Free Speech Debate

Free Speech Debate to globalny, wielojęzyczny portal dyskusyjny o swobodach obywatelskich i wolności słowa, który jest projektem badawczym brytyjskiego uczonego – Timothy’ego Gartona Asha. Strona internetowa jest aktywnie moderowana przez międzynarodowy zespół na Uniwersytecie w […]


Free Speech Debate to globalny, wielojęzyczny portal dyskusyjny o swobodach obywatelskich i wolności słowa, który jest projektem badawczym brytyjskiego uczonego – Timothy’ego Gartona Asha. Strona internetowa jest aktywnie moderowana przez międzynarodowy zespół na Uniwersytecie w Oksfordzie. Głównym aspektem tego przedsięwzięcia ma być otwartość na nowe technologie oraz służba komunikacji. Ponadto, ma za zadanie uzmysłowi odbiorcom, w jaki sposób wszelkie prawa i wolności powinny być wypracowywane. W dobie globalnych zmian i intensywnego rozwoju gospodarki zrodziło się  ogromne zapotrzebowanie, aby w podejmowanie wszelkich społecznych decyzji angażować ludzi z każdego zakątka świata, a nie wyłącznie rządy poszczególnych państw.

Free Speech Debate zorganizowana jest wokół wyróżnionych 10 pryncypiów dotyczących globalnego wolnego słowa. Do każdej zasady projektu Timothy Garton Ash napisał krótkie wyjaśnienie, gdzie mówi o kwestiach objętych dyrektywą, podaje kilka przykładów oraz przekierowuje do innych interesujących źródeł, odnoszących się do konkretnych tematów. Dodatkowo na stronie internetowej zamieszczony jest też szereg analiz i opinii, które nawiązują do występowania danego problemu wśród różnych grup osób, bądź stanowią komentarz do wydarzeń wysokiej wagi (na przykład wypowiedź w sprawie ACTA).

Free Speech Debate

Kolejny plus portalu to jego zrozumiałość i dostępność dla społeczności międzynarodowej (nie tylko dla anglojęzycznej), gdyż najbardziej merytoryczna część freespeechdebate.com  dostępna jest w aż trzynastu wersjach językowych. Pozwala to milionom internautów na udział w dyskusji. Czynni użytkownicy Free Speech Debate w każdej chwili mają również możliwość skontaktowania się z osobami zarządzającymi portalem, jak i przede wszystkim z jej pomysłodawcą. Mogą, a według T. G. Asha wręcz powinni podzielić się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami czy dodatkowymi problemami, jakie dostrzegają w społeczeństwie. W ten sposób przyczyniają się zarówno do rozwoju strony, jak i przede wszystkim poszerzają pole społecznej dyskusji. Służy temu część freespeechdebate.com pod nazwą „Czego Brakuje”.

Jedną z zalet Free Speech Debate jest autentyczność i jawność osób udzielających się w internetowej debacie. By zabrać głos, internauta zobligowany jest najpierw do przejścia procesu rejestracji i podania swoich danych osobowych. Opinie podpisane prawdziwym nazwiskiem wydają się być bardziej osobiste i szczere, przez co ukazują faktyczny stan rzeczy w danym kraju czy społeczności. Potencjalnym odbiorcom zaprezentowane zostaje stanowisko jednostki, którą obchodzi ład na świecie, bądź posiada ona cenną wiedzę w którejś z rozpatrywanych dziedzin. W ten sposób użytkownicy portalu chronieni są przed obraźliwymi  komentarzami, jakie zazwyczaj pojawiają się, kiedy ludzie pozostają anonimowi. Z drugiej strony ujawnianie prawdziwego nazwiska może przysparzać wiele trudności, zwłaszcza osobom żyjącym w krajach, gdzie prawa i wolności człowieka nie są przestrzegane.  Wypowiadając się otwarcie o swej rodzinie, pracy lub miejscu zamieszkania, nierzadko narażają się na sankcje karne ze strony władz, czy możliwość wykluczenia z rodzimej społeczności.

Inną istotną cechą projektu profesora Asha stanowi fakt, iż w swym działaniu dotyka on różnorodnych problemów, na przykład na tle religijnym,  traktujących o przemocy czy swobodach wirtualnych. Przyczynia się tym samym do upowszechniania stwierdzenia, że w dyskusji i poszerzaniu wiedzy nie powinno być tematów tabu.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa