XVIII Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Res Publika Nowa wraz ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów ma przyjemność zaprosić Państwa na XVIII edycję letniej Szkoły Liderów. Szkoła Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – […]


Res Publika Nowa wraz ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów ma przyjemność zaprosić Państwa na XVIII edycję letniej Szkoły Liderów.

Szkoła Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych. Szkoła Liderów to okazja do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi różnych sektorów i opcji politycznych.

Naszym celem jest edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i poglądów.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów przez ostatnich piętnaście lat przeszkoliło ponad tysiąc osób. Wśród Absolwentów Szkoły są m.in. minister, 6 posłów Sejmu i 2 Parlamentu Europejskiego, wojewodowie, burmistrzowie, czołowi działacze organizacji pozarządowych, osoby działające w sektorze biznesowym.

Program Szkoły składa się z dwóch nurtów:

I. Spotkań ze znanymi politykami, działaczami publicznymi oraz reprezentantami sektora biznesowego. Na Szkole gościliśmy m.in. dwóch premierów, pięciu marszałków Sejmu i Senatu. Każda Szkoła to spotkanie z około 40 osobami prowadzącymi różne wykłady, prezentacje, warsztaty, treningi.

II. Treningów i warsztatów z umiejętności liderskich. Zajęcia na Szkole są intensywne i trwają ok. 8 – 10 godzin dziennie. Prowadzone są w małych grupach przez doświadczonych trenerów. Uczestnicy biorą udział w treningach outdoorowych, warsztatach, panelach dyskusyjnych, stolikach eksperckich, konwersatoriach, case studies, pracy z kamerą. W czasie Szkoły uczestnicy poznają problematykę liderstwa, zangażowania społeczności lokalnej, skutecznej komunikacji, konfliktu i konsensusu, kwestii obecnych w polskim dyskursie publicznym.

W trakcie Szkoły uczestnicy zdobędą umiejętności: rozwiązywania konfliktów, jednoczenia ludzi o różnych poglądach i interesach wokół spraw ważnych dla społeczności lokalnych.

Warunki i harmonogram rekrutacji

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które:

  • ukończyły 20 lat,
  • są liderkami/liderami w swoich środowiskach,
  • od co najmniej 2 lat angażują się w życie społeczno-polityczne,
  • chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z wybranymi materiałami opisującymi działalność zgłaszającego się. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  • 19 maja – 22 czerwca – termin przysłania zgłoszeń oraz listów polecających
  • 25 czerwca – ogłoszenie listy osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne
  • 29 czerwca – 1 lipca – rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie
  • 1 lipca – ogłoszenie listy uczestników Szkoły

Ankiety i materiały prosimy przesłać mailem na adres zgloszenia@szkola-liderow.pl lub faksem na numer 22 556 82 51, do dnia 22 czerwca 2010 roku, do godz. 17:00, w temacie podając: MATERIAŁY XVIII SLSO – Imię i Nazwisko.

Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 450 zł, pozostałe koszty są pokryte przez partnerów XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Kontakt:Magdalena Tchórznickamagdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pltel. (+48) 22 556 82 63

Partnerzy XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego:Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Lanckorońskich,Unilever Polska S.A., PricewaterhouseCoopers.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa