Miasto – publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej. Konferencja i warsztaty 18.04.2013

Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji […]


Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji i warsztatów poświęconych kulturze w przestrzeni miejskiej.

materiały prasowe

Współczesne miasta są głównymi generatorami i przekaźnikami najważniejszych zjawisk, problemów i tendencji w kulturze. Wyzwania, jakie stawia przed nami potransformacyjna przestrzeń publiczna, są ogromne – nie tylko w sferze badania i teoretycznej analizy, ale też w zakresie praktycznych potrzeb i celów.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami samorządu, pracownikami instytucji kultury, reprezentantami organizacji pozarządowych, profesorami i studentami kierunków związanych z miastem – będziemy dyskutować o roli samorządu w kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej. Spróbujemy, między innymi, odpowiedzieć na pytania: Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Do kogo należy miasto i kto jest za nie odpowiedzialny? Jaka jest rola mieszkańców w tworzeniu przestrzeni miejskiej? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura?

Kiedy: 18 kwietnia 2013 r.
Gdzie: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Gmach Główny ASP, aula na I piętrze
Rejestracja: pod linkiem: http://www.obserwatoriumkultury.pl/rejestracja.html

PROGRAM
09:30 – 10:00 rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 powitanie
Mirosław Duchowski, dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej
Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury
10:10-10:40 MIASTO JAKO WYTWÓR GUSTU – wykład wprowadzający
prof. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
10:40-12:00 POLITYKA KULTURALNA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – panel dyskusyjny
moderator: Artur Celiński, Res Publica Nowa
prelegenci:
• Jan Kamiński, Rada Kultury Przestrzeni, Lublin
• dr Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk
• Marta Żakowska, Magazyn Miasta
12:00-12:50 przerwa
12:50-13:10 MIASTA I METROPOLIE? JAK DZIAŁAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ? – prezentacja
dr Elżbieta Anna Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
13:10-14:50 WYOBRAŹNIA MIEJSKA – panel dyskusyjny
moderator: prof. Mariusz Czubaj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
prelegenci:
• prof. Mirosław Duchowski, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
• Jakub Banasiak, Wydział Zarządzania Kultura Wizualną ASP w Warszawie
• Lidia Klein, Instytut Historii Sztuki UW
14:50-15:00 przerwa
15:00-17:00 PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – warsztat
dr Elżbieta Anna Sekuła, Aleksandra Litorowicz, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Warsztat składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy zapoznają się z kilkoma przykładami zmian w przestrzeni publicznej miast, które stanowiły odpowiedź na konkretne problemy przestrzenne/społeczne/ekonomiczne. Na ich przykładzie omówione zostaną takie pojęcia i zagadnienia jak rewitalizacja, gentryfikacja, sztuka w przestrzeni publicznej, konsultacje społeczne etc. W części drugiej uczestnicy zmierzą się z konkretnym problemem związanym z przestrzenią publiczną.

Uczestnictwo w warsztatach wymaga osobnej rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Res Publica Nowa

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa