Polityka

Rozmowa z Marcinem

Pamiętam pierwszy numer „Res Publiki” z 1979 roku przemycony do Paryża. Pamiętam artykuł wstępny Marcina Króla Europa jako norma1. Europa jest tam i „normą”, i „naszą większą ojczyzną”. Różne składniki europejskiego dziedzictwa definiowały tożsamość Europy, tożsamość Europejczyka. Ale nie o historię w artykule chodziło. Autor świadomie prezentował wolę budowania (odbudowywania?) europejskiej tożsamości w duchowo zrujnowanym […]

Czytaj więcej