Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie trzech tytułów: kwartalnik Res Publica Nowa, półrocznik Visegrad Insight oraz Magazyn Miasta. Prowadzi projekty tj. DNA Miasta, Partnerstwo Wolnego Słowa, New Europe 100, debaty i wydarzenia.

Rada Fundacji

Ireneusz Białecki, Igor Kaleński, Marcin Król (przewodniczący), Paweł Lisiewicz, Ewa Paga, Andrzej Waśkiewicz 

Zarząd Fundacji

Artur Celiński (wiceprezes), Maciej Kuziemski, Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski (prezes), Katarzyna Szajewska

Pełnomocnik Fundacji

Jakub Gradziuk

Praktykanci

Informacje o praktykantach, którzy współpracowali i współpracują obecnie z Res Publiką

Statut i raporty

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Działa w oparciu o Statut Fundacji. Publikuje coroczne sprawozdania i raporty. Pobierz publikację – Raport z działalności.

Wesprzyj nas! Wpisz numer KRS 0000218432 w deklaracji podatkowej.

Programy

Fundacja Res Publica skupia się wokół tematów związanych z kulturą, polityką, miastem, Europą Środkową i innowacjami. Tematy omawiane na łamach trzech tytułów znajdują odzwierciedlenie w działaniu w ramach projektów:

DNA Miasta dąży do wzmocnienia głosu obywateli w tworzeniu miejskich strategii kulturalnych, wdraża w życie oryginalną metodę dyskusji i włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji politycznych, bada i przygotowuje analizy dotyczące kultury i jej obecności w przestrzeni miejskiej.

New Europe 100 służy identyfikacji oraz integracji środowiska wybitnych innowatorów (challengerów) z regionu – są to przedsiębiorcy, twórcy, redaktorzy i wydawcy nowych mediów, aktywiści, naukowcy i  politycy. Celem jest zogniskowanie uwagi świata na innowacyjnym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz promocja kultury przedsiębiorczości w naszych społeczeństwach. Program powstaje we współpracy z redakcją Financial Times, firmą Google oraz Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

Partnerstwo Wolnego Słowa wzmacnia potencjał redakcji czasopism intelektualnych z Europy Środkowo-Wschodniej dbając o poprawę jakości debaty publicznej oraz analizując przyszłość mediów.

Środkowoeuropejski Słownik Pojęć Politycznych służy opisowi języka debaty publicznej w Europie Środkowej i wspólnym projektom publikacji w tym zakresie.

Wszystkie projekty członkowie fundacji podsumowują raz w roku podczas wydarzenia, Res Publica Festival.

Fundacja była operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.