ERKa dla elbląskiej kultury

W ostatni weekend (26-27.10.2012 r.) w Elblągu odbył się Elbląski Kongres Kultury. Spotkaliśmy się z najbardziej aktywnymi i zainteresowanymi losem miejskiej kultury osobami, by porozmawiać i pracować nad przygotowaniu nowej strategii rozwoju kultury. Zanim opublikujemy […]


W ostatni weekend (26-27.10.2012 r.) w Elblągu odbył się Elbląski Kongres Kultury. Spotkaliśmy się z najbardziej aktywnymi i zainteresowanymi losem miejskiej kultury osobami, by porozmawiać i pracować nad przygotowaniu nowej strategii rozwoju kultury.


Zanim opublikujemy szczegółowe podsumowanie naszych prac, dzielimy się najbardziej obiecującym efektem Kongresu – powołaniem Elbląskiej Rady Kultury! To otwarte i tworzone oddolnie ciało, które ma skupiać osoby chcące współpracować przy tworzeniu i realizacji nowej strategii rozwoju kultury. Uczestnicy Kongresu podpisali również „Porozumienie dla Kultury Elbląskiej”, którego treść prezentujemy poniżej. Ze strony władz miasta „Porozumienie” podpisał Jerzy Wcisła, przewodniczący Rady Miejskiej. Ustaliliśmy również, że nowa strategia powinna powstać nie później niż do końca września 2013 r.

 

Porozumienie dla Kultury Elbląskiej

Porozumienie zostało wypracowane podczas Elbląskiego Kongresu Kultury, który odbywał się w dniach 26-27.10.2012 r. 

Strategia kultury powinna być częścią szerszego myślenia o przyszłość miasta w jego aspektach społecznych, przestrzennych, edukacyjnych i gospodarczych.

Świadomi tego, że miasto, które nie stworzy dobrych warunków dla rozwoju kultury nigdy nie stanie się dobrym miejscem do życia i doceniając rolę kultury w procesie budowania wspólnoty miejskiej rozpoczynamy proces tworzenia nowej polityki kulturalnej miasta. Chcemy uczynić z kultury rodzaj dobra wspólnego, które pomoże mieszkańcom rozwijać swoje zdolności, wzmocni ich poczucie tożsamości i przynależności, umożliwi zwiększanie kreatywności, aktywności i przedsiębiorczości oraz stanie się powodem do dumy. Zgadzamy się,  że nowa polityka kulturalna powinna być narzędziem stymulowania działań kulturotwórczych i budować jakość życia. Dlatego przyznajemy kulturze kluczowe miejsce w myśleniu o przyszłości naszego miasta i oczekujemy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi za pomocą kultury zmienimy Elbląg na lepsze.

My, uczestnicy Elblaskiego Kongresu Kultury, postanawiamy, że
  1. Elbląg potrzebuje nowej strategii rozwoju kultury – rodzaju przewodnika, w którym zostaną zawarte zobowiązania do dalszych działań władz miasta, jego mieszkańców i użytkowników. Konieczne jest redefiniowanie wizji, misji i najważniejszych celów elbląskiej polityki kulturalnej, tak aby kultura mogła pomóc w tworzeniu miasta ciekawego i bardziej przyjaznego.
  2. Powstawanie nowej strategii rozwoju kultury powinno odbywać się w dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami: mieszkańcami, twórcami, instytucjami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i administracją samorządową.
  3. Nowa strategia rozwoju kultury jako punkt centralny powinna uwzględnić tworzenie warunków do powszechnego i świadomego uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Powinna zapewnić równość szans dostępu do kultury i zapewniać narzędzia umożliwiające tworzenie efektywnych systemów edukacji kulturalnej.
  4. Uczestnicy Elbląskiego Kongresu Kultury powołali Elbląską Radę Kultury. Formuła ERK jest otwarta i może do niej należeć każdy obywatel. Rolą ERK na etapie tworzenia strategii będzie organizacja procesu partycypacji obywatelskiej i  łączenie indywidualnych opinii mieszkańców i użytkowników Elbląga w propozycje konkretnych zapisów strategii rozwoju kultury. Na etapie wdrażania strategii rolą ERK będzie czuwanie nad jej prawidłową realizacją, zgodną z duchem zaproponowanych zapisów. Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu będzie wspierał te działania i pomagał w ich organizacji.
  5. Tworzenie i wdrażanie nowej strategii kultury będzie obywało się z poszanowaniem zasady partnerstwa i szczególnym uwzględnieniu roli mieszkańców i użytkowników Elbląga.
  6. Nowa strategia rozwoju kultury powinna powstać nie później niż do końca września 2013 r.

Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych odnoszących się do Kongresu:

Jerzy Wcisła 

Nie chcę jednak być przewodniczącym Rady Miejskiej głupiej gminy, dlatego z pełnym przekonaniem podpisałem się pod deklaracją I Elbląskiego Kongresu Kultury. Tym bardziej, że kultura – w przeciwieństwie do wielu innych sfer życia społecznego – nie ma jasnych kryteriów oceny. Tu, bardziej niż w innych dziedzinach potrzebne jest poczucie wspólnoty i partycypacji. Życzę więc entuzjastom rozwoju elbląskiej kultury twórczych sporów, a władzy, by jak najmniej im przeszkadzała.

Radio Olsztyn

Trochę utyskiwań i sporo istotnych informacji oraz wniosków w sprawie stanu kultury w mieście – w ratusz staromiejskim trwa pierwszy Elbląski Kongres Kultury. W sobotę podpisany został pakt dla kultury.

Miłosz Kulawiak, Retrospekcja

Czy coś się zmieni? Kto wie? Zaczęły rysować się kształty przyszłej kultury elbląskiej, dzisiaj jeszcze niewyraźne, szare, jakby w cieniu, z nadzieją na przyszłość. Czy rozwinie się z tego coś co zmieni oblicze Elbląga? Jeżeli nie damy z siebie czegoś, to nie ma szans, to tylko od nas zależy.

Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

pierwszy elbląski Kongres Kultury zakończył się podpisaniem deklaracji, w której zapisano powołanie Rady Kultury, która opracować ma strategię kulturalną miasta, ale w drodze konsultacji społecznych. I to wydaje się być drogą do zmiany.

Konrad Kosacz, kultura.elblag.net

Spotkanie było okazją do rozmowy ludzi najbardziej aktywnych w Elblągu. Osób, które zarówno czynnie jak i biernie uczestniczą w kulturze. Przybyli zarówno dyrektorzy placówek, silna reprezentacja samych organizatorów, czyli Departamentu Kultury, jak i osoby działające w sektorze pozarządowym. W dyskusjach o edukacji zdecydowanie zabrakło przedstawicieli Departamentu Edukacji.

Polecamy również relacje i materiały publikowane wokół Elbląskiego Kongresu Kultury na stronie portel.pl

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa