Miasto

MIASTO ZWIĄZKOWE

Rady dzielnic mają najbliższy kontakt z mieszkankami i mieszkańcami miasta i zbyt małe kompetencje. Decentralizacja – dzięki tworzeniu miast związkowych – mogłaby pozytywnie wpłynąć zarówno na sposób wydatkowania środków z budżetu, jak i na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami

Czytaj więcej
Miasto

Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych – komentarz

Więcej o Kanonie Lokalnych Konsultacji Społecznych można przeczytać tutaj. Polecamy również komentarz dr.  Grzegorza Makowskiego, prof. Jerzego Regulskiego, Michała Olszewskiego, Urszulę Majewską i Katarzynę Starzyk. Z wieloma zasadami, które zostały przedstawione w Kanonie Konsultacji Lokalnych zgadzam się w pełni, jak na przykład z tym, że konsultacje powinny być przeprowadzane na wczesnym etapie podejmowania decyzji, że należy zadbać o […]

Czytaj więcej