Polityka

Polityczność i postdemokracja

Prawdziwa demokracja istnieje tylko tam, gdzie istnieje lud, naród – niewidzialna całość łącząca części w jedno, pomimo występującego pomiędzy nimi konfliktu, suwerenność konstytuująca prawa wspólnoty i zawieszająca je w sytuacjach skrajnych oraz oddzielająca tę wspólnotę od innych. Tymczasem nowym komunistom, znajdującym swoich odbiorców  i miłośników nad Wisłą, pomimo pozornej wiary w konstytutywną wartość polityczności, nie […]

Czytaj więcej