Polska nie dostanie pieniędzy z UE do 2024 r.

Rząd nie kwapi się, aby by spełnić postulaty dotyczące praworządności przed wyborami w przyszłym roku.


W obliczu zbliżających się wyborów PiS musi zmierzyć się z faktem, że nie jest w stanie spełnić żądań UE i nie otrzyma funduszy naprawczych, a Budapeszt nie może być już jego sojusznikiem.

Jest mało prawdopodobne, aby Polska przyjęła istotne zmiany w sądownictwie, które pozwoliłyby na uwolnienie środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – RRF) przed wyborami w 2023 roku.

Inicjatywy polityczne rządu zawłaszczyły frakcje mniejszościowe, które zdecydowały o kształtowaniu stanowiska kraju w sprawach UE. Koalicja rządząca – Zjednoczona Prawica liczy 228 posłów, w tym 193 z Prawa i Sprawiedliwości i (resztę stanowią przedstawiciele mniejszych frakcji, które zyskały w Sejmie swoich przedstawicieli będąc na listach partii PiS).

Solidarna Polska pod wodzą Zbigniewa Ziobry ma dwudziestu posłów. Zjednoczona Prawica może liczyć na siedem dodatkowych głosów posłów eurosceptycznych lub skrajnie prawicowych, których poparcie kosztuje zwykle ustępstwa w postaci stanowisk ministerialnych lub dodania niektórych punktów z ich programu. Ale krucha większość zależy ostatecznie od ministra sprawiedliwości i jego partii.

A ci wyrazili jasno swój sprzeciw wobec warunkowości praworządności wprowadzonej przez UE i uparcie sprzeciwiali się jej we wszystkich procedurach głosowania od początku istnienia tego mechanizmu politycznego w negocjacjach nad wieloletnimi ramami i budżetem UE następnej generacji na rok 2019.

Kto blokuje fundusze?

Sprzeciw Ziobry wynika z dwóch podstawowych przesłanek. Po pierwsze, stanowisko UE w sprawie rządów prawa oznacza cofnięcie sztandarowych reform, których był autorem w polskim sądownictwie. Akceptując je, straciłby wiarygodność w oczach swojego słabnącego elektoratu. Po drugie, z czasem Ziobro będzie chciał poszerzyć swój program i odsunąć od władzy obecne kierownictwo Zjednoczonej Prawicy lub zbudować na jego szczątkach nowy projekt polityczny.

Ziobro nie może pozwolić sobie na gest premiera Mateusza Morawieckiego, który przedwcześnie ogłosił sukces w sprawie rekordowo wysokich funduszy RRF i strukturalnych z UE. Taka perspektywa odebrałaby mu też kluczowe instrumenty na wysokim stanowisku.

Obecnie targuje się on swoimi wpływami w rządzie koalicyjnym, walcząc o szansę umieszczenia jak największej liczby członków swojej partii na kolejnej liście wyborczej radykalnie prawicowej koalicji. Stąd jego najlepszym wyjściem jest trzymanie w szachu całego rządu tak długo, jak to będzie potrzebne, przypuszczalnie do dnia wyborów.

Kolejnym czynnikiem komplikującym proces decyzyjny jest Prezydent Andrzej Duda, autor części reform sądownictwa. Jego ostatnia inicjatywa ustawodawcza wciąż nie spełnia wymogów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ani Komisji, choć ogłosił ją jako kompromisową wersję reformy. Jednocześnie uważa się za spadkobiercę skrajnie prawicowej agendy w Polsce i może mieć więcej możliwości wpływania na jej przebieg po wyborach w 2023 roku aż do zakończenia kadencji dwa lata później.

Dobra wola wyczerpała się

Dlatego też negocjacje z Komisją nad wprowadzeniem reform utknęły tego lata w martwym punkcie. Mimo pogarszających się warunków gospodarczych, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Polska nie pójdzie na żadne ustępstwa wobec Brukseli w sprawie reformy sądownictwa i zamierza utrudniać unijny proces decyzyjny, kiedy tylko uzna to za stosowne.

Choć jest to mało prawdopodobne, nie można wykluczyć, że rząd przyjmie jakieś zmiany w celu uwolnienia funduszy, które będą do zaakceptowania przez Komisję. Po stronie Brukseli jest jednak grupa twardogłowych, w skład której wchodzi kilku komisarzy, w tym Vera Jourova, którzy podchodzą pryncypialnie do kwestii praworządności. Rozumieją, że stało się ono skuteczną metodą kija i marchewki w egzekwowaniu wspólnych unijnych decyzji. Decyzji, na które zgodziły się również Węgry i Polska w negocjacjach budżetu UE. Stare strategie wyborcze PiS-u będą prawdopodobnie ponownie widoczne jesienią przyszłego roku

Spodziewając się defensywy, PiS (i Zjednoczona Prawica w ogóle) dąży do zmobilizowania swojego głównego elektoratu, stosując przede wszystkim taktykę wojny kulturowej i polityki tożsamości.

Odżyły antyzachodnie i antyniemieckie narracje z poprzednich kampanii. Kaczyński dodatkowo próbował odwrócić uwagę opinii publicznej od zamrożonych środków unijnych na kwestię niespełnionych roszczeń reparacyjnych Niemiec z okresu II wojny światowej, szacowanych w jego raporcie sejmowym na 1,3 bln euro. Warto zauważyć, że kwota ta stanowi 72 proc. całego budżetu Multi-Financial Framework (MFF) i Next Generation EU (NGEU) na lata 2021–2027 dla całej UE.

Niemcy odrzuciły raport o reparacjach, powołując się na wcześniejsze porozumienia dyplomatyczne. PiS może liczyć na powiązanie stanowiska Niemiec z ich powolnym wspieraniem Ukrainy, ale jego wiarygodność jest wątpliwa – nawet wśród własnego elektoratu.

Nie można wykluczyć, że w sumie PiS liczyłby na przypieczętowanie porozumienia z Komisją nawet w ostatniej chwili – o ile pozwoli na to dynamika wewnątrz partii. Taki potencjalny kompromis pozwoliłby w końcu na przepływ środków unijnych, co pomogłoby pozycjonować PiS jako twardego, ale skutecznego negocjatora. Jednak w świetle wyjaśnionej wcześniej dynamiki jest to raczej mało prawdopodobne.

Dlatego rząd będzie starał się pokazać, że fundusze unijne nie są potrzebne, a jego rekordowo wysoki projekt budżetu państwa wystarczy do zapewnienia dalszego dobrobytu. Stąd ich strategia polega na utrzymaniu jedności i mobilizacji swojego obozu oraz dołożeniu wszelkich starań, aby zdemobilizować udział elektoratu przeciwnika.

Na odrębnych ścieżkach

W przeciwieństwie do Zbigniewa Ziobry, Viktor Orbán był wcześniej elastyczny w kwestii mechanizmu państwa prawa. W negocjacjach WRF jako pierwszy spasował i zaakceptował nowy mechanizm warunkowości.

Choć ma absolutną kontrolę nad partią Fidesz i większość dwóch trzecich w parlamencie, musi zaspokajać partykularne interesy, sprzyjającemu mu i jego środowisku, biznesowi. Jego przedstawiciele oczekują przepływu pieniędzy, a Orbán wysłał już do Brukseli emisariusza, aby przedyskutować, czy nowa agencja antykorupcyjna w systemie węgierskim spełniłaby podstawowe wymagania Komisji.

Stosunki polsko-węgierskie od początku wojny w Ukrainie są na rekordowo niskim poziomie. Rozejście się dawnych „braterskich relacji” napędzają głównie odmienne i intensywne nastroje dotyczące Rosji i Ukrainy.

Według badań opinii publicznej z drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku, od 55 do 90 procent wyborców Fideszu na Węgrzech uważa, że Rosja ponosi odpowiedzialność za wojnę. W Polsce nawet elektorat PiS demonstruje pełne poparcie dla Ukrainy i jednoznacznie potępia Rosję. Dodatkowo, nasze interesy gospodarcze w tej chwili – zwłaszcza w zakresie źródeł energii – są przeciwstawne.

Zastosowanie Artykułu 7 wobec Węgier jest jednak mało prawdopodobne, nawet gdyby Polska zmieniła rząd po wyborach za rok.

Węgry będą raczej budować odległe skrajnie prawicowe koalicje z partiami w całym bloku (np. we Włoszech, Francji i Hiszpanii, ale także na Słowacji, Słowenii czy w Czechach), licząc na powrót do władzy Trumpistów do 2024 roku, poprzedzony zmianą trendu w wyborach do UE w tym samym roku.

PiS wciąż nie może obejść się bez Budapesztu

W obecnym układzie Polska i Węgry będą wspólnie dążyć do obstrukcji UE.

Niewykluczone, że ze względu na dobre relacje z Rosją, Węgry mogą być pośrednikiem w dostawach gazu czy węgla. Taki potencjalny deal z Budapesztem pozwoliłby PiS-owi na dodatkowe zapewnienie swojego elektoratu o bezpieczeństwie energetycznym bez naruszania antyrosyjskiej pozycji w oczach wyborców. Tymczasem dostawy energii mogą stać się kluczową kwestią wyborczą

Państwa będą nadal uczestniczyć w formatach regionalnych, takich jak współpraca w ramach V4 oraz Inicjatywa Trzech Mórz, wraz z ich odpowiednimi zobowiązaniami finansowymi, ale ze zmniejszoną reprezentacją polityczną.

Prawo i Sprawiedliwość jest w trudnej sytuacji i tak pozostanie aż do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Wewnętrzne spory oznaczają, że kraj nie doczeka się szybko ulgi gospodarczej, ponieważ fundusze unijne mogą zostać uwolnione najwcześniej na początku 2024 roku po wdrożeniu niezbędnych reform.

Rząd musi się również pogodzić z utratą większości swoich „nieliberalnych” sojuszników w Budapeszcie z powodu nieakceptowalnego stanowiska, jakie zajęli w sprawie wojny w Ukrainie.

Przyszłoroczne wybory będą największym wyzwaniem w ich ośmioletnich rządach.

Wojciech Przybylski – redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Res Publica.

Artykuł powstał w ramach programu współpracy głównych tytułów prasowych w Europie Środkowej prowadzonego przez Visegrad Insight przy Fundacji Res Publica.

Tłumaczenie pochodzi z serwisu Visegrad Insight.

Fot. “86. posiedzenie Sejmu” (Public Domain) by Kancelaria Premiera.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa