Krytyka i kryzys

Krytyka i kryzys

NAKŁAD WYCZERPANY! Pracujemy nad wznowieniem. Prezentujemy polskie wydanie książki Reinharta Kosellecka pt. Krytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego

Opcje zakupu:
Wstęp do książki Kup
Wydanie papierowe 39  Kup

Opis produktu

NAKŁAD WYCZERPANY! Pracujemy nad wznowieniem.

 

Reinhart Koselleck “Krytyka i kryzys. Studium patogenezy swiata mieszczanskiego”

Biblioteka Res Publiki Nowej

red. M. Moskalewicz

przekład. J. Duraj. M. Moskalewicz
Po prawie 60 latach od pierwszej publikacji polscy czytelnicy mają szansę zapoznać się z jedną z najważniejszych prac Reinharta Kosellecka, niemieckiego filozofa i wybitnego przedstawiciela powojennej humanistyki europejskiej. “Krytyka i kryzys” to ważny głos w debacie nad kontrowersyjnym dziedzictwem oświecenia, w szczególności genezą dwudziestowiecznych kryzysów, II Wojny Światowej i totalitaryzmu. Koselleck poddaje analizie oryginalną ideologię formującego się w XVII i XVIII w. społeczeństwa obywatelskiego, by zdiagnozować przyczyny permanentnego kryzysu, w jakim znalazło się społeczeństwo współczesne.

Zachęcamy do nieodpłatnego zapoznania się ze wstępem do książki.

Spis treści:

Krytyka i kryzys: diagnoza choroby w stadium terminalnym Marcin Moskalewicz, Jakub Duraj

Wprowadzenie

Rozdział 1 Polityczna struktura absolutyzmu jako przesłanka oświecenia

I Geneza państwa absolutystycznego w okresie wojen domowych na tle wyznaniowym

II Hobbes

III Vattel

Rozdział 2 Wizerunek własny oświeceniowej inteligencji jako reakcja na jej sytuację w państwie absolutystycznym

I Locke

II Powstanie władzy pośredniej

III Rozwój władzy pośredniej

IV Ukryta wolta przeciw państwu

V Proces krytyki

Rozdział 3 Kryzys i historiozofia

I Filozofia postępu i prognozy rewolucyjne

II Turgot

III Kryzys

 

 

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj