BURAS: Niemiecki sprawdzian i pokusy status quo

Żaden inny kraj nie patrzy na powyborcze perspektywy polityki USA w świecie z taką mieszaniną nadziei, napięcia, rozterek i obaw, jak Niemcy.


„Dla narodów europejskich rozwój sytuacji międzynarodowej może oznaczać koniec ich znaczenia politycznego i gospodarczego. I zmusza Europę do politycznego zjednoczenia. Supermocarstwa mogą dziś przejść do porządku dziennego nad sprzeciwem każdego europejskiego kraju z osobna. Ale głos zjednoczonej Europy będą musiały uwzględniać także we własnym interesie”. Cytat, który na pierwszy rzut oka mógłby pochodzić z jednego z najnowszych wywiadów Emmanuela Macrona zaczerpnięty został z przemówienia, jakie w lutym 1967 roku wygłosił w Madrycie Konrad Adenauer. W RFN toczył się wówczas spór między „atlantykami” a „gaullistami” o kierunek niemieckiej polityki zagranicznej. Podczas gdy pierwsi dawali bezwzględny prymat stawce na USA, drudzy wątpili w amerykańskie intencje i gwarancje promując ideę silnej Europy opartej na osi niemiecko-francuskiej. Czy ponad pół wieku później Niemcy stają przed podobnym dylematem?

Żaden inny kraj – może poza Polską – nie patrzy na powyborcze perspektywy polityki USA w świecie z taką mieszaniną nadziei, napięcia, rozterek i obaw, jak Niemcy. Sukces Joe Bidena przyjęto w Berlinie z ogromną ulgą, ale nie przesłania ona szeregu wątpliwości i pytań, które nie od dziś nurtują niemieckie elity. W jakim stopniu Stany Zjednoczone będą nadal gotowe angażować się w ochronę bezpieczeństwa Europy? Jakie będą konkretne oczekiwania nowej administracji pod adresem Europy i Niemiec? I na ile wynik wyborów w USA przesądza o trwałym przestawieniu wektorów amerykańskiej polityki zagranicznej, a jak prawdopodobny jest nawrót trumpizmu w tej czy innej postaci za cztery lata?

Nowy numer: Wybory w USA

Nie ulega wątpliwości, że pytania te stawiają Niemcy przed bodaj najważniejszą próbą dojrzałości w polityce zagranicznej na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. W przeszłości Berlin mógł uchodzić za strategicznego partnera USA w Europie (lub „partnera w przywództwie”), ale nie doprowadziło to nigdy do poważnej dyskusji o prawdziwym podziale odpowiedzialności. Za czasów Trumpa Niemcy stały się z kolei ulubionym chłopcem do bicia prezydenta USA, a jego otwarta wrogość zarówno do Niemiec, jak i całej Unii Europejskiej zwalniała niemieckie elity od myślenia w kategoriach nieosiągalnej w tych warunkach konstruktywnej współpracy. Zarzuty Trumpa dotyczące niedostatecznych wydatków na zbrojenia lub niesprawiedliwych w jego mniemaniu praktyk handlowych Berlinowi stosunkowo łatwo było zbywać jako przejawy wrogiego nastawienia lub polityki America first. Głęboki kryzys w relacjach transatlantyckich w ostatnich czterech latach stwarzał tym samym niejako wygodne alibi dla polityki niemieckiej opartej na tradycyjnym podejściu: unikaniu trudnych decyzji, retorycznym wsparciu dla wysiłków w budowie suwerenności europejskiej oraz faktycznej obronie status quo, jeśli idzie o poziom ambicji i zdolności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

Co wygrana Joe Bidena oznacza dla stosunków polsko-amerykańskich?

Oczywiście, ta ocena nie jest w pełni sprawiedliwa. Na przestrzeni ostatnich lat Niemcy zwiększyły swoje wydatki wojskowe, zaangażowały się w rozwiązywanie szeregu problemów polityki międzynarodowej, miały istotny wkład we wzmocnienie flanki wschodniej NATO i dostrzegły w Chinach nie tylko partnera gospodarczego, lecz także konkurenta w groźnej rywalizacji systemów. To wszystko zmiany nie do przecenienia, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia dotychczasowych i przyszłych stosunków z USA. Nie zmienia to jednak faktu, że – paradoksalnie – administracja Bidena postawi Niemcy przed wyzwaniem, do którego sprostania potrzeba będzie więcej niż prostej kontynuacji tych pozytywnych trendów.

Jest bowiem pewne, że Biden nie tylko będzie chciał poprawić relacje z Unią Europejską, a w szeregu ważnych kwestii (polityka klimatyczna, instytucje międzynarodowe czy prawa człowieka) jego priorytety będą bliskie europejskim i niemieckim. Z perspektywy Berlina nie mniej ważne jest to, że nowy prezydent poważnie potraktuje ofertę nowego partnerstwa transatlantyckiego, o jakiej głośno mówią europejscy przywódcy (w tym minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas), zaś Niemcy będą dla niego nie tylko głównym partnerem, lecz także adresatem konkretnych oczekiwań. W przeciwieństwie do Trumpa, który Niemcy gnębił i poniżał, Biden powie „sprawdzam” deklarowanym dobrym intencjom Berlina oraz ich gotowości do współdziałania na innych niż dotychczas zasadach. Zaś prezydentowi uważanemu za być może ostatniego tak proeuropejskiego przywódcę USA dużo trudniej będzie odmówić niż jego nieobliczalnemu poprzednikowi.

Czego Biden będzie oczekiwał od Niemiec (i Europy), nietrudno przewidzieć. Będzie chciał większego zaangażowania militarnego w sąsiedztwie Unii Europejskiej wymagającego dodatkowych nakładów finansowych i zdolności wojskowych. Może naciskać, by to Niemcy jeszcze więcej angażowały się w obronę flanki wschodniej NATO, podczas gdy Amerykanie muszą zająć się innymi regionami świata. Będzie oczekiwał, że Unia pod wodzą Niemiec stanie u boku USA w ich konflikcie z Chinami. Będzie chciał rozwiązać spory handlowe w bardziej polubowny sposób, ale nie zrezygnuje z twardego reprezentowania interesów amerykańskich. Zapewne będzie też dalej popierał politykę sankcji eksterytorialnych wymierzonych w gazociąg Nord Stream 2 – bardziej, żeby uderzyć w Rosję niż zaszkodzić Niemcom, ale z tym samym skutkiem dla tego projektu. Przyszłość nowego partnerstwa transatlantyckiego, o jakim myślą niemieckie elity, będzie w dużym stopniu zależała od tego, jak Niemcy ustosunkują się do tych oczekiwań, co z kolei wymagać będzie od nich redefinicji interesów i sposobów działania.

Niemieckie odpowiedzi na pytania prowokowane przez Bidena będą miały kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej. Wola odnowy relacji z USA nie może przesłaniać faktu, że Stany Zjednoczone nie wrócą już do roli hegemona i protektora Europy, jaką odgrywały przez dziesięciolecia. Zaś kolejny zwrot w ich polityce ku pozycjom zajmowanym przez Trumpa czy też im bliskim nie jest wcale, zważywszy na rozkład sił politycznych w USA, scenariuszem teoretycznym. Zwracają na to uwagę współcześni „eurocentrycy” (czy też „gaulliści”) w niemieckiej debacie. Franziska Brantner (posłanka Zielonych) wspiera na łamach „Politico” Macronowską ideę autonomii strategicznej Europu i pisze, że Niemcy i Unia muszą przygotować się na funkcjonowanie w post-atlantyckim świecie, który prędzej czy później nastąpi. Tekst Brantner był odpowiedzią na wypowiedzi niemieckiej minister obrony narodowej, Annegret Kramp-Karrenbauer, która sprzeciwiła się iluzjom takiej niezależności od USA (kluczową kwestię odgrywa przy tym amerykański parasol atomowy) i mocno wsparła ideę wzmocnienia sojuszu.

Ale czy ta nowa odsłona sporu między gaullistami a atlantykami nie jest dyskusją pozorną? Rozgrywa się ona w zupełnie innych warunkach niż pól wieku temu, choć wnioski bywają zaskakująco podobne do ówczesnych. Wtedy stanowisko niemieckich gaullistów, których liderem był były już wtedy kanclerz Konrad Adenauer, spowodowane było obawami, że polityka odprężenia administracji Kennedy’ego doprowadzi do złożenia kwestii niemieckiej na ołtarzu jakiegoś kompromisu między USA a ZSRR. Adenauer reprezentował sceptyczny wobec USA nurt niemieckiej chadecji, zaczynał poważnie wątpić w gwarancje nuklearne USA i stawiał na współpracę z Francją na rzecz budowy silnej Europy. Dzisiaj podobne tendencje widać w Niemczech po lewej stronie sceny politycznej. Rolf Mützenich, szef frakcji SPD w Bundestagu, mówi nie tylko groźbie, lecz o konieczności „odłączenia się” od USA, które przestały być wiarygodnym partnerem. To, że dystansuje się od niego szefostwo MSZ i partii nie zmienia faktu, że takie myślenie nie jest odosobnione.

Ale największe ryzyko polega na tym, że zarówno dzisiejszym gaullistom, jak i atlantykom (choć dzisiaj nie stosuje się tych etykiet), może brakować determinacji do sprostania wymogom rzeczywistości. Jedni wiele mówią o konieczności usamodzielnienia się od Stanów Zjednoczonych i budowania autonomii Unii Europejskiej, ale jednocześnie wielu z nich chce mniejszych nakładów na zbrojenia czy sprzeciwiają się udziałowi Niemiec programie nuclear sharingNATO, co podważa wiarygodność ich szumnych zapowiedzi. Drudzy z kolei głoszą apoteozę odnowy bliskiego partnerstwa z USA, za którą skrywa się często cicha nadzieja, że może wszystko będzie znów jak było dawniej. Za obiema pozycjami czai się pokusa, by zmiany nie były zbyt gwałtowne i głębokie. Tymczasem – zwłaszcza z Bidenem w Białym Domu – ta opcja nie jest już dostępna. Zwłaszcza jeśli Niemcy chcą sprostać obietnicy tzw. konsensusu monachijskiego (nazwanego od ważnych przemówień wygłoszonych przez niemieckich liderów na konferencji bezpieczeństwa w Monachium w 2014 roku), że Berlin przejmie więcej odpowiedzialności w polityce zagranicznej.

Podczas gdy wybór między współczesnym gaullizmem a atlantycyzmem może być przedmiotem rozważań akademickich, prawdziwy dylemat jest między pozostaniem przy status quo a znaczącymi wysiłkami, które pozwolą Unii sprawnie działać – wspólnie z USA lub bez nich. Najbliższe cztery lata będą nie tylko testem niemieckich zdolności do przywództwa w tym celu, lecz zadecydują, czy Berlin zdoła wykorzystać szansę, jaką stwarza mu prezydentura Bidena.

 


Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations, ECFR, ekspert ds. europejskich i niemieckich, w latach 2008–2012 stały publicysta „Gazety Wyborczej” w Berlinie.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa