Media muszą wyjść do ludzi

rozmowa z dr. hab. Michałem Głowackim, medioznawcą.


Media społecznościowe upodmiotowiły nas – odbiorców pod względem tworzenia i dostępu do informacji, bezpośredniego kontaktu choćby z przedstawicielami świata polityki. Tylko, czy idzie to w parze ze zwiększeniem poziomu wolności słowa? W dyskusji o współczesnych mediach powinniśmy całkowicie zmienić narrację.


 

„Res Publica Nowa”: Będziemy rozmawiać o wolności?

Michał Głowacki: Trudno prowadzić jakąkolwiek rozmowę o współczesnych mediach, czy to o ich teraźniejszości, czy przyszłości bez odwołań do kwestii wolności, różnorodności, pluralizmu i praw człowieka. Ta rozmowa będzie też zapewne dotyczyła wolności w tym sensie, że poziom niezależności mediów na świecie systematycznie zmniejsza się.
Można powiedzieć – topnieje niczym lodowce. I mowa tu także o państwach, które do tej pory uchodziły za modelowe demokracje i wzory niezależnego dziennikarstwa.

Michał Głowacki

Jakie to kraje?

Choćby Wielka Brytania, w której Brexit i sposób relacjonowania referendum w 2016 r. podzielił społeczeństwo. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatnie wybory prezydenckie pokazały pęknięcie społeczeństwa i mediów na pół. To jest globalny trend.
Z jednej strony, organizacje Freedom House czy Reporterzy bez Granic wskazują na to, że współcześnie my – obywatele mamy wiele nowych możliwości, aby obecną sytuację naprawić. Praktycznie każda instytucja, która zajmuje się badaniem zagadnień pluralizmu czy niezależnego dziennikarstwa zwraca uwagę na to, że żyjemy pod tym względem w trudnych czasach.

Wspomniani przez Ciebie Reporterzy bez Granic w Światowym indeksie wolności prasy z 2020 r. uplasowali Polskę na sześćdziesiątym drugim miejscu na świecie. Znaleźliśmy się  pomiędzy Armenią i Seszelami. Dodajmy, że pięć lat wcześniej byliśmy w tym samym rankingu na miejscu osiemnastym…

Warto też zauważyć, że w ostatnich latach instytucje międzynarodowe monitorujące wolność słowa kwestionowały przede wszystkim regulacje i sposób działania polskich mediów publicznych.
Ale spadającą pozycję Polski wyjaśnia się również w kontekście silnych podziałów społecznych i medialnych. Polskie media zaadaptowały w bardzo dosłowny sposób zasadę „dziel i rządź”. W tym medialnym lustrze przegląda się nasze podzielone społeczeństwo. Widać to też w środowisku dziennikarskim, gdzie powstają swego rodzaju „plemiona” stosujące zasadę „my i oni” i wzajemnie podważające poziom profesjonalizmu. Akcja „Media bez Wyboru” pokazała silne podziały zarówno z punktu widzenia polityki medialnej, jak i sympatii i antypatii przedstawicieli środowiska dziennikarzy w Polsce.
Problemem jednak jest to, że we wszystkich dyskusjach na temat mediów koncentrujemy się na ich dysfunkcji, polegającej przede wszystkim na własności lub upolitycznieniu. W Polsce w dalszym ciągu dominuje myślenie, że media to polityka oraz, że media wiedzą lepiej, czego publiczność potrzebuje i oczekuje. My jako publiczność, my – obywatele (w pewnym sensie właściciele mediów), zawsze schodzimy w tym na dalszy plan. Nie dba się o nasze zróżnicowane potrzeby, ale o jakieś, niewidoczne gołym okiem, powiązania środowisk politycznych z mediami. Może dlatego nie skupiamy uwagi na tym, jak media mogłyby się przyczynić do realizacji naszych praw i wolności?

No właśnie, jak?

Punktem wyjścia powinna być zmiana sposobu, w jaki mówimy o wyzwaniach dla mediów w erze danych. Czy jesteśmy w stanie wyjść poza utarte schematy w których od lat funkcjonujemy? Mam niestety wrażenie, że cały czas tkwimy w przeszłości i konserwujemy myślenie sprowadzające się do relacji: aktywny nadawca versus pasywny odbiorca. Jesteśmy również opóźnieni w sposobie myślenia o nowych strukturach organizacyjnych mediów i otwierania się na nowe możliwości i pomysły.
Choćby pandemia COVID-19 w wielu krajach pokazała, że nie wystarczy, że media publiczne będą realizować misję edukacyjną poprzez transmisję audycji i programów. To jest czas na znacznie większe zaangażowanie. Chodzi m.in. o promocję zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i stałe budowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju… Jednym z największych problemów mediów jest mówienie o nich tylko w kontekście oferowanych treści. Brakuje mądrej debaty o roli społecznej bliskości, odpowiedzialności i zaangażowania dla wspólnego dobra.

Chodzi zatem o przedefiniowanie misji mediów, zwłaszcza publicznych i dostosowanie ich do prawdziwych wyzwań współczesności?

Mam tu na myśli większą otwartość na lokalną społeczność, bliski kontakt mediów z obywatelami. Tak, jak to się dzieje w przypadku instytucji kultury, działalności lokalnych teatrów czy oddolnych inicjatyw społecznych. Chodzi o dostrzeżenie potencjału dla rozwoju tkanki miejskiej bez dzielenia ludzi na prawicowych, lewicowych, pro czy anty LGBT, postkomunistów, itd. Wszędzie tam, gdzie pojawia się otwartość, udaje się nie tylko promować wydarzenia kulturalne czy ważne debaty, ale przede wszystkim budować i scalać społeczność. Prędzej czy później, każda firma będzie musiała zająć się zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Dla mediów to jeden ze scenariuszy rozwoju w kolejnych latach.
Czasy klasycznego modelu mediów masowych minęły bezpowrotnie. Tymczasem współczesne media są jak fortece, do których nie zaprasza się publiczności, chyba że w charakterze milczącej widowni w jakimś teleturnieju lub talk show. A młode pokolenia korzystają z mediów inaczej. Wystarczy spojrzeć, w jakim kierunku rozwijają się w tym samym czasie np. wspólne przestrzenie kreatywne czy co-workingowe. W Polsce żyje blisko 38 milionów ludzi. Wyobraźmy sobie, ilu jest wśród nich kreatywnych, tworzących np. nowoczesne aplikacje albo projekty kulturalne na temat mniejszości etnicznych, kulturowych itd. Wszystkie one mogłyby powstawać pod auspicjami mediów publicznych. W Austrii, Belgii, Szwecji i Holandii media publiczne otwierają się na współpracę ze start-upami w zakresie zaawansowanych technologii. We flamandzkich mediach wyodrębniono komórkę, w ramach której osoby, które mają ciekawy, innowacyjny pomysł poszerzający zakres misji publicznej, mogą tę przestrzeń wykorzystywać stając się współtwórcami mediów. Wszystko to sprowadza się do skracania dystansu i zacierania granicy między przysłowiową sceną a publicznością.

Takie skracanie dystansu to jednak chyba także zagrożenia? Patrząc z drugiej strony, jakie my – odbiorcy mamy kompetencje aby tworzyć wartościowe materiały dla mediów?

Każda nowa idea wiąże się z zagrożeniami. Niewystarczające kompetencje to tylko jedno z nich. Inne to np. celowe dezinformowanie, szerzenie fake newsów, hejt… Dlatego twierdzę, że powinien istnieć społeczny system kontroli. Specjalne konsorcja z udziałem przedstawicieli publiczności mogłyby czuwać nad tym, czy dany projekt wpisuje się w misję publiczną, czy dana zawartość nikogo nie obraża, nie godzi np. w prawa człowieka. Nie można zakładać, że wszystko co się pojawia w internecie będzie zgodne z prawem i będzie miało wysoki poziom…

Odnoszę wręcz wrażenie, że wyłowienie tego, co wartościowe w internecie czy mediach społecznościowych wymaga wiedzy, kompetencji i dużej wrażliwości.

Co więcej, pewne informacje wyławiają tam dla nas algorytmy. Żyjemy w bańkach informacyjnych.

Rozmawiamy o tym, że tzw. stare media nie są gwarantem wolnego słowa. Ale algorytmy w mediach społecznościowych nie kojarzą mi się specjalnie z poszerzeniem pola wolności…

Zgadzam się, dlatego myślę, że odpowiedzią na postępującą technologiczną czwartą rewolucję powinien być właśnie powrót do ludzi. Wszystko, co powstaje w mediach społecznościowych to kreacja. Choćby konta osób, które śledzą miliony użytkowników. Jak wielki jest ich wpływ na publiczność…

Także na dzieci. Dzisiejsi nastolatkowie, a nawet jeszcze młodsze dzieci mają tam swoich idoli. Niewinnie wyglądające spotkanie na żywo czy „filmik” w sieci to często biznes: lokowanie produktów, promocja… Dzieci, które odbierają te treści nie rozumieją tego.

Tak, nie mówiąc o tym, że zapewne znają te platformy lepiej od nas. To są pokolenia, które będą tworzyć media w przyszłości.

Już to robią. Dziesięciolatkowie mają swoje kanały w internecie. Nieważna jest przy tym dla nich jakość czy treść, którą nadają a to, ile osób ich obserwuje, lubi czy subskrybuje.

Dodajmy do tego, że idzie za tym uzależnienie młodych ludzi od tych mediów. Istnieją już badania na temat lęku przed przegapieniem czegoś w sieci (fear of missing out). Wraz z nowymi możliwościami w świecie mediów pojawiają się realne zagrożenia i dlatego powtarzam: warto wrócić do człowieka, nawiązać z nim bezpośredni kontakt…

Na czym powinno opierać się zwrócenie się mediów ku człowiekowi?

Na podstawowych wartościach: tolerancji, empatii, szacunku dla różnorodności… Warto stawiać pytania o to, jak media mogą się przyczynić do procesów rewitalizacji, poprawienia jakości życia mieszkańców danej dzielnicy, organizacji wspólnych inicjatyw, które będą łączyły tę społeczność. Dlaczego nie zająć się organizacją lokalnych wydarzeń w zakresie edukacji medialnej, promocji regionalnej kultury, pokazywania różnorodności językowej, kulturowej? Może brzmi to jak science fiction, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić. Wymaga to na pewno dużych zmian w sposobie myślenia, społecznej zgody i wsparcia ze strony krajowych, i lokalnych władz.

Rzeczywiście chodzi o polityków czy raczej o zmianę pokoleniową?

Ciekawym przykładem jest tu Estonia, dziś flagowy przykład kraju, w którym nowe technologie przekształcono w podstawową gałąź gospodarki. W Estonii głosuje się przez internet, każdy może być jej e-obywatelem. W tej chwili to jedno z najbardziej zaawansowanych społeczeństw cyfrowych. Ale z drugiej strony, stare media publiczne są tam uwikłane w siły polityczne. To dwa światy, a przepaść między nimi jest z roku na rok coraz większa.
Patrząc na Polskę, można nakreślić kilka scenariuszy. Pierwszy to próba reform podejmowanych małymi krokami. W tym kierunku rozwija się BBC, czy media publiczne w Kanadzie, jednak mają one już dawno za sobą rewolucję cyfrową i wkraczają w erę maszyn i danych. W Stanach Zjednoczonych media publiczne wdrażają z sukcesem strategię wspierania lokalnych społeczności. W Polsce – w zależności od barw politycznych – mówi się albo o konserwowaniu starych systemów organizacyjnych lub o likwidacji mediów publicznych. Dostosowanie mediów do nowej ery to zadanie dla polityków. To oni muszą dopasować regulacje tak, aby scenariusz polegający na zwrocie w stronę obywatela mógł się dokonać.
rozmawiała Dominika Rafalska

Fot. Julius Drost, Unsplash.

Fot. WDIB UW.


Michał Głowacki jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. W pracy naukowej zajmuje się polityką medialną, mediami publicznymi, systemami odpowiedzialności mediów i kulturą innowacji. Redaktor naczelny czasopisma „Central European Journal of Communication”.

Dominika Rafalska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka enologii na UJ, dziennikarka, redaktorka, badaczka historii najnowszej. Sekretarz redakcji „Res Publiki Nowej”.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa