GÓRALCZYK: Węgry nade wszystko

Rok 2020 miał upływać na Węgrzech pod znakiem rocznicy traktatu w Trianon. Sto lat minęło, a trauma pozostała.


*ten artykuł dostępny jest dzięki uprzejmości platformy Visergrad Insight, gdzie ukazał się w języku angielskim [link]

Rok 2020 miał upływać na Węgrzech pod znakiem rocznicy traktatu w Trianon, podpisanego po I wojnie światowej, na mocy którego wielcy tego świata podzielili ziemie Korony św. Stefana. Sto lat minęło, a trauma pozostała, o czym piszę w swej najnowszej książce. Tyle że życie już dopisało do niej nowy rozdział.

Obchody i uroczystości rocznicowe na Węgrzech są, ale jednak nieco inne niż przewidywano. Pandemia odwołała te najważniejsze: 4 czerwca, czyli dzień podpisania traktatu. Jednakże 20 sierpnia, w dniu św. Stefana, najwyższe władze w państwie, prezydent, premier i przewodniczący parlamentu, dokonały uroczystego otwarcia stumetrowej długości panteonu Narodowego Pojednania (Nemzeti Összetartozás Emlékhelye) wybudowanego na styku placu Kossutha i alei Alkotmány (Konstytucyjnej), na wprost frontonu gmachu parlamentu. Na podstawie mapy z 1913 r., kiedy zasięg ziem Korony św. Stefana w ramach dualizmu c.k. Monarchii był największy, umieszczono na nim węgierskie nazwy ponad 12 tys. miejscowości, które wówczas do Węgier należały. Przy konstrukcji, przypominającej pomnik Weteranów Wojny Wietnamskiej w Waszyngtonie, rozpalono wieczny ogień. Symbolika jest więcej niż przejrzysta.

Stracony Siedmiogród

Przez pandemię wszystko zdaje się toczyć w zwolnionym tempie, ale akurat w jednej dziedzinie zawrzało: doszło do bezprecedensowej debaty historyków, właśnie na temat Trianon. W jej epicentrum znalazł się prof. Ignác Romsics, w powszechnej opinii najlepszy znawca historii Węgier XX w. Niedawno wydał on tom pod znamiennym tytułem Utrata Siedmiogrodu 1918–1947, a w maju 2018 r., gdy debata wokół Trianon dopiero się rozpoczynała, udzielił wywiadu tygodnikowi „Heti Válasz”, w którym zdobył się na opinię, że to utrata „po wieczne czasy”.

Romsics, mocno obecny w życiu publicznym, autor wielu książek cały czas dostępnych w księgarniach, na początku „roku trianońskiego” napisał jeszcze jeden tekst, na łamach opozycyjnego dziennika „Népszava”, w którym wyraził pogląd, że „w przypadku mądrzejszej i sprawniejszej polityki ze strony Węgier… straty, być może, nie byłyby aż tak duże”. Innymi słowy, dał do zrozumienia, że odpowiedzialność za tę tragedię leży też po stronie Węgrów.

Wtedy w kręgach narodowych zawrzało. Odpowiedź przyszła po pewnym czasie – i to ze źródła niespodziewanego, bowiem dotychczas nieznanego. Niejaki Árpád Szakács, obracający się w kręgach mediów rządowych biznesmen, dotychczas jako historyk raczej nieznany, 13 czerwca opublikował w znajdującym się  – znowu – w rękach rządu dzienniku „Magyar Nemzet” tekst, a raczej pamflet, o jakże znamiennym tytule Wolnomularskie bajki Romsicsa.

Główna teza znalazła się już w tytule: Romsics powiela tezy forsowane przed laty przez tajne stowarzyszenia i loże masońskie, albowiem to one są w pełni odpowiedzialne za tragedię Trianon.

Wideo z dyskusji

Siedem tragedii

Wbrew pozorom nie była to konstatacja całkiem nowa. Przewijała się w węgierskiej (i nie tylko) historii już od lat, a najbardziej znanym jej orędownikiem jest inny znany historyk o skrajnie prawicowej orientacji, Ernő Raffay. Napisał on już na ten temat wiele tomów (zob. https://www.libri.hu/szerzok/raffay_erno.html), a przy okazji „roku trianońskiego” wydał kolejny, opisujący wszystkie wątki. Raffay podkreślał, że został on napisany po przejrzeniu 11 tys. stron i 484 tomów na ten temat (szerzej w tekście Andrása Stumpfa na łamach „Heti Válasz”, dobrze podsumowującym wszystkie wątki początkowego etapu tej debaty.

To właśnie Raffay był pierwszym, który w rocznicę Trianon, 4 czerwca 2018 r., na łamach konserwatywnego portalu „Magyar Idők” otwarcie zaatakował Romsicsa, „spadkobiercę starej szkoły marksistowskiej i liberalnej”, za „bezideowość” i twardo stwierdził: „Siedmiogród nie jest stracony”. Wtedy postawił też tezę o odpowiedzialności wolnomularzy za Trianon, a nawet zaproponował „modyfikację granic”.

Jednakże to nie Raffay, lecz inny wpływowy publicysta nurtu narodowego, zarazem prezes Krajowego Towarzystwa Trianon, János Drabik, najlepiej sformułował istotę zagadnienia w nowej, świeżo wydanej wersji tomu Stuletni Trianon. W jego ocenie Węgry przeszły w ostatnim stuleciu przez „siedem tragedii narodowych”. Pierwsza to Trianon. Druga – wkroczenie Sowietów po 1945 r. Trzecia – rok 1956. O tym zazwyczaj wiemy.

Co natomiast z kolejnymi czterema? Tu mogą być zaskoczenia, bowiem, według autora: czwarta to 1989 r. i Okrągły Stół, kiedy „narodowi węgierskiemu odebrano majątek”, a rządowi kontrolę nad nim (bo przejęły je siły ponadnarodowe); piąta to przystąpienie do NATO i UE, czyli „do struktur ponadnarodowych”, szósta to „groźba islamizacji Europy” i wreszcie siódma, właśnie się rozpoczynająca, to zagrożenie dla podstawowej komórki naszej cywilizacji, czyli Rodziny oraz Narodu w rozumieniu Wielkiej Rodziny.

Oczywiście Drabik, podobnie jak Raffay, całą odpowiedzialność za Trianon też składa na wolnomularzy, podobnie jak teraz, za ostatnie „grzechy”, na liberałów – tych spod znaku UE czy spod egidy George’a Sorosa. To właśnie ich, zgodnie z ostatnią linią rządu, wini za najnowsze „nieszczęścia”, czyli islamizację i zagrożenie dla rodziny w wyniku „przymusowego wcielania w życie ponadnarodowego konceptu”.

Co istotne, tezy mówiące o odpowiedzialności masonów za tragedię Trianon w pełni potwierdził w obszernej wypowiedzi wicepremier Zsolt Semjén, a także były premier Péter Boross. Tym samym sprawa nabrała wymiaru politycznego i szybko wyszła poza wywody czysto historyczne.

Profesor Romsics w rozmowie ze mną z dumą podkreśla, że stanęli za nim wszyscy wpływowi i znani historycy, również ci o prawicowej proweniencji (niektórzy to jego uczniowie). Jeden z nich, Krisztián Ungváry, w niezwykle emocjonalnej odpowiedzi na łamach „Magyar Nemzet” 20 czerwca zarzucił inicjującemu debatę Árpádowi Szakácsowi historyczne dyletanctwo, sięganie po wątpliwe lub podejrzane źródła oraz grzęźnięcie w „duchowym półświatku”, na co wskazywał już tytuł jego wypowiedzi. Ungváry podpisał też wraz z wieloma znanymi historykami (m.in. Balázsem Ablonczym, Jánosem Fodorem, Jánosem Gyurgyákiem, Davidem Turbuczem czy Miklósem Zeidlerem) specjalny list broniący dorobku Romsicsa.

Odtąd dyskusja nabrała jeszcze większego rozmachu – i trwa w najlepsze. Oczywiście nikt z poważnych historyków nie obala podstawowych ustaleń Ignáca Romsicsa, dotyczących źródeł węgierskiej klęski w Trianon, utraty Siedmiogrodu i tylu ziem oraz ludności.

Jak wynika z obszernego wywiadu na łamach rumuńskiego, choć węgierskojęzycznego portalu Maszol, jeśli chodzi o utratę Siedmiogrodu Romsics wymienia te oto przyczyny:

  1. Fakt, że na oderwanych ziemiach wielkości 103 km² według spisu powszechnego z 1910 r. żyło 54 proc. Rumunów, a tylko 32 proc. Węgrów;
  2. W ramach c.k. Monarchii węgierskim elitom nie udało się wypracować właściwej polityki narodowościowej, która byłaby zadowalająca dla całej ludności tego wieloetnicznego obszaru;
  3. Już od 1859 r. funkcjonowało państwo rumuńskie, które za jeden z celów stawiało sobie przejęcie kontroli nad tym terenem;
  4. Wielkie mocarstwa po I wojnie światowej nie wierzyły, że następcy c.k. Monarchii będą zdolni należycie poradzić sobie z kwestiami narodowościowymi, więc ją pokroili i powołali na jej zgliszczach system państw narodowych (z czego szybko narodziła się wroga Węgrom Mała Ententa złożona z Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii, obawiająca się ich rewizjonizmu);
  5. Pod koniec 1918 r. w Niecce Karpackiej (red. Kotlinie Panońskiej) powstał chaos, Węgry były targane wojenną i rewolucyjną zawieruchą, a więc były słabe i niezdolne do oporu wobec narzucanych im koncepcji (https://www.maszol.ro/index.php/kultura/111155-delibabok-helyett-realis-onszemlelet-nagyinterju-romsics-ignaccal).

Nowe miejsce pod namiotem

Merytorycznie trudno te tezy i ustalenia podważyć. Toteż nikt z liczących się zawodowych historyków tego nie robi. Tyle tylko, że debata przeniosła się również na szczebel polityczny. A z tego poziomu płynie jasne przesłanie: winy za tragedię Trianon nie ponoszą Węgrzy, będący ofiarami, lecz tajne sprzysiężenia ze swymi niecnymi koncepcjami, mającymi na celu osłabienie silnego dotąd narodu.

Stąd też Ignác Romsics jest publicznie atakowany, natomiast Árpád Szakács, co jakże znaczące, właśnie otrzymał dodatkowe 50 mln forintów na dalsze badania forsowanych przez niego tez. Natomiast Ernő Raffayz okazji święta św. Stefana otrzymał wysokie odznaczenie państwowe. Nie pozostawia się więc żadnych wątpliwości co do tego, kto jest teraz ulubieńcem władz i czyje tezy są preferowane.

W tej ożywionej debacie jak dotąd nie zabrał głosu premier Viktor Orbán, chociaż często wypowiada się i komentuje wszelkie możliwe zagadnienia w kraju. Trzeba jednak odnotować, czego u nas nie zrobiono (za wyjątkiem zajmującego sie Czechami  i byłą Czechosłowacją Aleksandra Kaczorowskiego, jego programowe wystąpienie 6 czerwca br. w miejscowości Sátoraljaújhely, czyli tłumacząc na polski, Nowym Miejscu Pod Namiotem.

Miejsce wybrano symboliczne, bo to miejscowość, którą ustaleniami w Trianon przecięto dosłownie na pół. Po drugiej stronie jest już Słowacja. To tutaj ustawiono kalwarię węgierską, pnącą się wysoko w górę drogę krzyżową, a na samym jej szczycie premier odsłonił tego dnia jeszcze jeden symboliczny dla Węgrów i nurtu narodowego pomnik – mitycznego ptaka Turula, którego rozległe skrzydła mają chronić węgierski Naród przed wszelkimi nieszczęściami (literacko opisał go Krzysztof Varga).

W tym pielgrzymkowym miejscu Orbán rozpoczął mowę, niczym kaznodzieja, w duchu kanoniczno-mistycznym. Potem jednak szybko przeszedł do politycznej praktyki. Zamienił tę wypowiedź w prawdziwy narodowy manifest.  Tylko półsłowem nadmienił o „uderzeniu w plecy ze strony sprzysiężonych sił”, nic nie mówił o masonach. Potem zarysował jednak taką oto wizję: „Świat drży w posadach. Zachodzą w nim tektoniczne zmiany. USA nie są już globalnym hegemonem, Eurazja odradza się z nieprawdopodobną dynamiką, a nasza Unia Europejska pęka w szwach, choć łudzi się, że przetrwa dzięki salto mortale. Ziemia trzęsie się pod stopami naszego wschodniego sąsiada. Bałkany są pełne pytań czekających na odpowiedź.  Wyłoni się nowy porządek”.

To daje Węgrom nadzieję – mówił premier – i w swoim stylu podnosił zalety obecnych rządów, w wyniku których „od stu lat nie byliśmy tak silny, jak dziś”. I dalej: „Skończyła się epoka stu lat samotności”, a „Węgrzy rozpoczęli czas powrotów” (w domyśle: na utracone ziemie). Raz jeszcze zaznaczył, że „tylko państwa mają granice, narody nie”, co w przypadku węgierskim i w kontekście syndromu Trianon ma dodatkowe znaczenie. A zakończył, oczywiście, częstym ostatnio zawołaniem: „Magyarország mindenek előtt”, czyli „Węgry nade wszystko”, a po angielsku „Hungary first”.

Do złudzenia podobne tezy premier postawił w okolicznościowym przemówieniu na placu Kossutha 20 sierpnia, tyle że z racji miejsca i okoliczności wyraźnie ostrożniej dobierał słowa. Powtórzył jednak tezy o „stu latach samotnosci” Węgrów po Trianon, słabości Zachodu i kształtowaniu się nowego ładu na świecie oraz potrzebie budowania silnego organizmu w obszarze „między Rosją a Niemcami”. Jedyną nowością było to, że zaproponował, by to ostatnie robić wspólnie z państwami regionu, „z Polską na czele” (nagranie filmowe).

Viktor Orbán dodaje jeszcze jeden argument, często ostatnio przez  niegopodnoszony: „W błyskawicznym tempie buduje się nowa węgierska armia”. To fakt, bowiem rozmowy na ten temat węgierski premier prowadził z samym Donaldem Trumpem, a sierpniu br. podano, że z koncernem Lockheed Martin właśnie podpisano „największy kontrakt wojskowy w historii”, opiewający na miliard dolarów. Równocześnie zakupy sprzętu wojskowego w Niemczech sięgnęły ostatnio sumy 1,8 ml euro, a są dalsze zapowiedziane. Rząd zapowiada podniesienie szeregów armii o 10 tys. żołnierzy, szuka też ochotników (do 20 tys.) do jednostek paramilitarnych.

Wygląda na to, że Węgrzy ponownie szukają swego miejsca – i to nie tyle pod namiotem, co w całejNiecce Karpackiej. Przy czym o historii, a nade wszystko bolesnym Trianon, przesądza polityczna wola, a nie historyczna wiedza. I to polityka, a nie wiedza, zapewne zdecyduje, co trafi do podręczników. Dla „defetystów” w stylu prof. Romsicsa nie będzie tam miejsca. A odpowiedzialność Węgrów i ich elit za Trianon będzie zdjęta, no bo przecież stali za tym „spiskiem” masoni i wolnomularze. Czas otwierać nową kartę dziejów.

 


Bogdan J. Góralczyk (@b_goralczyk)– profesor i dyrektor Centrum Europejskiego UW, politolog i sinolog z wykształcenia, hungarysta z zamiłowania. W latach 1991–98 przebywał na placówce w Budapeszcie jako wysoki rangą dyplomata (z czego powstała książka wydana w Polsce i na Węgrzech). Ostatnio przygotował tom pt. Węgierski syndrom: Trianon

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa