Unia Komunikacyjna

Wizerunek Unii Europejskiej na całym kontynencie wymaga naprawy.


Wizerunek Unii nie poprawi się sam. Na rok przed rozpoczęciem polskiej prezydencji większość medialnych wzmianek i komentarzy w mediach całego kontynentu przedstawia Brukselę w negatywnym świetle. Instytucje europejskie nie są jedynymi odpowiedzialnymi za ich postrzeganie, ale najwyższy czas, aby rozpoczęły proces jego naprawy. Zmienienie skojarzeń wokół symbolicznego centrum Unii Europejskiej będzie wymagać znacznie więcej niż jedynie serii kampanii promocyjnych.

Ostatnie propozycje zmiany traktatów pokazały komunikacyjną słabość Europy. Poza specjalistycznymi raportami interesującymi wąskie kręgi, w medialnych przekazach polityków i komentatorów dominują alarmujące tony i histeria. Jak doszło do tego, że w rozmowach o instytucjach Unii tak głośno wybrzmiewają niepewność i brak zaufania?

Każdego tygodnia w mediach pojawia się nowa wzmianka o kolejnym rzekomo planowanym przez Brukselę działaniu zagrażającym wolnościom obywatelskim. Niepokojącym nagłówkom towarzyszą zazwyczaj obrazy szklanych gmachów unijnych instytucji – błyszczące, ale niedostępne – porównywane przez eurosceptyków do Wieży Babel. Jednak ta rzekomo przerośnięta biurokracja europejska to jedynie około 50 tys. ludzi, podczas gdy sam Paryż zatrudnia 30 tys. urzędników, nie wspominając o 2,8 mln ludzi pracujących dla  administracji federalnej Stanów Zjednoczonych. Mimo to przeciwnicy integracji skutecznie wprowadzają w nasze umysły wyolbrzymiony obraz nieludzkiego biurokratycznego molocha. Dlaczego tak trudno temu przeciwdziałać?

Unia jest  pod tym względem ofiarą własnej transparentności – dobrze przeprowadzona ocena skutków legislacji zawiera analizę jej negatywnych efektów. W internetowej panice to, co pozytywne, jest po prostu pomijane. A ponieważ każde dostatecznie skomplikowane działanie niesie za sobą koszty i ryzyka, ich opis to gotowa lista dla krytyków. Lobbyści działający na rzecz dotkniętych branż ‘końcem wolności obywatelskiej’ ogłaszają ustami posłusznych thinktanków i mediów każdą regulację czy zmianę reguł dofinansowania.  Problem w tym, że są one zarówno szybsze, jak i głośniejsze niż rzetelne informacje.

Obwinianie Rosji i jej propagandy może być tylko częścią odpowiedzi. Bez wątpienia napędza ona wiele europejskich problemów. Po latach wykorzystywania ruchów ekonomicznych dla podważenia jedności Starego Kontynentu, obecnie sięga także po jawną agresję militarną i podsycanie atmosfery niepewności, aby sabotować zagrażający jej pozycji europejski projekt. Sponsorowane przez Rosję lub nieświadomie zgodne z jej linią organizacje od dekad grają na rozbicie Europy. Wyspecjalizowane komórki na wyścigi śledzą nowe informacje i podają je w apokaliptycznym tonie.

Połączenie bezwzględnych metod i doświadczenia z okresu KGB daje pewną przewagę w wojnach informacyjnych nad dumnymi ze swojego sceptycyzmu i szacunku dla wewnętrznej różnorodności poglądów Europejczykami. Jeśli Bruksela nie jest skłonna opracować mobilizującą, choć uproszczoną narrację, jak zrobił to Waszyngton wobec Moskwy w latach 80., jak może się obronić przed przytłaczającymi fałszywymi wizjami rzeczywistości wytworzonymi przez Kreml?

Nierozwiązanym od lat problemem jest brak prawdziwie ogólnoeuropejskich  mediów. Przesiąknięty administracyjnym językiem Euronews pozostaje nieatrakcyjnym kanałem, który ogląda mniej Europejczyków niż CNN. Czy zatem powinniśmy go zreformować i uatrakcyjnić, aby transmitował Ligę Mistrzów i inne ogólnoeuropejskie wydarzenia? Być może, ale bardziej obiecującym kierunkiem byłoby zeuropeizowanie krajowych nadawców. Do tej pory na tym polu pojawiały się jedynie pojedyncze inicjatywy. Jednak wprowadzanie odrębnych audycji o tematyce europejskiej tylko podkreśla ich osobność.

Celem natomiast powinno być przedstawianie spraw z różnych krajów jako wewnętrznych i traktowanie konferencji prasowych z przedstawicielami instytucji europejskich tak samo, jak tych krajowych – łącznie z dociekliwością i politycznym sporem. Do tego niezbędne jest, aby dziennikarze z różnych krajów współpracowali ze sobą, otrzymywali środki na wspólne projekty i nagrody publiczności. Wspieranie jakościowego dziennikarstwa śledczego, prowokacyjnych wywiadów i debat jest kluczowe dla dbania o spójność wyobrażeń na temat Unii i jakości dyskursu. Uczynienia ze spraw europejskich przedmiotu medialnych sporów konieczne jest do pokazania, jak wiele kwestii łączy wszystkie strony i stanowi wspólne osiągnięcia. To ich brak i sprawozdawczy ton ogólnych relacji pozwala eurosceptykom prezentować się w roli jedynych sygnalistów.

Problem ten wzmacnia konsensualna, odpowiadająca na lęki XX wieku natura instytucji europejskich. Ich skąpa komunikacja jest zasłonięta ezoterycznym językiem rezolucji czy oficjalnych w tonie kampanii PR. Polityka w swej surowej istocie — pełna niezgody, oskarżeń i konsekwencji dla nieostrożnych liderów — pozostaje niewidoczna, inaczej niż w wariancie krajowym. Możemy już teraz przewidzieć, że po przyszłorocznych wyborach Europejska Partia Ludowa i Socjaliści & Demokraci ponownie utworzą wielką koalicję. Konsensus opisywany bez uwzględnienia przedwyborczego napięcia wyborczego czy nawet koalicyjnych negocjacji jest tak cichy, że nie sposób się nim cieszyć. Brak wzajemnych oskarżeń czy wyścigu na wizje przyszłości wśród euroentuzjastów jest paliwem napędowym eurosceptyków, bo przez odpersonalizowanie i ugładzenie polityki, obywatele myślą o abstrakcyjnej „Brukseli”, a nie o swoich reprezentantach w jej instytucjach.

Obecny układ wymusza także sama formuła europejskiego parlamentu. Wybierani na listach krajowych partii w lokalnych okręgach politycy muszą obiecywać swoim wyborcom dbanie o ich interesy, niepotrzebnie przeciwstawiane dbaniu o całość wspólnoty. Powszechne wybory Przewodniczącego, ale też ogólnoeuropejskie listy do parlamentu byłyby dobrym krokiem do zbudowania innego rodzaju wspólnot i podziałów z szerszą perspektywą. Politycy pozbawieni wyobraźni i umiejętności budowania konsensusu jako jedyny pomysł na Europę prezentują jej opuszczenie. Dopiero wprowadzenie ogólnoeuropejskich list rozpoczęłoby wymaganie przez wyborców szerszych rozwiązań. Wyobraźmy sobie ogólnokontynentalny lobbying mieszkańców mniejszych miejscowości na rzecz ogólnoeuropejskiej rozbudowy kolei – jakże inaczej wyglądałaby wtedy dyskusja o rozbudowaniu w jego ramach CPK i innych węzłów. Potrzebujemy zatem systemu, który premiować u polityków będzie budowanie koalicji tak, aby chwalenie się “załatwieniem” środków nie było wystarczającym działaniem.

W niezadowoleniu Europejczyków można znaleźć też coś pozytywnego. Jest ono dowodem nie tyle na fatalizm, co na przejmowanie się przyszłością Unii. Świadczą o tym chociażby nowe życie sterorypów dotyczące skąpych bogaczy północy i rozrzutnych krajów z południa, które przeniesione są żywcem z wyobrażeń dotyczących wcześniej rejonów o różnym stopniu rozwoju wewnątrz państw. To, że mamy do siebie wzajemne pretensje, dowodzi tylko, że czujemy się częścią jednego bloku. W globalnej wiosce Europa jest najbogatszą dzielnicą, do której ciągną ludzie z całego świata. Jak Ameryka w XX wieku, tak obecnie to Europa jest dla całego świata symbolem wysokiej jakości życia. Konwergencja jest niezbyt atrakcyjnym, abstrakcyjnym terminem, ale oznacza bezprecedensowy wzrost płac i jakości usług publicznych w krajach Nowej Unii. Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na zadowoleniu z ostatnich 20 lat, ale podnosić je przez kolejne ambitne projekty. Czas zacząć planować, aby wymiana Erasmus była za kilka lat dostępna nie tylko studentów i młodzież z najaktywniejszych szkół, ale wszystkich nastolatków. 20 lat temu myślenie o braku dodatkowych opłat za połączenia telefoniczne i bezprzewodowy Internet w ramach Unii mogłoby być uznane za nierealistyczne. Dziś taka sama skala ambicji oznacza wspólne systemy ochrony zdrowia i świadczenia emerytalne.

Na szczęście antyeuropejska propaganda nie jest tak skuteczna, jak chcieliby jej twórcy. O ile rzetelne informacje są trudno przyswajalne przez swój sprawozdawczy i wyważony ton, o tyle krytyka antysystemowa jest nudna przez swój ograniczony repertuar. Paniczne przekazy oparte są o powtarzalne klisze i negatywne emocje, które męczą przeciętnych widzów. Życie po prostu odbiega od  uproszczonych medialnych przekazów. Kiedy rzeczywistość nie daje złapać się w ideologiczna siatkę pojęć, podana w niej informacja nuży odbiorców. Widać to było dobitnie w języku byłych propagandystów TVP, których opisy społecznych przeobrażeń ograniczają się metaforyki okupacji i stanu wojennego. Kiedy komentowali sprawy unijne, przy niemal każdym temacie wykorzystywali naciągane odniesienia do ZSRR. Taśmowa produkcja narracji pod jedną tezę jest tania i szybka, ale jej efektem jest powtarzalna tandeta, która zadowala niewielu odbiorców. Głód autentyczności przeważa w końcu nad toporną propagandą. Codzienne problemy i życiowe plany potrafią zatem przeważyć nad propagandą. Zawsze pojawiać się będą obskuranci w stylu Cejrowskiego czy Sakiewicza z tą samą odpowiedzią na każde pytanie, którzy cieszyć będą widzów puszczeniem oczka przez obrażanie elit. Nie jest jednak wcale przesądzone, ile osób przyciągną.

Konrad Kiljan – ekspert w zakresie komunikacji politycznej i biznesowej. Badacz argumentacji oraz emocji w dyskusjach online we współpracy z Laboratorium Badań Medioznawczych, ComPathos, New Ethos Lab i Polską Akademią Nauk. Popularyzator debat, twórca krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych z Fundacją Polska Debatuje oraz International Debate Education Association. Doktorant medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent St. Andrews University.

 

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa