Książka wybitnego historyka i filozofa już po polsku

Po prawie 60 latach od pierwszej publikacji polscy czytelnicy mają szansę zapoznać się z jedną z najważniejszych prac Reinharta Kosellecka, wybitnego przedstawiciela powojennej humanistyki europejskiej.


Spotkania wokół jego książki, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Res Publica, odbędą się w grudniu w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Kościanie.

„Krytyka i kryzys” to ważny głos w debacie nad kontrowersyjnym dziedzictwem oświecenia, w szczególności genezą dwudziestowiecznych kryzysów, II Wojny Światowej i totalitaryzmu. Koselleck poddaje analizie oryginalną ideologię formującego się w XVII i XVIII w. społeczeństwa obywatelskiego, by zdiagnozować przyczyny permanentnego kryzysu, w jakim znalazło się współczesne społeczeństwo.

– Książka Kosellecka opisuje istotny dla świata zachodniego stan permanentnego kryzysu, do którego miały doprowadzić wojny religijne i utopijne marzenia osiemnastowiecznych uczonych o rządach moralności. Marzenia te dzieli dzisiaj zdecydowana większość „oświeconych” społeczeństw, w których każdy czuje się niemalże zobligowany do wyrażania własnego zdania na tematy polityczne – mówi dr Marcin Moskalewicz z Res Publiki, wydawca książki. – Mówiąc językiem niemieckiego autora, państwo znalazło się pod okupacją rzeszy krytyków, tkwiących w błędnym przekonaniu, że sumienie jest kategorią polityczną. Tymczasem prawdziwa władza znajduje się poza dobrem i złem; jej wyroki nie wymagają żadnych racji. Czyżby więc Koselleck był zwolennikiem totalitaryzmu? Wrecz przeciwnie! I na tym właśnie polega genialność jego wizji. To właśnie upolitycznione sumienie prowadzić ma, prędzej czy później, do ludobójstwa – dodaje dr Moskalewicz.

Nad książką i tezami filozoficznymi Kosellecka dyskutować będą (w zależności od miasta) m.in. dr Jakub Duraj – filozof i tłumacz książki, prof. Andrzej Gniazdowski – filozof, IFiS Polska Akademia Nauk, dr Jacek Kołtan – filozof, Europejskie Centrum Solidarności, dr Marcin Moskalewicz – historyk, Res Publica, dr Andrzej W. Nowak – socjolog i filozof, Uniwersytet Adama Mickiewicza, dr Tomasz Raburski – prawnik i filozof, Uniwersytet Adama Mickiewicza, dr Piotr Zamojski – pedagog, Uniwersytet Gdański, dr Janusz Ostrowski – filozof, Uniwersytet Warszawski oraz Mikołaj Ratajczak – Praktyka Teoretyczna, Polska Akademia Nauk.

Spotkania wokół książki skierowane są do studentów filozofii, historii współczesnej, historii idei oraz osób zainteresowanych filozofią. Na wszystkie spotkania wstęp jest wolny. Więcej informacji o spotkaniach na profilu Facebooka.

Książka „Krytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego” jest już dostępna w księgarni internetowej Res Publiki na stronie publica.pl/sklep. Do pobrania jest darmowy wstęp do publikacji autorstwa dr. Marcina Moskalewicza i Jakuba Duraja. Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Harmonogram:
Gdańsk, 7 grudnia, godz. 17.30, biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
Warszawa, 15 grudnia, godz. 16.00, Res Publica, ul. Gałczyńskiego 5
Poznań, 21 grudnia, godz. 17.00, Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, sala 215
Kościan, 22 grudnia, godz. 18.00, Kościański Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 11, Sala Kameralna

Reinhart Koselleck „Krytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego”. Biblioteka Res Publiki Nowej, red. M. Moskalewicz, przeklad. J. Duraj. M. Moskalewicz

Koselleck_okladka

Res Publica Nowa