Utrata wiarygodności, kryzys zaufania

Kościół katolicki jest w kryzysie – najgłębszym w dziejach najnowszej historii katolicyzmu.


Kryzys ten tym bardziej daje do myślenia, że jego źródła powstały w czasie dwóch, jak mówią niektórzy komentatorzy, wielkich pontyfikatów: Jana Pawła II i Benedykta XVI.

1.

Pontyfikat Karola Wojtyły rozpoczynał się od nadziei – niósł ją przede wszystkim II Sobór Watykański (11 października 1962–8 grudnia 1965 r.), który w Kościele określany jest „przewrotem kopernikańskim”. Kościół, zgodnie z nauczaniem jego ojców, otworzył się na świat. Nie chciał go już tylko potępiać ani pouczać, ale prowadzić twórczy dialog.

Od nadziei zaczynał się także pontyfikat papieża Polaka, pierwszy nie-Włocha, który – dodatkowo – pochodził zza żelaznej kurtyny. Papież Wojtyła w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis (1979) napisanej rok po objęciu Stolicy Piotrowej, podtrzymywał reformatorski kurs Soboru stwierdzając, że to nie Kościół jest drogą człowieka, ale człowiek drogą Kościoła. To kluczowa zmiana, która w centrum planu zbawczego nie stawiała Kościoła, ale właśnie człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Kiedy Jan Paweł II umierał w 2004 r., Kościół znajdował się już w stanie tektonicznych wstrząsów wewnętrznych. Kryzys rozsadzał go od środka. Targały nim, ujawnione przez media, skandale pedofilskie z udziałem duchownych, którzy – korzystając ze swojej pozycji i władzy – wykorzystywali seksualnie dzieci. Przez chwilę Kościół się bronił twierdząc, że to pojedyncze przypadki, że pedofilskich przestępstw dokonywały „zgniłe owoce”. Dziś wiemy, że to mydlenie oczu: Kościół stworzył „struktury zła”, umożliwiające duchownym gwałcenie nieletnich. I tuszowanie zbrodni.

W takich okolicznościach kończył się długi, prawie trzydziestoletni pontyfikat Jana Pawła II. I zaczynał nowy – prawej ręki Wojtyły, kard. Josepha Ratzingera, który przy papieżu Polaku robił za „pancernego kardynała”, strzegąc czystości doktrynalnej Kościoła jako szef Kongregacji Nauki i Wiary. Papież Benedykt XVI znał Kościół jak własną kieszeń, wszystkie jego bolączki i grzechy. I dlatego wobec Kościoła często używał metafory „tonącej łodzi”. O ile jednak Ratzinger intelektualnie słusznie diagnozował, że Kościół popada w kryzys przez własne grzechy i upadek moralny duchownych, o tyle okazał się jeszcze gorszym liderem tej skorumpowanej organizacji religijnej niż papież Wojtyła. Watykan za papieża Benedykta, subtelnego intelektualisty i miłośnika muzyki klasycznej, stał się już otwartą stajnią Augiasza, w której dominowały intrygi, walka o władzę, pieniądze i prestiż. W efekcie, pontyfikat Benedykta XVI zapamiętamy dzięki dwóm sprawom. Pierwsza, to bezprecedensowy wyciek tajnych dokumentów z najbliższego otoczenia papieża, pokazujący skalę korupcji watykańskich instytucji, okrzyknięty kościelnym Vatileaks. Drugi, to nagła i niespodziewana abdykacja papieża w 2013 r., która de facto była przyznaniem się do kapitulacji i powiedzeniem, że „pancerny kardynał” przegrał w zderzeniu z Kurią Watykańską, nie mając ani sił, ani narzędzi, by ją zreformować. Kościół stracił – z jednej strony – wiarygodność w głoszeniu swojego moralnego nauczania. Z drugiej, stanął wobec kryzysu zaufania wiernych do własnych instytucji i hierarchów.

2.

Jaki mechanizm, zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce doprowadził do kryzysu, z którego Kościół nadal nie może się otrząsnąć? Po pierwsze, kultura szacunku do księdza, jaką Kościół, szczególnie w Polsce, wpoił wiernym, sprawiła, że wielu z nich cieszyło się nie tylko autorytetem, ale także przekonaniem o własnej bezkarności. Być może to w całej tej religijnej kulturze jest jądrem ciemności – przekonanie o własnej pozycji, która daje poczucie, że można robić, co się chce – że można krzywdzić niewinne dzieci, bo i tak wiadomo, że – w razie konfrontacji – nawet rodzice są gotowi stanąć po stronie oprawcy, a nie ofiary.

Ale jest i druga strona medalu: kościelna. Oto bowiem Kościół wypracował mechanizmy tuszowania grzechów i przestępstw swoich wiernych synów – księży i biskupów. Każdy grzech księdza, każda nieprawość biskupa traktowane były przez kościelne władze jako grzech, który należy ukryć przed maluczkimi i opinią publiczną. Zgodnie z zasadą: „Wrogowie Kościoła czyhają na nasze słabości”. Dlatego wszystkie brudy kościelne władze zamiatały pod dywan. W ten sposób narodziła się kultura milczenia. Tajemnic. Sekretu.

Sęk w tym, że przestępcom seksualnym w koloratkach dawała ona jeszcze większe poczucie bezkarności. Każdy bowiem z pedofilów w sutannie wiedział, że w najgorszym przypadku czeka go przeniesienie do innej parafii. Tak, to był największy wymiar kary dla przestępców seksualnych. To, że im potężniejszy sprawca, tym większa szansa, że jego punkt widzenia zwycięży, potwierdza psycholog Judith Lewis Herman, która zajmuje się problemem gwałtu, molestowanych dzieci i traum wojennych. W książce Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi pisze: „Głównymi jego (sprawcy) sprzymierzeńcami są tajemnica i milczenie. Jeśli tajemnica została odkryta, sprawca próbuje podważyć wiarygodność swojej ofiary. Jeśli nie może jej uciszyć, usiłuje upewnić się, że nikt jej nie będzie słuchał. (…) Po każdym akcie przemocy można spodziewać się tych samych tłumaczeń; wcale do tego nie doszło; ofiara kłamie; ofiara przesadza; ofiara sama jest sobie winna; w każdym razie czas zapomnieć o przeszłości i zacząć żyć normalnie. Im potężniejszy prześladowca tym większy ma wpływ na kreowanie oraz interpretowanie rzeczywistości i tym bardziej prawdopodobne, ze jego punkt widzenia zwycięży”.

„Kultura milczenia” i tuszowanie seksualnych zbrodni doprowadziły do jednego z największych kryzysów Kościoła w ostatnich dekadach. To dzięki niej, sprawcy gwałtów w sutannach mogli spać spokojnie, przenoszeni z parafii do parafii, z kraju do kraju, a ofiary pozostawały osamotnione, dręczone poczuciem winy, że zrobiły coś złego, bo rzekomo sprowokowały duchownego do aktów seksualnych.

Ową „kulturę sekretu” Franciszek chciał zastąpić „kulturą jawności”, zrywając w 2019 r. z „sekretem papieskim”. To swoiste przejście od „tylko nie mów nikomu” do „powiedzmy to wszystkim”. A przede wszystkim organom ścigania. Zniesienie papieskiej tajemnicy dotyczy między innymi przestępstw aktów seksualnych lub przemocy seksualnej, dokonanych pod groźbą lub z nadużyciem władzy; wykorzystania seksualnego osoby małoletniej lub bezradnej; pozyskiwania, przechowywania lub rozpowszechniania pornografii dziecięcej; zaniechania zgłoszenia lub krycie sprawców przez biskupa lub przełożonego generalnego instytutu zakonnego.

3.

Kościół, co jeszcze dobitniej widać to w Polsce, otrzymał ciosy z broni, którą tak chętnie walczył ze swoimi, najczęściej wyimaginowanymi przeciwnikami – doktryny moralnej. Biskupi okazali się grzesznymi moralistami, którzy nakładają na barki ludzi ciężary, ale sami nie są gotowi ich dźwigać. Dlatego, już nie tylko opinia społeczna, ale sami katolicy mówią wprost: „Nim biskupi zaczną nas pouczać, sami powinni założyć wór pokutny”. Czy to oznacza, że katolicy zwracają Kościołowi bilet i czeka nas, jak w Irlandii, scenariusz przyśpieszonej laicyzacji w kraju świętego Jana Pawła II?

A przecież jeszcze niedawno mieliśmy być zieloną wyspą religijności na zlaicyzowanej mapie Europy. Polscy księża mieli być „towarem eksportowym” do krajów, gdzie ze świecą szukać powołań. Politycy religijnej prawicy – na czele z premierem Mateuszem Morawieckim marzyli, że będą rechrystianizować bezbożną Europę. Tymczasem Polska, podobnie jak kilka lat wcześniej katolicka Irlandia, stała się krajem, gdzie ludzie bez żalu porzucają przywiązanie do Kościoła, a część z nich nawet odtrąca wiarę swoich rodziców. Potwierdzają to najnowsze badania rządowej pracowni CBOS, gdzie czytamy, że w latach 1992–2021 odnotowano poważny spadek poziomu wiary i praktyk religijnych.

Jaki charakter ma rodzima wersja sekularyzacji? Jej źródłem nie jest to, co widzieliśmy na przełomie wieków na Zachodzie, czyli reakcja na nowoczesność. Zachodnie społeczeństwa w zderzeniu z szybką modernizacją odwracały się od wiary i tradycyjnej religijności. W Polsce ten typ sekularyzacji nie obowiązywał. Dlatego mówiono o polskim fenomenie religijnym. Raz, że – gdy Zachód przechodził głębokie zmiany – my walczyliśmy, ramię w ramię z Kościołem przeciw komunistycznej dyktaturze. Dwa, to Jan Paweł II jako papież, lider Kościoła i zachodniego świata pokazywał, że da się łączyć tradycyjną polską religijność z nowoczesnością. Tak nam się przynajmniej wydawało, gdy byliśmy zamknięci za żelazną kurtyną, a na papieża Wojtyłę spoglądaliśmy przez pryzmat mediów. To dlatego, jak czytamy dalej w przywołanym raporcie, „na przestrzeni prawie trzydziestu lat, odsetki deklaracji wiary, choć spadają, utrzymują się na bardzo wysokim poziomie: w marcu 1992 roku wierzący oraz głęboko wierzący stanowili łącznie 94 proc. ogółu badanych, a w sierpniu 2021 roku – 87,4 proc.”

Z jednej strony, mamy wiarę podszytą sentymentem naszych rodziców, z drugiej widać jasno, że dzieci i wnukowie porzucają Kościół i wiarę: najgwałtowniej spada liczba praktykujących osób w wieku 18–24 lata: z 69 proc. do 23 proc. Polska sekularyzacja nie jest jednak reakcją na nowoczesność tak, jak to było na Zachodzie, ale jest na nieprawości i zepsucie Kościoła, które dzieją się w sytuacji, kiedy Kościół, księża i obecność religii jest tak intensywna w przestrzeni społecznej i publicznej, jak nigdy od 1989 r.

Sęk w tym, że – szczególnie młodzi ludzie – doświadczają obecności Kościoła w zdeprawowanej formie: na lekcjach religii miast słyszeć o ewangelicznej miłości i przebaczeniu, słyszą o potępieniach i wykluczeniu – szczególnie ich rówieśników, którzy są osobami LGBT. W życiu publicznym widzą polityków prawicy, którzy wiarą i Kościołem zasłaniają swoje grzechy, nieprawości i łajdactwa, a poparcie proboszczów zapewniają przez dotacje dla kościelnych instytucji z państwowych środków. W Kościele widzą biskupów, którzy zamiast stać po stronie skrzywdzonych ofiar przez księży pedofilów, skupiają się na obronie dobrego imienia kościelnych instytucji lub potępiania młodych.

Rodzimi biskupi, katolickie przesłanie zawarte w jednym z najważniejszych przykazań, „kochaj bliźniego jak siebie samego”, sprowadzili w zasadzie do tzw. teologii ciała, kojarzonej z „nie”: dla antykoncepcji, dla in vitro, dla seksu przedmałżeńskiego. To głównie zakazy, których celem jest kontrola ciała – dodajmy, kobiecego. W sytuacji, gdy młode Polki przechodzą szybki kurs emancypacyjny i równościowy, Kościół jawi się jako instytucja nie dla nich – choć, co pokazuje raport CBOS – nasze matki i babcie wciąż podtrzymują żywotność polskiej wiary.
Wszystko to składa się na niespotykany w Polsce fenomen: mamy do czynienia z jawnym wypowiedzeniem posłuszeństwa przez wiernych nie tyle chrześcijaństwu, co personelowi naziemnemu, zarządzającemu dziś Kościołem – biskupom, którzy zamiast głosić „dobrą nowinę”, przywrócili sojusz tronu i ołtarza, który – jak pokazuje historia – dla Kościoła zawsze kończy się źle. A Kościół, który traci wiarygodność przez antyświadectwo swoich liderów, staje się przybudówką partii rządzącej, nie może skutecznie głosić swojego przesłania. Kościół, któremu nie ufają jego wierni, jest po prostu w stanie agonii.

Jednocześnie dzisiejsza agonia Kościoła jest jego szansą.Jak mawiał Winston Churchill, nie można „pozwolić, aby dobry kryzys się zmarnował”. Dlatego wszyscy, którym leży na sercu dobro wiary, powinni modlić się o sekularyzację, by w wyniku jej działania przetrwały tylko te ziarna chrześcijańskiego przesłania, które będą początkiem odrodzenia autentycznego życia religijnego. Wiary w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Kościoła, który – jak marzy papież Franciszek – w pierwszej kolejności będzie przypominał szpital polowy, gdzie nim zapyta się człowieka cierpiącego o przykazanie kościelne, otoczy się go troską i zrozumieniem. W tak „zmartwychwstałym” Kościele nie zabraknie ludzi.

Jarosław Makowski – filozof, publicysta, szef Instytutu Obywatelskiego, think tanku Platformy Obywatelskiej, samorządowiec, radny miasta Katowice, były radny Sejmu Śląskiego, miejski aktywista, pomysłodawca katowickiego stowarzyszenia BoMiasto, założyciel i redaktor kwartalnika „Instytut Idei”. Autor między innymi: Wariacji Tischnerowskich (2012), Pobudki w Kościele (2017), Kościoła w czasach dobrej zmiany (2021).

Fot.  Stefan Kunze / Unsplash.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa