Magazyn Miasta i miejskie kultury mobilności

Instytut Kultury Miejskiej, Magazyn Miasta, Res Publica Nowa oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej zapraszają na trójmiejską debatę pt. „Miejskie kultury mobilności”, która odbędzie się w ramach promocji 4 numeru „Magazynu Miasta” w Instytucie Kultury Miejskiej […]


Instytut Kultury Miejskiej, Magazyn Miasta, Res Publica Nowa oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej zapraszają na trójmiejską debatę pt. „Miejskie kultury mobilności”, która odbędzie się w ramach promocji 4 numeru „Magazynu Miasta” w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku 30 października o g. 17.

W dyskusji poświęconej wizji miejskich kultur mobilności decydentów i mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu, Trójmieście, jakie znamy i przestrzeniom przyszłości udział wezmą:

Marcin Gerwin – Politolog, współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej

Bartosz Piotrusiewicz – Wiceprezydent Miasta Sopotu

Marek Stępa – Wiceprezydent Miasta Gdyni

Tomasz Wawrzonek – Kierownik Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

oraz publiczność.

Prowadzenie: Marta Żakowska, redaktorka naczelna „Magazynu Miasta” www.publica.pl/magazynmiasta, www.facebook.com/magazynmiasta

M#04_Okladka_do neta
Za nami wrześniowy Europejski Tydzień Mobilności. Obchody tego święta zorganizowało aż 2000 miast w 43 krajach. Trudno dziś mieć jakiekolwiek wątpliwości, że kultura mobilności oparta na samochodach – promująca przemieszczanie się autami i zarządzanie przestrzeniami miejskimi oraz projektowanie ich wyłącznie na podstawie danych o zmotoryzowanych użytkownikach – znacząco wpływa nie tylko na jakość życia i zdrowie mieszkańców, lecz także na budżet miast i gmin. Wiemy też dziś – po ponad siedmiu dekadach podporządkowywania ruchowi samochodowemu licznych przestrzeni miejskich na świecie – że tendencja ta w rozmaitych kontekstach przynosi więcej szkody niż pożytku, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i zdrowotnym, ekologicznym i społecznym. Rozumiemy, że nie każdy mieszkaniec musi mieć samochód, by być niezależnym, nie wszystkich na niego stać, a nade wszystko autom nie należy się piedestał w miejskiej hierarchii. Dlatego też w światowych rankingach jakości życia przodują dziś te miasta, które wdrażają i promują zrównoważone modele mobilności. To miasta, które odczarowały upowszechniony w latach 40. i 50. mit samochodu i pracują nad zmianą kultur przemieszczania się mieszkańców. To miejsca, których administracje zdają sobie sprawę, że podstawą dobrego życia są przestrzenie tętniące życiem publicznym, zaspokajające przestrzenne potrzeby wszystkich grup społecznych i umożliwiające im wygodne korzystanie ze wszystkich typów przemieszczania się. To tak zwane miękkie miasta, po których łatwo, przyjemnie i bezpiecznie można się poruszać pieszo, na rowerze oraz środkami transportu publicznego.

bike_lane

Richard Masoner, Cyclelicious (CC BY-SA 2.0)

By takie przestrzenie miejskie mogły się jednak rozwijać, potrzeba przestawienia priorytetów, dobrej strategii transportowej, pracy nad przemianą kultur mobilności mieszkańców oraz uświadomienia sobie kilku podstawowych faktów. Zrównoważone systemy transportowe i przestrzenie publiczne przynoszą miastom wiele korzyści społecznych, zdrowotnych, ekologicznych i ekonomicznych. Przed nami stoją dziś więc większe wyzwania niż organizacja ogólnopolskich obchodów Dnia Bez Samochodu. Nie wypada nam już wręcz promować tego jednodniowego wydarzenia bez szerszego kontekstu – bez budowania dobrych strategii miejskich, przeciwstawiających się negatywnym tendencjom, a potem rzetelnego realizowania ich założeń i pracy nad przemianą kultury mobilności mieszkańców. Dlatego czwartemu numerowi „Magazynu Miasta” nadaliśmy tytuł Transport.

Numer dostępny jest w Empikach oraz małych księgarniach na terenie kraju i w księgarni na www.publica.pl

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa