Konferencja Edukacja międzykulturowa w kontekście migracji docelowej Edukacja dla Integracji. Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji.

Od 2 do 3 czerwca w Willi Decjusza będzie mieć miejsce konferencja naukowa, pt. Edukacja międzykulturowa w kontekście migracji docelowej, realizowana w ramach programu Stowarzyszenia Willa Decjusza pn. Edukacja dla Integracji. Konferencja adresowana jest do […]


Od 2 do 3 czerwca w Willi Decjusza będzie mieć miejsce konferencja naukowa, pt. Edukacja międzykulturowa w kontekście migracji docelowej, realizowana w ramach programu Stowarzyszenia Willa Decjusza pn. Edukacja dla Integracji.

Konferencja adresowana jest do specjalistów, badaczy, pracowników naukowych i trenerów zajmujących się problemami imigracji, wielokulturowości i polityką integracyjną. Referaty, wokół których będą skoncentrowane kolejne panele dyskusyjne, zostaną poddane ocenie naukowej zewnętrznych recenzentów i opublikowane w październiku br. w pokonferencyjnej monografii.

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza do udziału w konferencji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej, należy przesłać do 30 maja 2011 roku na adres: jaga@villa.org.pl.

“Res Publica Nowa” jest patronem medialnym wydarzenia.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa