskimi, przedstawicielami instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz dziennikarzami przygotowane zostało opracowanie pokazujące opinie na temat tworzenia i realizacji miejskich polityk kulturalnych, miejsca i roli kultury w rozwoju polskich miast oraz analizę wysokości i podziału pieniędzy publicznych przeznaczanych na kulturę.

Łącza wysokość planowanych na 2012 wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w objętych analizą miastach wyniosła prawie 3 mld złotych. W 2007 r. suma ta była zdecydowanie niższa i wynosiła niewiele ponad 1,6 mld złotych. W ciągu ostatnich 5 lat badane przez nas samorządy prawie dwukrotnie zwiększyły swoje budżety na kulturę. Warto jednak zauważyć, że struktura wydatków z podziałem na bieżące i te majątkowe pokazuje, że duża część dodatkowych pieniędzy na kulturę wędruje na inwestycje – remonty istniejących i budowę nowych budynków przeznaczonych na działalność kulturalną. Środki na wydatki bieżące, czyli te, które przeznaczone są na koszty działalności (m.in. pensje, dotacje i środki przeznaczone na konkursy) wzrosły o 40 proc. w porównaniu do roku 2007. W tym samym czasie wydatki majątkowe zwiększyły się o 171 procent. Pozwala to na zbudowanie wniosku, że priorytetem miejskich polityk kulturalnych jest obecnie modernizacja infrastruktury.

Narodowe Centrum Kultury, partner merytoryczny projektu, przedstawi plany na najbliższą przyszłość w zakresie wspierania miejskich polityk kulturalnych. Do priorytetów Narodowego Centrum Kultury należy rozszerzenie prowadzonych już działań o ofertę skierowaną do małych i średnich miast. Powody merytoryczne tej decyzji oraz plany na lata 2013-2014 zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej.

Więcej informacji o programie DNA MIASTA.

Kontakt dla mediów: Res Publica Nowa: Joanna Kryńska, krynska.joanna@gmail.com, tel. 788 623 865, Narodowe Centrum Kultury: Michał Laszczkowski, mlaszczkowski@nck.pl, tel. 605 099 219

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa