ZABOROWSKI: Polska Wybiera

NACZELNY O NOWYM NUMERZE


W przededniu drugiej tury wyborów prezydenckich oddajemy w Państwa ręce numer „Res Publiki” poświęcony wyborom Polaków. Numer nie odnosi się do bieżącej polityki i nie promuje żadnego z dwóch kandydatów. Uważamy, że nie jest naszym zadaniem podpowiadanie wyborcom, jak głosować, ani który z dwóch kandydatów ma lepszą ofertę dla naszego kraju. Każdy z nas ma naturalnie własne zdanie na ten temat i damy mu wyraz w dniu wyborów.

Natomiast, zgodnie z naszą misją, udostępniamy czytelnikom teksty, które, naszym zdaniem, odnoszą się do debaty publicznej związanej z wyborami oraz oferują ideę dla przyszłego prezydenta, ktokolwiek nim zostanie. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, pisze więc o tym, jakich zmian wymaga polska gospodarka i jak proces potrzebnych reform może wspomóc przyszły prezydent RP. Olaf Osica, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, pisze natomiast o tym, jak powinna się zmieniać polska polityka zagraniczna i przed jakimi wyzwaniami stoi dziś. Tekst Spasimira Domaradzkiego odnosi się do konkretnego wycinka polityki zagranicznej, a konkretnie do Bałkanów Zachodnich, czyli tej tak bliskiej nam części Europy, która jest jednak traktowana peryferyjnie i pasywnie przez polską dyplomację.

Numer odnosi się również do polskich podziałów i procesów kształtujących polską kulturę polityczną. Anna Mierzyńska pisze o wojnie narracyjnej między obozami określającymi swoich przeciwników jako „pseudoelity” lub „ciemny lud”. Pogarda z jednej strony, a zawiść z drugiej są niestety emocjami wpływającymi na wybory Polaków w większym stopniu niż ocena programu gospodarczego. Przemysław Potocki pisze o polskiej lewicy, która w okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego była najsilniejszą i najsprawniejszą siłą polityczną kraju, a dziś, po pierwszej turze wyborów prezydenckich, znalazła się na marginesie polskiej polityki. W siłę natomiast rośnie Konfederacja, o której pisze Bartosz Mroczkowski. Obóz radykalnej prawicy jest z reguły określany alarmującymi przymiotnikami, natomiast mniej mówi się o różnych nurtach w tej formacji, których przedstawiciele mogą odmiennie zagłosować w drugiej turze wyborów. Jedno jest natomiast pewne: Konfederacja jest popularna wśród młodych i zdolna do prowadzenia nowoczesnej kampanii. Przyszłość tej formacji może być jednym z determinantów polskiej polityki w najbliższych latach.

Na koniec polecam felieton Janiny Bąk, która pisze o tym, co może mieć wpływ na frekwencję wyborczą. Niska frekwencja źle świadczy o polskiej demokracji i utożsamianiu się obywateli z procesami politycznymi. Pierwsza tura wyborów prezydenckich przyciągnęła ponad 64% wyborców, co było jednym z najlepszych wyników od 1989 r. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że poziom frekwencji nie będzie niższy w drugiej turze wyborów. Trend jest więc pozytywny, ale w kontekście europejskim to nadal jedne z najniższych wyników. Ewidentnie polska polityka nadal nie ma atrakcyjnej oferty dla olbrzymiej części społeczeństwa.

 

Marcin Zaborowski, redaktor naczelny Res Publiki Nowej, wykładowca, wcześniej dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa