Kultura – od wizji do praktyki

Res Publica Nowa zaprasza na organizowaną przez Instytut Kulturoznawstwa, Studenckie Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze „Other Way” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Regionalne Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy i Fundację Pro Cultura na interdyscyplinarną konferencję pt. […]


Res Publica Nowa zaprasza na organizowaną przez Instytut Kulturoznawstwa, Studenckie Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze „Other Way” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Regionalne Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy i Fundację Pro Cultura na interdyscyplinarną konferencję pt. „Kultura – od wizji do praktyki”, która odbędzie się 30 listopada 2012 roku w Wyższej Szkole Gospodarki  w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14 (sala widowiskowa Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej).

Kultura przechodzi dzisiaj wyjątkowy proces – staje się przedmiotem zainteresowania nie tylko teoretyków i polityków, ale także w coraz większym stopniu pozostałych obywateli. Skutkuje to rozwojem rozmaitych form aktywności kulturalnej. W takiej sytuacji niezwykle ważnym, ale i nie mniej frapującym zadaniem staje się refleksja nad modelami organizowania i zarządzania kulturą. Od przenikliwych i wieloaspektowych analiz modeli zarządzania kulturą zależy, czy miejskie, regionalne, a nawet krajowe systemy kultury będą się rozwijały, angażując coraz więcej osób. Dzięki takim analizom możliwe też jest wychwycenie ciekawych, wizjonerskich perspektyw zarządczych.

Dlatego podczas konferencji będziemy dyskutować o nowych strategiach zarządzania kulturą. W rozwiązaniach tradycyjnych chcemy oglądać ich potencjalne perspektywy strategiczne, zaś w praktykach nowych, innowacyjnych – testować ich wizyjność, skierowanie na przyszłość. Przedmiotem konferencji chcemy uczynić zarówno praktyki poszczególnych instytucji, jak i regionalne polityki kultury.

Zapraszamy na stronę konferencji – www.wizjakultury.blogspot.com, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz program całego wydarzenia.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa