Mobilizacja nie jest możliwa? Polsko-ukraińskie dyskusje o mieście

Prawo do protestu czy prawo do miasta? Redakcja Res Publiki, Gałczyńskiego 5, Warszawaczwartek 5 maja, godz. 19:00 Zapraszamy na spotkanie z Anastazją Riabczuk i Arturem Celińskim połączone z prezentacją zdjęć autorstwa Eugenii Bielorusec’ dokumentujących życie […]Prawo do protestu czy prawo do miasta?

Redakcja Res Publiki, Gałczyńskiego 5, Warszawaczwartek 5 maja, godz. 19:00

Zapraszamy na spotkanie z Anastazją Riabczuk i Arturem Celińskim połączone z prezentacją zdjęć autorstwa Eugenii Bielorusec’ dokumentujących życie mieszkańców przy ulicy Gogoliwskiej w Kijowie (link do satelitarnych zdjęć ulicy)

Punktem wyjścia do dyskusji będzie artykuł Anastazji Riabczuk pt. Rujnowanie codzienności: fotoreportaż z budynku przy Gogoliwskiej z wiosennego numeru Res Publiki Nowej oraz miejskie wydania Res Publiki oraz ostatni miejski numer Commons/Spil’ne.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja fotoreportażu Eugenii Bielorusec’, który stanowi punkt wyjścia do wypowiedzi Anastazji Riabczuk.

Spotkanie w języku polskim poprowadzi Wojciech Przybylski.

Pełna wersja tekstu Anastazji Riabczuk znajduje się na stronie internetowej Res Publiki. Podgląd numeru RPN, w którym ukazał się tekst dostępny jest na issuu. Podczas spotkania można będzie nabyć numery Commons/Spil’ne w cenie 5 euro.

Anastasia Riabczuk – doktorantka w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu i starsza wykładowczyni w Katedrze Socjologii Akademii Kijowsko-Mohylańskiej na Ukrainie. Jej zainteresowania badawcze obejmują bezdomność, ubóstwo, marginalizację obszarów miejskich w społeczeństwach postkomunistycznych. Jest redaktorem ukraińskiego czasopisma krytyki społecznej Commons/Spil’ne. W 2011 przebywała na stypendium Paula Celana w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu tłumacząc książkę Pierra Bourdieu i Loica Wacquanta w Polsce wydaną pod tytułem Zaproszenie do socjologii refleksyjnej

Artur Celiński – zastępca wydawcy Res Publiki Nowej, szef zespołu DNA Miasta. Współprowadzący numer „Prawo do miasta”. Zajmuje się miastem i sposobami włączania mieszkańców w procesy podejmowania istotnych decyzji politycznych. Promotor innowacji w demokracji. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą innowacyjnym metodom udziału obywateli w demokracjach.

Poniżej umieszczamy niektóre ze zdjęć, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania.

Współpraca redakcyjna czasopisma Commons/Spil’ne odbywa się w ramach programu

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa