Magazyn Miasta #8: Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście

Zapraszamy do lektury ósmego numeru Magazynu Miasta pt. "Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście". Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą połączeniem “Magazynu Miasta” wydawanego przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej i Fundację Res Publica oraz wydawnictwa serii […]


Zapraszamy do lektury ósmego numeru Magazynu Miasta pt. „Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście”.

Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą połączeniem “Magazynu Miasta” wydawanego przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej i Fundację Res Publica oraz wydawnictwa serii “Wspólna odpowiedzialność” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydanie dostępne jest już w Empikach i dobrych księgarniach na terenie kraju oraz w naszej księgarni internetowej.

Praca nad rozwojem naszych miast nie powiedzie się bez współpracy biznesu, administracji i mieszkańców. Potrzebujemy biznesu nie tylko dlatego, że daje on mieszkańcom miejsca pracy i pozwala finansować proces rozwoju przestrzeni zurbanizowanych i życia społecznego w ich obrębie, ale też m.in. ze względu na fakt, iż biznes przyczynia się do utrzymywania usług publicznych na wysokim poziomie. Ogromny potencjał ma także wiedza, doświadczenie i energia, jakie przynoszą ze sobą do miast przedsiębiorcy i firmy. Potrzebujemy zarówno wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej jak i odpowiedzialnych działań biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

MIASTA_#08

 

Stworzyliśmy to “partnerskie” wydanie , aby zastanowić się nad możliwościami wspólnego działania na rzecz realizacji idei zrównoważonego miasta. Zauważyliśmy bowiem, że w polskiej dyskusji o lepszym mieście toczącej się między władzami miast i mieszkańcami brakuje głosu przedstawicieli biznesu i lokalnych przedsiębiorców. Niekiedy zamiast dialogu między tymi aktorami mamy nawet do czynienia ze wzajemnymi oskarżeniami i brakiem zrozumienia. Łatwo zapominamy w tym kontekście, że miasto jest przede wszystkim przestrzenią współpracy, a nie konkurencji i konfliktu. Patrząc na tendencje światowe, widzimy też wyraźnie, iż to na poziomie miast rodzą się ciekawe inicjatywy z zakresu innowacji społecznych i to miasta coraz lepiej radzą sobie z walką ze zmianami klimatu.

Biznes jest istotnym aktorem w procesie rozwoju miast – zarówno globalny, którego przedstawiciele inwestują w poszczególnych ośrodkach, jak i ten, który z danego miasta wyrasta. Przedsiębiorcy posiadają wiedzę i know how, a te mogą mieć kluczowy wpływ na zrównoważony rozwój ośrodków miejskich. Potrzebujemy więc dialogu i platformy do współpracy i wspólnego przełamywania szkodliwych stereotypów.

Jeżeli chcemy, aby rozwój odbywał się w zgodzie ze wspólnie wypracowaną strategią, musimy podjąć wspólny trud, aby tę strategię uzgodnić. Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć? W jaki sposób? Jakiego typu relacje zachodzą pomiędzy miastem, jego mieszkańcami i użytkownikami a sferą biznesu i jej przedstawicielami? Czy potrafimy być dla siebie partnerami? Jakich mechanizmów możemy użyć, by zachowując różnorodny charakter i cel działań każdego z aktorów, nawiązać partnerski dialog o przyszłości naszych miast? Mamy nadzieję, że 8 numer Magazynu Miasta stworzony przez jego redakcję w ścisłej współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu wniesie nowy punkt widzenia do dyskusji o rozwoju życia miejskiego.

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia „na mieście”!

Redakcja Magazynu Miasta

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa