Miasto

Zatrzymaj pociąg

Może się wydawać, że partycypacja jest kolejnym modnym słowem nadużywanym przez akademików i działaczy miejskich, którzy swoje wielkie plany rewolucyjne wymyślają w stołecznych kawiarniach. Jednak obserwując ferment partycypacyjny w Polsce – obecne w debacie publicznej pojęcie konsultacji społecznych, wprowadzanie budżetów obywatelskich, stosowanie sondaży deliberatywnych – można zauważyć ewolucyjną zmianę myślenia i działania.

Czytaj więcej
Miasto

Ku spójności czy konkurencyjności?

Zasadnicza linia podziałów terytorialnych w Polsce, wyodrębnianych według kryteriów poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wyposażenia w infrastrukturę materialną, przebiega nie wzdłuż granic jednostek administracyjnych, ale przede wszystkim wzdłuż granic dzielących obszary o charakterze miejskim i wiejskim. Artykułem prof. Iwony Sagan rozpoczynamy na stronie „Res Publiki Nowej” dyskusję o polskiej polityce regionalnej i metropolitalnej.

Czytaj więcej
Miasto

Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?

Rolą polityki przestrzennej jest sterowanie procesami rozwoju regionalnego w ten sposób, aby ograniczać niedoskonałości rynkowe. Polityka przestrzenna wzmacniająca procesy prowadzące do polaryzacji nie jest polityką we współczesnym rozumieniu tego słowa, a jedynie zbiorem haseł. O przejściu od dylematu „spójność czy konkurencyjność” do konkretnych działań pisze Mariusz Sokołowicz.

Czytaj więcej
Aktualności

Free Speech Debate

Free Speech Debate to globalny, wielojęzyczny portal dyskusyjny o swobodach obywatelskich i wolności słowa, który jest projektem badawczym brytyjskiego uczonego – Timothy’ego Gartona Asha. Strona internetowa jest aktywnie moderowana przez międzynarodowy zespół na Uniwersytecie w Oksfordzie. Głównym aspektem tego przedsięwzięcia ma być otwartość na nowe technologie oraz służba komunikacji. Ponadto, ma za zadanie uzmysłowi odbiorcom, […]

Czytaj więcej
Miasto

To nie jest wrzosowisko

Wolność obywatelska ma charakter intersubiektywny – powstaje w sieci relacji międzyludzkich. Właściwym jej modelem i rzeczywistym miejscem jej rozwoju jest miasto: przestrzeń wspólna, podporządkowana ideom i interesom całej społeczności, a nie dzierżącym władzę jednostkom lub grupom. Dlatego powinniśmy na co dzień dbać o nasze miasta. Uliczne protesty, marsze i wiece, choć ważne jako przejawy gniewu […]

Czytaj więcej
Polityka

Dialektyka płci (fragment)

Książka Shulamith Firestone Dialektyka płci (Dialectics of Sex) została wydana po raz pierwszy w 1970 roku i stała się jedną z najważniejszych prac tzw. drugiej fali feminizmu. Dotąd nie doczekała się jednak polskiego przekładu. Publikujemy fragment pierwszego rozdziału w tłumaczeniu Marty Wróblewskiej. 

Czytaj więcej
Polityka

Wirtualny przywódca

Rolę internetu w kulturze i wpływ tego medium na życie społeczne trudno już dzisiaj przecenić. Tomasz Andrzejewski stawia tezę, że internet jest w stanie zmienić także politykę. Czy idealistyczni i egalitarnie nastawieni netizeni będą w stanie stać się rewolucjoniastami?

Czytaj więcej
Polityka

Rozwój regionalny, który tworzy peryferie

„Koniec z brukowaniem wsi, by dogonić Europę, rząd postanowił pompować pieniądze w wielkie miasta” – doniosła 28 lutego 2011 r. „Gazeta Wyborcza”, prezentując wizję Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego: „Były już w Unii pomysły pompowania wielkich pieniędzy w biedne regiony, ale nie sprawdziły się. Większość państw Unii idzie w kierunku rozwoju obszarów metropolitalnych”. Rząd Donalda […]

Czytaj więcej
Polityka

Reprodukcja opinii, czyli o przedwczesnych sondażach

Sondaż Homo Homini dla Polskiego Radia wykazał, że jedna czwarta Polaków nie ma zdania w kwestii tego, czy raport komisji Millera wyjaśnia przyczyny katastrofy smoleńskiej. Komentatorzy zachodzą w głowę, dlaczego jest to aż tak wielki odsetek, ja – wręcz przeciwnie. Aby w pełni zrozumieć wyniki tego badania, należałoby dodatkowo zadać jeszcze dwa pytania kontrolne. Pierwsze: […]

Czytaj więcej
Polityka

Droga z politycznej jaskini

Więc powinieneś zejść teraz na dół jeden z drugim i mieszkać razem z innymi, i przyzwyczaić się do patrzenia w mroki (…). W ten sposób będziemy razem z wami państwem rządzili na jawie, a nie przez sen, jak to dziś w niejednym państwie rządzą ci, co walki staczają ze sobą o cienie i o władzę, […]

Czytaj więcej
Polityka

Słabość władzy, bezsilność języka

Rok 1989 otwiera epokę bez języka. Upadek systemu cenzury nie spełnił marzeń o suwerenności słowa i wspólnocie komunikacyjnej. Władza słowa Stanisława Rośka stanowi świadectwo zmagań z językiem tyranizującym przestrzeń publiczną doby PRL. W najciekawszym momencie – przełomie roku 1989 – Rosiek pozostawia nas jednak samych z zagadką pustego języka bez właściwości, języka „pozbawionego ciężaru rzeczywistości”. […]

Czytaj więcej