ZABOROWSKI: Polska polityka wschodnia na mieliźnie

Na linii praktycznie całej polityki wschodniej Warszawa stała się po prostu mało widoczna i mało aktywna.


Do niedawna Polska potrafiła skutecznie wpływać na politykę wschodnią Unii Europejskiej, która w dużej mierze powstawała w oparciu o pomysły i inicjatywy wypracowywane w Warszawie. Wystarczy wspomnieć choćby Partnerstwo Wschodnie czy wciąganie Ukrainy, Mołdawii i innych państw sąsiedztwa wschodniego w krąg oddziaływania unijnych regulacji, które w istotny sposób europeizują państwa stowarzyszone z UE. W obu przypadkach UE kierowała się pomysłami i inicjatywami, które zostały w rzeczywistości wypracowane w Warszawie. Na żadnym innym polu Polska nie miała porównywalnego wpływu na politykę Unii Europejskiej i można dziś śmiało powiedzieć, że bez Warszawy polityka UE wobec wschodu byłaby mniej twórcza i bardziej pasywna.

Warszawa na jałowym biegu

Niemniej od paru lat Warszawa zadawala się drugorzędną rolą w kreowaniu polityki wschodniej UE. Od 2014 r. Polska pozostaje poza formatem normandzkim i bez wpływu na rozwiązywanie kryzysu ukraińskiego. W kwestii kryzysu białoruskiego, spowodowanego fałszerstwem wyborczym Łukaszenki, Polska jest mniej widoczna niż 10-cio krotnie mniejsza Litwa. Warszawa również nie angażuje się w rozwiązywanie kryzysu azersko-ormiańskiego w Górskim Karabachu. Poprzednio bardzo aktywna polityka wobec Mołdawii i Gruzji jest obecnie jałowa i pozbawiona inicjatywy. Czy przewartościowaniu uległy priorytety polityki zagranicznej Warszawy? Czy zmieniła się koncepcja polityki wschodniej?

Raport przedstawiający scenariusze dla Partnerstwa Wschodniego dostępny do pobrania za darmo na stronie Videgrad Insight.

Polityka wschodnia Warszawy pozostaje zakorzeniona w koncepcji Giedroycia i Miroszewskiego (środowisko „Paryskiej Kultury”) wypracowanej w warunkach emigracyjnych, kiedy polska polityka zagraniczna praktycznie nie istniała, podobnie jak i polska suwerenność. Od 1991 r. Polska systematycznie kieruje się zasadami wypracowanymi przez „Kulturę Paryską”, wspierając suwerenność i prozachodnią orientację byłych republik sowieckich, a w szczególności Ukrainy i Białorusi.

Linia koncepcyjna wypracowana przez Giedroycia i Mieroszewskiego była konsekwentnie wprowadzana w życie przez wszystkie polskie rządy, poczynając od rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, który jako pierwszy na świecie uznał niepodległość Ukrainy w grudniu 1991 r. W następnych latach prezydent Aleksander Kwaśniewski skutecznie negocjował w Kijowie podczas Pomarańczowej Rewolucji w 2004 r., prezydent Lech Kaczyński podjął się misji ratowania Tibilisi podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej cztery lata później, a w 2014 r. minister Sikorski negocjował na Majdanie dzień po strzelaniu snajperów Janukowicza do protestujących.

Jednak od 2015 r. Polska jest zdecydowanie mniej aktywna na wschodzie, choć nic nie wskazuje na to, aby Warszawa świadomie odchodziła od linii Giedroycia i Miroszewskiego. Polska nadal wspiera Ukrainę w konflikcie z Rosją, nadal promuje euroatlantyckie aspiracje Gruzji i Ukrainy i nadal wspiera białoruską opozycję. W przeciwieństwie do Węgier czy Słowacji, Polska stała i stoi na twardym stanowisku w kwestii sankcji wobec Rosji w związku z nielegalną aneksją Krymu. Ale choć koncepcyjnie w polskiej polityce wschodniej nic rewolucyjnego się nie wydarzyło, to w praktyce Warszawa straciła inicjatywę i pozycję lidera unijnej polityki wschodniej. Relacje z Ukrainą pozostają dla Warszawy istotne, ale zostały przyćmione sporem historycznym. W konsekwencji Warszawa straciła pozycję najważniejszego adwokata euroatlantyckich aspiracji Kijowa. Warszawa wspiera prodemokratyczne protesty na Białorusi i krytykuje Łukaszenkę, ale w początkowej fazie kryzysu białoruskiego Warszawa była dużo mniej aktywna niż Litwa, która ewidentnie przejęła rolę adwokata interesów białoruskiej opozycji. W kwestii konfliktu azersko-ormiańskiego w Górskim Karabachu Warszawa nie odgrywa żadnej istotnej roli, ograniczając się do apelowania o spokój i pojednanie. Podobnie jest na linii praktycznie całej polityki wschodniej – Warszawa stała się po prostu mało widoczna i mało aktywna.

Sprawy wewnętrzne na topie

Powody spadku aktywności Warszawy na wschodzie są w istocie prozaiczne i wiążą się przede wszystkim z polityką wewnętrzną, która zdominowała polską dyplomację po 2015 r. Warto wymienić tutaj trzy równoległe procesy, które negatywnie wpływają obecnie na jakość polskiej polityki zagranicznej. Po pierwsze, polskiej dyplomacji brakuje przywództwa.

Zapraszamy na debatę: Co dalej na wschodzie? 24.09 16:30

Jest tajemnicą poliszynela, że od 2015 r. Polska nie miała silnego ministra spraw zagranicznych. Odchodzący niedawno ze stanowiska szefa resortu Jacek Czaputowicz otwarcie przyznał, że nie miał nawet wpływu na obsadę stanowisk swoich zastępców. Po drugie, dyplomacja została poddana czystce kadrowej, której rezultatem było m.in. zmarginalizowanie roli wielu kompetentnych dyplomatów, zasilających obecnie dział archiwów, albo w ogóle opuszczenie przez nich resortu. W dodatku szefowie resortu po 2015 r. odeszli od tradycji promowania polskich kandydatów w instytucjach międzynarodowych, bez względu na ich realne lub wyimaginowane sympatie polityczne. Tak więc Polska straciła na przykład możliwość obsadzenia stanowiska szefa delegacji NATO w Moskwie, ewidentnie kluczowego dla polityki wschodniej. Konkurs na to stanowisko wygrał renomowany i zupełnie niepolityczny polski dyplomata, ale jego nominacja została oprotestowana przez Warszawę. Po trzecie, rządzące w Polsce od 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość kieruje się przede wszystkim względami natury wewnętrznej, a nie strategicznej. Tymczasem elektorat PiS jest podzielony w kwestii Ukrainy, która ma znaczenie priorytetowe z punktu widzenia polityki wschodniej. Podczas gdy część elektoratu PiS podziela potrzebę zbliżenia z Ukrainą, spora część konserwatywnych wyborców z południowo-wschodniej polskiej jest sceptycznie nastawiona do Kijowa ze względów historycznych.  Te wewnętrzne podziały w PiS niestety odbijają się na klarowności stanowiska Warszawy wobec Ukrainy.

Konsekwencją trzech wymienionych wyżej trendów jest postępująca prowincjonalizacja polskiej polityki zagranicznej, która niestety dotyka również polityki wschodniej. W rezultacie mamy więc sytuację patową. Pozytywem polskiej polityki wschodniej po 2015 r. jest utrzymanie kursu na wspieranie prozachodnich i narodowych aspiracji naszych sąsiadów oraz odrzucenie pokus rewizjonistycznych. Wystarczy porównać Polskę z Węgrami, aby docenić mimo wszystko postępowy i nietuzinkowy charakter polskiej polityki wschodniej. Z drugiej strony jednak, względy natury wewnętrznej osłabiają skuteczność i wpływ Warszawy na unijną politykę wschodnią.

 


Marcin Zaborowski, redaktor naczelny Res Publiki Nowej, wykładowca, wcześniej dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych


 

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa